Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog' 2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er is een aanzienlijke ruimte tot verbetering als we kijken naar de behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Op diverse vlakken. Dat heeft u zelf al aangegeven. Dat is geen schande. Dat zou het wel zijn moesten we er geen werk van maken. Want dat is absoluut nodig.

Er is recent door het college een charter goedgekeurd onder de noemer ‘Bouwen aan een dialoog’. Met engagementen  voor een samenwerkingsgericht voortraject tussen architecten en lokale besturen met het oog op een vlotte vergunningsaanvraag.

Dit charter is een initiatief van het Netwerk Architecten Vlaanderen, de Beroepsvereniging voor Architecten, de Orde van Architecten, de VVSG en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van Stad Gent. Het moet dienen als inspiratiebron voor andere lokale besturen om een dialoog tot stand te brengen tussen stad/gemeente en de architecten.

Specifiek voor onze stad is het charter vertaald in een concreet afsprakenkader. Dit kader stelt een aantal engagementen voorop die iedere betrokken actor naleeft om zo tot een kwalitatievere en snellere vergunningsverlening te komen

Vanuit onze fractie juichen we dit absoluut toe. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe we als stad voorop lopen en de toon zetten

 


Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 21/05/2021 - 15:11

Toelichting

Wat verwacht u van dit afsprakenkader? Op welke termijn moet dit zichtbaar zijn op het terrein en tot verbeteringen leiden? Zal het afsprakenkader geëvalueerd worden? Zo ja, op welke manier en met welke frequentie?