Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet 2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De tuin van alle Gentenaars werd niet gemaaid in de maand mei.  Naast de vele particulieren die deelnamen aan de actie, deed onze stad letterlijk 'niets' (ten) voor(dele van) de natuur door 186 hectare grasland pas na mei te maaien.

Het laten groeien en bloeien van bloemen en planten in grasland heeft onder andere een gunstig effect op insecten. 

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 04/06/2021 - 12:21

Toelichting

  1. Hoe evalueert de schepen de deelname aan deze actie? Heeft de schepen zicht op hoeveel Gentenaars zich inschreven? Welk effect had de deelname van onze stad?  
  2. Hebben de diensten van de stad reacties (vb. klachten, steunbetuigingen, enz.) ontvangen naar aanleiding van deze actie?
  3. Heeft onze stad ook deelgenomen aan de tellingen van de actie Maai Mei Niet? Heeft ze eigen tellingen uitgevoerd? Wat waren de resultaten? 
  4. Wat is de toekomstvisie van het college op het maaien van de openbare ruimte? Is het de bedoeling om de oppervlakte die niet/later wordt gemaaid verder uit te breiden?