Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00202 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: ontmoetingsplek voor de Bloemekenswijk

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 14/04/2021 - 20:23
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Elke Sleurs; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Bert Misplon; Caroline Persyn; Tine De Moor; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Johan Deckmyn; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00202 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: ontmoetingsplek voor de Bloemekenswijk 2021_MV_00202 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: ontmoetingsplek voor de Bloemekenswijk

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Sandra Van Renterghem

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 01/04/2021 - 14:51

Toelichting

Wij kregen recent het jaarverslag van de vzw Bloemekensforum. Deze actieve organisatie slaagde er vorig jaar in om, ondanks de coronacrisis, een waaier aan activiteiten op te zetten voor hun buurt, dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers.
Toch vrezen zij voor het voortbestaan van hun werking:

“Wij blijven nog steeds hopen (tegen beter weten in) dat er voor onze vzw een werkbare ontmoetingsruimte gevonden kan worden die aansluit bij het groen van onze wijk.
 Ondanks het feit dat we hier al jaren voor vragende partij zijn (zie o.a. onze vroegere mail van 11 februari 2019 met de nota over de gewenste groene ontmoetingsplek - ook in bijlage), ziet de toekomst voor onze vzw er na september 2021 zeer somber uit.”

Concreet vragen zij een ontmoetingsplaats voor de wijk te voorzien in het oude UCO-gebouw aan de kant van de Maïsstraat. Hun uitgewerkt voorstel voor een gezamenlijk gebruik van een deel van het UCO-complex door de bedrijven en de buurt is u zeker bekend. 

Over welke ruimtes kan de vzw Bloemekensforum beschikken om de werking op de UCO-site  te kunnen verderzetten na september 2021? Graag toelichting bij uw antwoord.

Bespreking

Antwoord

Het Bloemekensforum is zonder twijfel een sterke werking  die een vaste waarde is in de Bloemekenswijk. De vzw  beschikt, en dat maakt het jaarverslag 2020 nog eens duidelijk, over een grote groep van enthousiaste vrijwilligers die ondanks Corona er toch in slaagde om een aantal boeiende activiteiten te organiseren, dikwijls ook in samenwerking met andere buurtpartners of organisaties.

Sinds 2014 kan het Bloemekensforum gebruik maken van een tijdelijke invulling op de hoek van de UCO site. Deze tijdelijke invulling loopt totdat de bouwwerken starten voor   het dienstenbedrijf sociale economie. Het dienstenbedrijf sociale economie dat onder de bevoegdheid van Schepen Coddens valt ,  had voor corona   rond de  350   medewerkers in een werkervaringscontract. Deze werknemers worden begeleid door een 80 tal mensen die instaan  voor   begeleiding en omkadering. Het UCO gebouw  zal de uitvalsbasis worden voor 250  tot 300 medewerkers en heeft alle beschikbare oppervlakte nodig om deelwerkingen  zoals Foodsavers, het Fietsatelier, de cluster bouw (die een rol speelt in de groei van het SVK-patrimonium),… te laten ontwikkelen. De inschatting is  zelfs dat het aantal vierkante meter in het gebouw  aan de krappe kant is.  Momenteel   zijn de verbouwingsplannen nog niet volledig beëindigd. Concreet betekent dit dus  dat de timing rond de verbouwing zal opschuiven. Hierdoor zal   de vzw Bloemekensforum ook nog in 2021   gebruik kunnen maken van de tijdelijke invulling waarover ze nu beschikken.

Als stad en als schepen ben ik trots op wat het Bloemekensforum  tot nu toe gerealiseerd heeft en wat zij betekenen voor de buurt.   Er is dus een blijvend engagement van de stad  om een oplossing te vinden voor hun huisvesting. Eerst werd er nog gezocht om toch een  stuk van het gebouw te behouden  door bij voorbeeld de  fietsenstalling te  verplaatsen naar de kelder of fietsen in de hoogte te  stapelen. Helaas werden we geconfronteerd met de limiet van de beschikbare ruimte, met extra kosten omdat er een afwijking zou komen van de bestaande structuren in het gebouw of met extra eisen van de brandweer. Het Bloemekensforum is ook van nabij betrokken geweest bij de besprekingen rond de mogelijkheden in het gebouw zelf.  De mogelijkheid om ruimtes in het gebouw (middenstraat, refter, sanitair,…)te gebruiken na de uren of in het weekend zal er wel  zijn.

Er wordt daarom met steun van collega Van Braeckevelt momenteel  naar andere locaties gekeken op en rond de UCO-site. We doen dit in nauw overleg met  het Bloemekensforum  en de andere partners op de site. In afwachting van een definitieve oplossing, is er   gekozen voor containers. De containerpiste werd ook  door hen   als meest interessante gekozen. Om deze piste mogelijk  te maken, zullen  er middelen  voorzien worden. Samen met het Bloemekensforum zal er bepaald worden hoe en wanneer die best zullen ingezet worden. Een addendum op de huidige convenant en voorzien van de  bijkomende middelen is dan wellicht voor de vzw  de meest werkbare en flexibele oplossing.

do 15/04/2021 - 08:17