Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Jeugddienst
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Hotelschool Gent vzw, opgericht in 1991 met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

    De statutenwijziging van Hotelschool Gent vzw wordt voorgesteld omdat de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Hotelschool Gent vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om niet enkel de wettelijk verplichte wijzigingen door te voeren, maar haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Departement Gezondheid en Zorg
Medisch Sociaal Opvangcentrum
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
  • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het nieuwe reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op goed te keuren met inwerkingtreding op  03/05/2021 en eindigend op 12/06/2026.

    Gent knapt op wil 200 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden.

  • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen goed te keuren.

    Gent ontwikkelt 3 opvangprojecten gekoppeld aan intensieve oriëntatietrajecten voor dak- en thuislozen. De 3 opvangprojecten richten zich tot 3 groepen die prominent uit de Gentse daklozentelling 2020 komen: langdurig daklozen, dakloze jongeren en dakloze mensen zonder wettig verblijf. De 3 projecten koppelen 24 uursopvang aan trajecten richting duurzame oplossingen. Deze duurzame oplossingen zijn afhankelijk van het project en de doelgroep: een permanente woonst, permanente opvang, realisatie verblijfsrecht (en duurzame integratie) of door migratie/terugkeer. 

Dienst Werk en Activering (WS)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed