Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

Agenda  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • 1. Schepen Filip Watteeuw: met bijlage voor de raadsleden

 • 2. Schepen Tine Heyse: met bijlage voor de raadsleden

 • 3. Schepen Sami Souguir: met bijlage voor de raadsleden

 • 4. Schepen Astrid De Bruycker: met bijlage voor de raadsleden

 • IR 1.

  2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

 • IR 2.

  2021_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias De Vuyst: huurfraude bij studentenkoten

 • IR 3.

  2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

 • IR 4.

  2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

 • IR 5.

  2021_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Controle van huurprijsaffichering

 • IR 6.

  2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

 • IR 7.

  2021_MV_00362 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Invulling en ontwikkeling van het Caermersklooster

 • 1.

  2021_GRMW_00596 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2020 - Vaststelling

  Aan de raden wordt gevraagd de jaarrekening voor het dienstjaar 2020 vast te stellen.

 • 2.

  2021_GRMW_00597 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de budgetwijziging 2021 (AMJP 2020-2025) vast te stellen.

 • 3.

  2021_GRMW_00730 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2020 - Advies

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening van 2020 van SVK Gent (Sociaal Verhuurkantoor Gent), een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 • 4.

  2021_GRMW_00665 - Sluiten van een akte tot onteigening van grond gelegen te Wetteren, Serskampsteenweg - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de akte voor de onteigening van 480,34 m² uit het perceel grond gelegen aan de Serskampsteenweg te Wetteren, kadastraal gekend als Wetteren, derde afdeling, sectie F, deel van nummer 476, zijnde de inneming 31 van het onteigenings- en rooiplan van 25 maart 2008 en het opmetingsplan van 2 juli 2018 opgemaakt door landmeter-expert Gino Van Acker, aan de Gemeente Wetteren tegen de onteigeningsvergoeding van 48.214,51 euro (inclusief wederbeleggingsvergoeding).

 • 5.

  2021_GRMW_00695 - Verkoop van 12,21 m² grond gelegen in de Brandstraat te Sint-Martens-Latem voor openbaar nut - Goedkeuring

  Aan de OCMW-Raad wordt gevraagd goed te keuren de verkoop van 12,21 m² perceel grond, gelegen aan de Brandstraat 106+, Sint-Martens-Latem, kadastraal gekend als Sint-Martens-Latem, tweede afdeling Deurle, sectie A, nummer 319E, volgens het proces-verbaal van meting en splitsing van 20 november 2020 opgemaakt door landmeter-expert Anthony Van Quickelberghe, voor openbaar nut aan de gemeente Sint-Martens-Latem tegen een totale vergoeding van 4.433,81 euro (inclusief wederbeleggingsvergoeding). Alle kosten zijn ten laste van de gemeente Sint-Martens-Latem.

 • 6.

  2021_GRMW_00696 - Verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

 • 7.

  2021_GRMW_00598 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2021 (AMJP 2020-2025) vast te stellen.

 • 9.

  2021_GRMW_00718 - OMV_2021009687 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van omgevingsaanleg Portaal De Campagne - met openbaar onderzoek - Boskeetstraat , Gijzelstraat 12, 14 en Noordgijzelstraat 4A, 9031 Drongen - De aanleg en wijziging van gemeentewegen - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend. 

  • Onderwerp: het uitvoeren van omgevingsaanleg Portaal De Campagne
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 12 bezwaren. 

