Terug
Gepubliceerd op 17/06/2021

2021_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias De Vuyst: huurfraude bij studentenkoten

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias De Vuyst: huurfraude bij studentenkoten 2021_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias De Vuyst: huurfraude bij studentenkoten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding


‘Ik voel me zo dom’, kopt de Gazet van Antwerpen naar aanleiding van de stijgende trend van huurfraude waar Antwerpse studenten slachtoffer van worden. Een trend die we moeten in de gaten houden en waar we onze Gentse studenten voor moeten waarschuwen.

Internationale oplichters gebruiken Antwerpse adressen om studenten geld afhandig te maken. Via Facebookgroepen bieden ze appartementen en koten te huur aan die in werkelijkheid al verhuurd en dus niet beschikbaar zijn.

De oplichters gaan ingenieus te werk. Vaak hebben ze maandenlang contact met de studenten. Ze voorzien hen van allerlei documenten die op het eerste zicht correct lijken.

Alhoewel een pak studenten getuigden over deze praktijken in de Gazet van Antwerpen is dit soort oplichtingspraktijken niet bekend aan de Universiteit Antwerpen.

Het valt te vrezen dat ook Gentse studenten op een bepaald ogenblik geviseerd zullen worden.


Indiener(s)

Mattias De Vuyst

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

wo 02/06/2021 - 10:47

Toelichting

 


  1. Is er contact tussen de stadsdiensten en de onderwijsinstellingen om studenten te waarschuwen voor dit fenomeen?
  2. Wordt vanuit Kotatgent (website en andere communicatie) aandacht geschonken aan deze problematiek?
  3. Zijn er in onze stad reeds gevallen van dergelijke huurfraude geregistreerd ?
  4. Zo ja, over hoeveel gevallen gaat het ?

Bespreking

Antwoord

Huurfraude bij verhuur van studentenkamers is een gekend probleem.

In Gent hebben wij de werking Kotatgent, waarbij er op regelmatige basis contact is tussen de stadsdiensten en de onderwijsinstellingen.

Via de werkgroep Kotatgent (samenwerkingsverband tussen Dienst Wonen, studentenambtenaar, studentenpreventiecoach en diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen) wordt informatie over deze problematiek uitgewisseld en besproken.  

Kotatgent wil optreden als betrouwbare partner, ook net omwille van de vele gevallen van scamming. Elk verhuurseizoen krijgen Kotatgent en de diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen klachten binnen over scamming. 

Op de website van Kotatgent wordt gewaarschuwd voor frauduleuze advertenties. De scamming komt grotendeels voor bij internationale studenten. Op onze engestalige website van Kotagent is er dan ook een aparte pagina die hiervoor waarschuwt.

https://stad.gent/en/international-students/living/accommodation/warning-fraudulent-advertisements

Ook de diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen waarschuwen (internationale) studenten hiervoor. 

 

De voedingsbodem voor scamming in Gent zit ook mede in het tekort aan studentenhuisvesting. Dit zorgt ervoor dat alle koten – ook degene in slechte staat inzake brandveiligheid – verhuurd geraken. 

Internationale studenten behoren tot de doelgroep die grootste problemen ondervindt in de zoektocht naar een kot. De onderwijsinstellingen zetten in op internationalisering; jaar na jaar telt Gent meer internationale studenten. Het tekort aan studentenhuisvesting laat zich ook bij deze doelgroep sterk voelen. De medewerkers van de diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen roeien met de riemen die ze hebben en halen alles uit de kast om deze internationale studenten zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de zoektocht. Oplichters of ‘scammers’ weten blijkbaar dat er een tekort is aan studentenhuisvesting. Zij adverteren onbestaande koten en vragen de internationale studenten om voorschotten te betalen. Wanneer deze studenten aankomen in Gent begeven zij zich naar het zogezegde kotadres, en komen ter plaatse tot de vaststelling dat dit pand niet bestaat. Wanneer de gedupeerde student vervolgens contact opneemt met Kotatgent of de onderwijsinstelling, wordt steeds geadviseerd om een klacht in te dienen bij de Federale Politie. 

De klachten worden niet (langer) geregistreerd bij de stad of bij de onderwijsinstellingen. Er was een afspraak dat de werkgroep Internationale Studenten een lijst bijhield van de bekende gevallen, maar is omwille van GDPR op de vingers getikt: er mogen geen gegevens worden bijgehouden en al zeker niet verspreid worden.  

Er wordt steeds doorverwezen naar de Federale Politie, dus mogelijks zijn daar cijfers opvraagbaar. 

ma 14/06/2021 - 07:50