Terug
Gepubliceerd op 17/06/2021

2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker 2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt één van de vijf groenpolen van Gent. Op vandaag is de groenpool nog niet toegankelijk, omdat recreatie niet combineerbaar is met de zandontginning die er plaatsvindt. De realisatie van inrichtingswerken fase 1 van de groenpool is voorzien in 2023. De terreinen van het voormalige munitiedepot en herdenkingsoord (totaal van 6,86 ha) maken deel uit van deze eerste fase. 

De terreinen van het voormalige munitiedepot worden in concessie gegeven aan een vzw die jongeren van de laatste kans begeleidt en die gebruik maakt van de gesloten context van de site voor een hulpverleningsaanbod. Verschillende andere organisaties maken ook gebruik van het domein omwille van het ommuurde karakter en de veilige omgeving. Aan dit voormalig militair domein grenst het Executieoord Rieme-Oostakker, een herdenkingsplaats voor de 66 verzetsstrijders die tussen 8 februari 1943 en 24 augustus 1944 door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd.

Momenteel wordt gewerkt aan een inrichtingsplan i.f.v. de opmaak van de vergunningsaanvraag en een bestek. Deze fase wordt dit jaar afgewerkt. Doorheen de afgelopen jaren werden er verschillende ontwerpplannen opgemaakt, die telkens een andere invulling gaven aan het voormalig militair domein, waarbij er verschillende scenario's een stuk van deze site vrijwaren van het grote publiek en in concessie laten bij deze vzw. Op vandaag is de situatie echter onduidelijk.

Daarnaast hebben ook plannen op tafel gelegen om de volledige site beperkt publiek toegankelijk te maken via een uitgestippelde wandelroute en na reservering.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 04/06/2021 - 12:26

Toelichting

1/ Op welke manier is onze stad betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan?

2/ Wat is de visie van het college op de toekomst van het ommuurde voormalig munitiedepot?

3/ Werd de schepen betrokken bij de afweging om deze site niet of beperkt op te nemen in de groenpool? Wat is de visie van het college op het uitsluiten van deze zone (ca. 5 ha op een totaal van 200 ha groenpool)?

4/ Hoe wil het stadsbestuur het ruwe en gruwelijke karakter van de site (met daarin het executieoord en het voormalige munitiedepot) in alle sereniteit kunnen bewaren als het domein wordt opengesteld voor het publiek?

Bespreking

Antwoord

1. Op welke manier is onze stad betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan?

Het Agentschap Natuur en Bos is de trekkende partner voor deze groenpool. 

Het Inrichtingsplan voor de eerste fase van het Wonderwoud wordt opgemaakt door het studiebureau BUUR. De Stad Gent begeleidt samen met ANB en de Gemeente Lochristi deze opdracht. 

 

2. Wat is de visie van het college op de toekomst van het ommuurde voormalig munitiedepot? 

Binnen het partnerschap wordt vooropgesteld om deze ommuurde site te gaan opwaarderen en het verhaal van de plek te delen met de toekomstige bezoekers van de Groenpool. Ook de Stad volgt deze visie. In de eerste fase wordt deze zone geconserveerd en ontsloten.  Voor de verder uitwerking en uitbouw van deze bijzondere site (waarbij bv bekeken zal worden in welke mate de afzonderlijke bunkers gerestaureerd kunnen worden en welke eventuele functies die kunnen opnemen) zal een afzonderlijk traject worden opgezet. Maar dat is toekomstmuziek, waarvan de uitwerking sowieso niet voor deze legislatuur is.

 

  1. Werd de schepen betrokken bij de afweging om deze site niet of beperkt op te nemen in de groenpool? Wat is de visie van het college op het uitsluiten van deze zone (ca. 5 ha op een totaal van 200 ha groenpool)? 

Het grootste deel van de site zal opengesteld worden voor het publiek in 2023. Een deel wordt voorbehouden voor de werking van Patrasch vzw (2,2 ha) en zal afgesloten worden met een nieuwe afsluiting, die dit deelterrein scheidt van de rest van het militair domein. Er wordt ook een groene beplanting voorzien zodat de plek afgesloten  is in functie van de werking van de vzw. Het ANB is eigenaar van deze zone en ging over dit alles in gesprek met de vzw. Zij kon een consensus bereiken met de vzw, vernemen wij via het ANB. 

We zijn als Stad van mening dat deze vzw kan blijven zolang zij de ontwikkeling van de Groenpool niet hypothekeert. Verdere gesprekken met de vzw kunnen er wellicht toe bijdragen dat de link met de groenpool nog versterkt kan worden in haar werking. 

 

3. Hoe wil het stadsbestuur het ruwe en gruwelijke karakter van de site (met daarin het executieoord en het voormalige munitiedepot) in alle sereniteit kunnen bewaren als het domein wordt opengesteld voor het publiek. 

De verdere uitwerking van de openstelling zal gebeuren met respect voor het verhaal van de plek. Ook al wordt de zone verder opengesteld, het executieoord zelf zal ‘s avonds worden afgesloten. Dit gebeurt nu ook al in samenwerking met vzw Patrasch.

vr 11/06/2021 - 08:23