  • Aanvrager: Gent met als contactadres Botermarkt 1 te 9000 Gent en Tom Beyaert wonende te Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent
   • Adres: Boskeetstraat , Gijzelstraat 12, 14 en Noordgijzelstraat 4A, 9031 Drongen (afd. 27) sectie A 733/2 B, (afd. 27) sectie A 754 C, (afd. 27) sectie A 754 B, (afd. 27) sectie A 756 K, (afd. 27) sectie A 784 A, (afd. 27) sectie A 784 B, (afd. 27) sectie A 785 A, (afd. 27) sectie A 785 B, (afd. 27) sectie A 786, (afd. 27) sectie A 787 G2, (afd. 27) sectie A 787 R, (afd. 27) sectie A 787 P, (afd. 27) sectie A 787 C2, (afd. 27) sectie A 789, (afd. 27) sectie A 791 C, (afd. 27) sectie A 792 A, (afd. 27) sectie A 793 A, (afd. 27) sectie A 794, (afd. 27) sectie A 795 A, (afd. 27) sectie A 796 A, (afd. 27) sectie A 797 B, (afd. 27) sectie A 798 B, (afd. 27) sectie A 805 D, (afd. 27) sectie A 810 C, (afd. 27) sectie A 810 E, (afd. 27) sectie A 810 F, (afd. 27) sectie A 811, (afd. 27) sectie A 812 A, (afd. 27) sectie A 813, (afd. 27) sectie A 814, (afd. 27) sectie A 815 A, (afd. 27) sectie A 816 A, (afd. 27) sectie A 817 A, (afd. 27) sectie A 818 C, (afd. 27) sectie A 818 E, (afd. 27) sectie A 822 C, (afd. 27) sectie A 824 C, (afd. 27) sectie A 824 D, (afd. 27) sectie A 825 C, (afd. 27) sectie A 826 A, (afd. 27) sectie A 828 B, (afd. 27) sectie A 828 D, (afd. 27) sectie A 831 R, (afd. 27) sectie A 831 S, (afd. 27) sectie A 831 W, (afd. 27) sectie A 831 X, (afd. 27) sectie A 831 V, (afd. 27) sectie A 832 A, (afd. 27) sectie A 833 C, (afd. 27) sectie A 839 A, (afd. 27) sectie A 842 B, (afd. 27) sectie A 843 C en (afd. 27) sectie A 845 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en gedeeltelijke wijziging van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021009687 aan Boskeetstraat , Gijzelstraat 12, 14 en Noordgijzelstraat 4A zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 10.

  2021_GRMW_00720 - OMV_2020136322 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van 2 appartementsblokken bestemd voor sociale huisvesting en het exploiteren van gasketels en een warmtepomp en het slopen van garageboxen - met openbaar onderzoek - Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat en Leliestraat , 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het renoveren en uitbreiden van 2 appartementsblokken bestemd voor sociale huisvesting en het exploiteren van gasketels en een warmtepomp, het slopen van garageboxen en het afschaffen van de gemeenteweg Irisstraat achter blok B
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren.
  • Aanvrager: WoninGent CVBA gevestigd te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent
  • Adres: Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat  en Leliestraat , 9000 Gent (afd. 10) sectie K 330 L, (afd. 10) sectie K 388 A3, (afd. 10) sectie K 388 F3, (afd. 10) sectie K 388 R3, (afd. 10) sectie K 388 P3, (afd. 10) sectie K 388 K3 en (afd. 10) sectie K 388 L3

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een rooilijnplan goed te keuren en om de opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020136322 aan Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat  en Leliestraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 11.

  2021_GRMW_00721 - OMV_2021007864 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt - met openbaar onderzoek - Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.
  • Aanvrager: Stadsontwikkeling Gent (sogent) AUTOGEMB gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent
  • Adres: Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 956 N4, (afd. 19) sectie C 959 F en (afd. 19) sectie C 959/2

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021007864 aan Heilig-Hartplein 1 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 12.

  2021_GRMW_00722 - OMV_2020075995 - - aanvraag omgevingsvergunning voor aRW - Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat - Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw - met openbaar onderzoek - Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: aRW - Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat - Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: De Vlaamse Waterweg nv gevestigd te Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke en de heer Lieven Dejonckheere wonende te Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke
   • Adres: Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem (afd. ) sectie D 1066 A, (afd. ) sectie D 1066/2, (afd. ) sectie D 1067 A, (afd. ) sectie D 1068 B, (afd. ) sectie D 1068/2 A, (afd. ) sectie D 1070 B, (afd. ) sectie D 1071 B, (afd. ) sectie D 1099 L, (afd. 30) sectie C 485 M, (afd. 30) sectie C 500 G3, (afd. 30) sectie C 502 D2, (afd. 30) sectie C 504 B2, (afd. 30) sectie C 504 C2 en (afd. 30) sectie C 504 F2

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020075995 aan Heinakker 1, 3, 9 en 9A zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 13.

