Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker 2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt één van de vijf groenpolen van Gent. Op vandaag is de groenpool nog niet toegankelijk, omdat recreatie niet combineerbaar is met de zandontginning die er plaatsvindt. De realisatie van inrichtingswerken fase 1 van de groenpool is voorzien in 2023. De terreinen van het voormalige munitiedepot en herdenkingsoord (totaal van 6,86 ha) maken deel uit van deze eerste fase. 

De terreinen van het voormalige munitiedepot worden in concessie gegeven aan een vzw die jongeren van de laatste kans begeleidt en die gebruik maakt van de gesloten context van de site voor een hulpverleningsaanbod. Verschillende andere organisaties maken ook gebruik van het domein omwille van het ommuurde karakter en de veilige omgeving. Aan dit voormalig militair domein grenst het Executieoord Rieme-Oostakker, een herdenkingsplaats voor de 66 verzetsstrijders die tussen 8 februari 1943 en 24 augustus 1944 door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd.

Momenteel wordt gewerkt aan een inrichtingsplan i.f.v. de opmaak van de vergunningsaanvraag en een bestek. Deze fase wordt dit jaar afgewerkt. Doorheen de afgelopen jaren werden er verschillende ontwerpplannen opgemaakt, die telkens een andere invulling gaven aan het voormalig militair domein, waarbij er verschillende scenario's een stuk van deze site vrijwaren van het grote publiek en in concessie laten bij deze vzw. Op vandaag is de situatie echter onduidelijk.

Daarnaast hebben ook plannen op tafel gelegen om de volledige site beperkt publiek toegankelijk te maken via een uitgestippelde wandelroute en na reservering.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 04/06/2021 - 12:26

Toelichting

1/ Op welke manier is onze stad betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan?

2/ Wat is de visie van het college op de toekomst van het ommuurde voormalig munitiedepot?

3/ Werd de schepen betrokken bij de afweging om deze site niet of beperkt op te nemen in de groenpool? Wat is de visie van het college op het uitsluiten van deze zone (ca. 5 ha op een totaal van 200 ha groenpool)?

4/ Hoe wil het stadsbestuur het ruwe en gruwelijke karakter van de site (met daarin het executieoord en het voormalige munitiedepot) in alle sereniteit kunnen bewaren als het domein wordt opengesteld voor het publiek?