Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00222 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Capaciteitstekort in Gents onderwijs

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 14/04/2021 - 20:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Elke Sleurs; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Bert Misplon; Caroline Persyn; Tine De Moor; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Johan Deckmyn; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00222 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Capaciteitstekort in Gents onderwijs 2021_MV_00222 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Capaciteitstekort in Gents onderwijs

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

In het laatste capaciteitsrapport was er nog sprake van een tekort aan Gentse onderwijsstoeltjes van 1912 in het basisonderwijs, en 4268 in het secundair onderwijs.

Een artikel in De Gentenaar vorig jaar, sprak van een daling van dat tekort met de helft. Er waren toen nog zo’n 3000 plaatsen te kort.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

do 08/04/2021 - 08:04

Toelichting

  • Wat is de huidige situatie?
  • Zitten we op koers om het tekort weg te werken? (is er vertraging? En wat is eventueel de reden?)


Bespreking

Antwoord

Iedereen vindt het belangrijk dat elke leerling op de school van zijn of haar wensen en voorkeur zit, waar ze hun talenten en interesses ten volle kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Het is lang anders geweest, er was een zeer grote capaciteitsnood, maar daar is, in Gent en de andere regio’s, de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Voldoende aantal plaatsen, brengt ook meer keuzevrijheid met zich mee.

Er waren een aantal studies, Vlaamse capaciteitsmonitors, die probeerden er een cijfer op te plakken:  het aantal nodige (toekomstige) stoelen versus het aantal beschikbare stoelen. Deze onderzoeken zijn er geweest in 2015, 2018 en in 2019 kregen we ook een (eigen) Gents rapport en dat zijn de cijfers waar u naar verwijst. Er werd toen een tekort voorspeld van 1.912 en 4.268 plaatsen.

Intussen hebben we een update gemaakt van alle capaciteitsprojecten, en stelden we vast dat er sinds 2010 maar liefst 77 Gentse capaciteitsprojecten zijn opgestart in het onderwijs over alle netten heen. De meerderheid van de budgetten komt van de Vlaamse overheid. Projecten van gemeenschapsonderwijs worden volledig betaald, als het gaat over het stedelijk of het vrij onderwijs, dan betaalt de inrichtende macht eveneens een aandeel. Zo leggen we als Stad ook een belangrijk deel bij voor de stedelijke scholen. 2/3de van deze 77 extra projecten zijn intussen afgerond.

Wat ook belangrijk nieuws is: begin 2020, met de nieuwe minister van onderwijs, gebeurde een herberekening. Men heeft opnieuw naar de voorspellingen van de tekorten gekeken, die gemaakt waren eind 2018. Hierbij heeft men gekeken naar het aantal effectieve inschrijvingen op dat moment versus wat er toen voorspeld was. Het voorspelde tekort was blijkbaar een overschatting in het basis- en het secundair onderwijs en niet alleen in Gent.

Daarnaast werden ook alle geplande plaatsen via capaciteitsprojecten, huurdossiers en DBFM-dossiers die intussen werden goedgekeurd, mee opgenomen in de herziening. Deze herziening toonde een, toch groot, verschil aan: het tekort in het voltijds secundair onderwijs was niet 4.268, maar 618 plaatsen. Wat zeer goed nieuws is, maar het zijn wel nog altijd 618 plaatsen te kort, wat betekent dat er bijkomend moet uitgebreid worden. 

Dat goede nieuws geeft mij een dubbel gevoel. Want, het tekort van 618 plaatsen zorgde er namelijk voor dat er niets van de voorziene 34 miljoen euro op begrotingsjaar 2021 naar Gent kwam. Voor het eerst ooit vielen we met Gent uit de boot bij een uitbreidingsronde. De noden in andere regio’s waren groter, zoals in Vilvoorde en Antwerpen. Maar nogmaals, het is een dubbel, want als de problemen daar veel groter zijn, is het ook rechtmatig dat de middelen naar daar gaan. 

Tegelijk moet het tekort van 618 plaatsen nog opgelost worden. Daarom kijk ik uit naar de volgende uitbreidingsronde die er aan komt voor de periode 2022-2024. Het gaat dan ook over een groter bedrag, namelijk 180 miljoen. Ik hoop dat wij hiervoor ook in aanmerking komen, om zo het voorspelde tekort op te lossen. 

Ik kijk ook uit naar de nieuwe editie van de capaciteitsmonitor. Want de Vlaamse herberekening die men maakte, was geen officiële capaciteitsmonitor. Je kan wachtlijsten ook oplossen door zaken anders te berekenen, dat is een truc die helaas al een paar keer toegepast werd in andere sectoren. Maar hierdoor zijn de mensen op de wachtlijsten niet met geholpen. 

We moeten dus de officiële capaciteitsmonitor afwachten om te zien of het inderdaad de herberekening bevestigd. Namelijk dat het tekort is verminderd, omwille van de inhaaloperatie die we deden en door de overschatte voorspelling. 

We zullen het snel weten, want ze zijn op dit moment bezig met een aanbod bevraging. De verwachting is dat er dit voorjaar een nieuwe capaciteitsmonitor komt. 

Wat voor mij nog een belangrijke parameter zal zijn, is het resultaat van de online aanmeldingen van het secundair onderwijs die op dit moment lopen. Vorig jaar hadden we echt een topscore, er was geen enkele andere stad die meedeed met het online aanmelden, waar zoveel leerlingen de school van eerste voorkeur kregen. Ik hoop dat we dit mooie resultaat de komende jaren kunnen aanhouden. Het is nu nog wachten op de concrete cijfers. 

Ik hoop ook, dat als we de kans krijgen, als het klopt dat het 618 plaatsen zijn in plaats van meer dan 4.000, dat we ook die 618 leerlingen een plek kunnen geven op school. Maar een school bouw je niet op 1 jaar, dus ik hoop dat de cijfers in Gent er voor 2022 zullen zijn. Daarom is het jammer dat er dit jaar geen uitbreidingsronde komt.

Wat het basisonderwijs betreft, heeft men de aanbodszijde voor de vakantie afgerond. Op dit moment zijn er 32.162 stoelen in het Gentse basisonderwijs. Als alles verloopt zoals gepland, komen er 1.010 stoelen bij. Dit wil zeggen dat het voorspelde tekort opgelost geraakt. Maar, nogmaals, we zullen moeten zien of deze cijfers bevestigd worden in de officiële capaciteitsmonitor. Ik kan wel al meegeven dat de laatste aanmeldingen in het basisonderwijs een goed resultaat gaven. Er hebben de afgelopen 10 jaar nog nooit zoveel ouders een basisschool van eerste voorkeur gekregen. 

Met dit harde werk zijn we al twee legislaturen met bezig. Het uitbreidingswerk loont en ik hoop dat we op deze weg kunnen verder gaan. Het is zeker nog geen tijd om achteruit te leunen, we moeten blijven uitbreiden, maar we mogen ook tevreden zijn met de goede cijfers die we kunnen voorleggen en die hopelijk straks bevestigd worden.

ma 19/04/2021 - 12:36