  2021_GRMW_00727 - Subsidieovereenkomst met De Gentse Haard voor ondersteuning in de realisatiegraad van het sociaal huuraanbod in Gent voor werkingsjaren 2021-2027 - Goedkeuring

 • 14.

  2021_GRMW_00728 - Subsidieovereenkomst met ABC voor ondersteuning in de realisatiegraad van het sociaal huuraanbod in Gent voor werkingsjaren 2021-2027 - Goedkeuring

 • 15.

  2021_GRMW_00729 - Subsidieovereenkomst met Volkshaard voor ondersteuning in de realisatiegraad van het sociaal huuraanbod in Gent voor werkingsjaren 2021-2027 - Goedkeuring

 • 16.

  2021_GRMW_00628 - Opmaak van erfgoedbeheersplannen voor beschermde stads- en dorpsgezichten - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren dat de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg erfgoedbeheersplannen opmaakt voor beschermde stads- en dorpsgezichten en hiervoor gegevens in het kadaster kan opzoeken van de eigenaars en zakelijkrechthouders van desbetreffend erfgoed.

  De Stad neemt het initiatief om voor beschermde stads- en dorpsgezichten erfgoedbeheersplannen op te maken. Deze beheersplannen geven na goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed aan de eigenaars de mogelijkheid om erfgoedpremies aan te vragen en werken met vrijstelling van toelating uit te voeren. Door het doorlopen van een participatietraject worden zakelijkrechthouders over de opmaak geïnformeerd en worden zij ook betrokken bij de inhoud. Om deze te kunnen contacteren is een opzoeking in het kadaster noodzakelijk.   

 • 17.

  2021_GRMW_00690 - Tondelier - Bijakte nr 5 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: Invoering van budgethuurwoningen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de bijakte nr. 5 aan de publiek-private samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier goed te keuren. Deze bijakte bevat een opdrachtwijziging waarbij binnen het project Tondelier nu ook budgethuurwoningen zullen gerealiseerd worden.

 • 18.

  2021_GRMW_00692 - Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier' - Dading m.b.t. verwerken van puin bij afbraak Nieuwe Molens Gent - Goedkeuring

 • 19.

  2021_GRMW_00769 - Overeenkomst betreffende de opdracht van werken - afwerking van een jeugdlokaal - Project Tondelier - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met Tondelier Development nv, voor de afwerking van het jeugdlokaal in het Kronogebouw van het Project Tondelier.

 • 20.

  2021_GRMW_00693 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 169 'thematisch RUP Groen' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om, op gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de termijn waarbinnen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 169) ‘thematisch RUP Groen’, definitief moet worden vastgesteld met zestig dagen te verlengen zodat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uiterlijk op 9 oktober 2021 definitief moet worden vastgesteld.

 • 21.

  2021_GRMW_00694 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen, op gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de termijn waarbinnen het ontwerp van het gemeentelijk RUP nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’, definitief moet worden vastgesteld met zestig dagen te verlengen zodat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  uiterlijk op 4 december 2021 definitief moet worden vastgesteld.

 • 22.

  2021_GRMW_00688 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 2 - Goedkeuring

  Na de oorspronkelijke BSLO (2018) inzake de uitbreiding van het Design Museum en het eerste addendum (2020), wordt met dit tweede addendum vastgelegd welke extra kosten sogent kan opvragen bij de Stad voor het project Design Museum Gent. In concreto betreft het volgende posten: inrichting DING, IT -uitrusting + beveiligingstechnieken, Smart verhaal, Camerabewaking DING, Extra restauratie gevels binnentuin Hotel De Coninck, Onderzoek circulaire gevelsteen DING, Ventilatiesysteem vleugel 1992. Sogent kan hiervoor aan de Stad, via BSLO Addendum 2 een bedrag aan kosten opvragen van 1.945.496 euro, excl. btw (2.354.050 euro, incl. btw). 

 • 23.

  2021_GRMW_00739 - Het sluiten van een overeenkomst tot aankoop, pachtbeëindiging en bruikleen met betrekking tot onroerende goederen gelegen te Sint-Amandsberg, nabij de Achtenkouterstraat, ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Oude Bareel - Goedkeuring