Terug
Gepubliceerd op 17/06/2021

2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet 2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De tuin van alle Gentenaars werd niet gemaaid in de maand mei.  Naast de vele particulieren die deelnamen aan de actie, deed onze stad letterlijk 'niets' (ten) voor(dele van) de natuur door 186 hectare grasland pas na mei te maaien.

Het laten groeien en bloeien van bloemen en planten in grasland heeft onder andere een gunstig effect op insecten. 

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 04/06/2021 - 12:21

Toelichting

  1. Hoe evalueert de schepen de deelname aan deze actie? Heeft de schepen zicht op hoeveel Gentenaars zich inschreven? Welk effect had de deelname van onze stad?  
  2. Hebben de diensten van de stad reacties (vb. klachten, steunbetuigingen, enz.) ontvangen naar aanleiding van deze actie?
  3. Heeft onze stad ook deelgenomen aan de tellingen van de actie Maai Mei Niet? Heeft ze eigen tellingen uitgevoerd? Wat waren de resultaten? 
  4. Wat is de toekomstvisie van het college op het maaien van de openbare ruimte? Is het de bedoeling om de oppervlakte die niet/later wordt gemaaid verder uit te breiden?

Bespreking

Antwoord

1. Hoe evalueert de schepen de deelname aan deze actie? Heeft de schepen zicht op hoeveel Gentenaars zich inschreven? Welk effect had de deelname van onze stad?

Deze actie heeft onmiskenbaar een grote wervende kracht gehad. Er was heel veel aandacht voor extensief maaibeheer in de klassieke media, maar ook op de sociale media werd #maaimeiniet vlijtig gedeeld. 

De communicatieve waarde is bijgevolg zeer groot, de vele voordelen van maaien met mate zijn door deze actie bij veel mensen bekend geworden. 

Het initiatief komt van het weekblad Knack, wij hebben dan ook geen zicht op de globale resultaten of op het aantal deelnemers in Gent. De resultaten verschijnen deze week.

Maai Mei Niet sluit mooi aan bij het beleid dat binnen onze stad wordt gevoerd. We maaien intensief waar het moet en waar het kan kiezen we resoluut voor een extensiever beheer. 

Door deze jarenlange inspanning zien we overal in de stad soortenrijke graslanden verschijnen.

 

2. Hebben de diensten van de stad reacties (vb. klachten, steunbetuigingen, enz.)

ontvangen naar aanleiding van deze actie?

We hebben geen klachten ontvangen noch expliciete steunbetuigingen. Wel werd in vragen aan de Groendienst soms verwezen naar de actie. Daaruit blijkt dat Gentenaars actief bewust zijn van de meerwaarde van minder maaien.

 

3. Heeft onze stad ook deelgenomen aan de tellingen van de actie Maai Mei Niet?

Heeft ze eigen tellingen uitgevoerd? Wat waren de resultaten?

Het is  onmogelijk om een representatief beeld te geven over 186 ha grasland. We hebben een steekproef gedaan op 1 locatie, die daardoor uiteraard anekdotisch is. Geëxtrapoleerd naar het volledige areaal niet-gemaaid gras leverde dit een resultaat op van 26 kg nectarproductie per dag (26.058.600,00 mg), goed voor 2,4 miljoen bijen (2.368.964). 

 

4. Wat is de toekomstvisie van het college op het maaien van de openbare ruimte? Is het de bedoeling om de oppervlakte die niet/later wordt gemaaid verder uit te breiden?

Dit jaar is de oppervlakte half intensief of extensief beheer grasland nog uitgebreid. We passen ons voortdurend aan aan de mogelijkheden die er zijn om een extensief beheer te voeren. We houden bij de aanleg van grasland ook meer en meer rekening met de bodemopbouw en het zaadmengsel in functie van het realiseren van een grote soortenrijkdom.

We kunnen dus zeker stellen dat we de komende jaren nog meer mooie wilde bloemenweides zullen zien opduiken in Gent!

vr 11/06/2021 - 08:26