Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00423 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00423 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47 - Goedkeuring 2021_GRMW_00423 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.190.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 19 oktober 2020 werd de beleidsnota Armoedebestrijding (Armoedebeleidsplan 2020-2025) goedgekeurd door de gemeenteraad. Eén van de doelstellingen opgenomen in het plan is het project ‘Opvang en Oriëntatie voor daklozen’ waarbij mensen in precaire situaties, zoals chronische daklozen, dakloze jongeren en daklozen zonder wettig verblijf, worden opgevangen en begeleid naar een duurzame toekomst. 

Het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47, kadastraal bekend onder Gent, 1ste afdeling, sectie A, nummer 2895P, met een kadastrale oppervlakte van 221 m² werd door de eigenaar, de bvba Vumi te koop aangeboden. 

Dit pand biedt de ideale locatie voor de realisatie van het project opvang en oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf. (Zie het e-Besluit ‘Opvang en Oriëntatie voor daklozen: krachtlijnen en projecten’). Het pand is momenteel operationeel als hostel waardoor de infrastructuur perfect aansluit aan de noden van het project. Ook de centrale ligging en de beschikbare ruimtes maken van het pand een ideale uitvalsbasis. 

Na onderhandelingen met de bvba Vumi, eigenaar van het pand te Gent, Blekerijstraat 47, werd een minnelijk akkoord bereikt over de aankoop ervan door het OCMW Gent. De aankoop van het pand kan gebeuren voor een vraagprijs van 1.190.000,00 euro.

Het goed werd in opdracht van de Stad geschat door een landmeter-expert die de waarde ervan taxeerde op 1.133.000,00 euro. De uiteindelijke vraagprijs bedraagt dus 5% meer dan de geschatte prijs, hetgeen een aanvaardbare marge vormt volgens de onafhankelijke schatter, aangesteld door de Stad.  

Er werd een verkoopbelofte opgemaakt en ondertekend door de huidige eigenaar, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Concreet betreft het de aankoop van het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47, kadastraal bekend onder Gent, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer 2895/00P000, met een gemeten oppervlakte van 221 m², voor de prijs van 1.190.000 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd te beslissen tot het lichten van de optie, verleend aan OCMW Gent door de verkoper bij de bij dit besluit gevoegde verkoopbelofte, tot de aankoop van het hierna vermelde onroerend goed:

Gent – 1ste afdeling, Gent 
Een perceel grond met hostel en aanhorigheden gelegen te Gent, Blekerijstraat 47, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster onder Gent, 1ste afdeling Gent, sectie A, nummer 2895P met een gemeten kadastrale oppervlakte van 221 m².

De aankoop geschiedt, overeenkomstig het schattingsverslag opgemaakt op 27 juli 2020 door het studiebureau bvba Square Metre, en rekening houdend met een volgens de schatter aanvaardbare afwijking van 5%, voor de totale prijs van € 1.190.000,00.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Beleidsondersteuning 
Budgetplaats B10640000 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 1.190.000,00 
Totaal 1.190.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Beslist tot het lichten van de optie aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verleend door de verkoper bij de bij dit besluit gevoegde verkoopbelofte, tot aankoop van het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47, kadastraal bekend onder Gent, eerste afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 2895P, met een gemeten oppervlakte van 2a21ca (221 m²), tegen de prijs van één miljoen honderdnegentigduizend euro (1.190.000,00 EUR).

Bijlagen