Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00769 - Overeenkomst betreffende de opdracht van werken - afwerking van een jeugdlokaal - Project Tondelier - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00769 - Overeenkomst betreffende de opdracht van werken - afwerking van een jeugdlokaal - Project Tondelier - Goedkeuring 2021_GRMW_00769 - Overeenkomst betreffende de opdracht van werken - afwerking van een jeugdlokaal - Project Tondelier - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Voorgestelde uitgaven

€ 352.762,64

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 maart 2012 hebben de Stad en Tondelier Development nv een publiek-private samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite "Tondelier" ondertekend.

In artikel 107.4 van de PPS-overeenkomst is bepaald dat de bouw van de Publieke Gebouwen gebeurt door Tondelier Development nv, en dat daartoe tussen de Stad en Tondelier Development nv aannemingsovereenkomsten worden opgemaakt, die inhoudelijk conform de wetgeving inzake de uitvoering van overheidsopdrachten zullen zijn.

In de PPS-overeenkomst worden jeugdlokalen voorzien als  Publieke Gebouwen (artikel 25.1 van de PPS-overeenkomst). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gedeelte 'casco' en het gedeelte 'afwerking' van de Publieke Gebouwen. Voor de aankoop van het 'casco'-gedeelte van dit jeugdlokaal wordt een ontwerpakte voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad in dezelfde gemeenteraadszitting als deze aannemingsovereenkomst. Dit casco-gedeelte wordt aangekocht  aan de vaste prijs per vierkante meter BVO zoals vastgelegd in art. 93 van de PPS-overeenkomst.

De aankoop van het 'casco'-gedeelte van het jeugdlokaal gebeurt als opportuniteitsaankoop gezien we een deel aankopen van het reeds gerealiseerde en opgeleverde Krono-gebouw binnen het project Tondelier. Dankzij deze opportuniteitsaankoop kan dit jeugdlokaal sneller gerealiseerd worden dan eerder voorzien in de planning van het project Tondelier. 

Het lokaal, gelegen op de gelijkvloerse verdieping van het Kronogebouw waarin ook de buurtsporthal is gevestigd, voldoet echter niet volledig aan de normen voor Passiefbouw zoals vermeld in art. 25.4 van de PPS-overeenkomst. De minderwaarde voor het niet-behalen van deze passiefnorm zal worden verrekend via deze aannemingsovereenkomst gezien de afwijking op deze passiefnorm pas definitief kan berekend worden na afwerking.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze aannemingsovereenkomst met Tondelier Development NV bevat alle afspraken tussen partijen over de afwerking van het jeugdlokaal in het Kronogebouw binnen het project Tondelier.

 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats PR40127 
Categorie* investeringen 
Subsidiecode SVR.TOP 
2020  
2021 352.762,64 
2022  
2023  
2024  
2025  
Later  
Totaal 352.762,64 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Jeugddienst     
Budgetplaats PR40127    
Categorie* Investeringen     
Subsidiecode SVF.TOP     
2020      
2021 76.112,44     
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal 76.112,44      

Verwachte ontvangsten

€ 76.112,44

Activiteit

PR40132 Tondelier - Algemene Coördinatie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst met Tondelier Development nv voor de afwerking van het jeugdlokaal in het Kronogebouw in het Project Tondelier, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • 20210402_NO_TON_bestek_architectuur_jeugdlokaal_Krono_TB_HFST_0.pdf
 • 20210402_NO_TON_bestek_architectuur_jeugdlokaal_Krono_TB_HFST_2.pdf
 • 20210402_NO_TON_bestek_architectuur_jeugdlokaal_Krono_TB_HFST_4.pdf
 • 20210402_NO_TON_bestek_architectuur_jeugdlokaal_Krono_TB_HFST_5.pdf
 • 20210402_NO_TON_bestek_architectuur_jeugdlokaal_Krono_TB_HFST_8.pdf
 • 20210402_NO_TON_bestek_technieken_jeugdlokaal_Krono_TB_EL_index A.pdf
 • 20210402_NO_TON_bestek_technieken_jeugdlokaal_Krono_TB_SAN_index A.pdf
 • 20210402_NO_TON_bestek_techniekenjeugdlokaal_Krono_TB_HVAC_index A.pdf
 • 20210402_AV_TON_jeugdlokaal_Krono_14108_CV-01_index A.pdf
 • 20210402_AV_TON_jeugdlokaal_Krono_14108_EL-01_index A.pdf
 • 20210402_AV_TON_jeugdlokaal_Krono_14108_EL-10_index A.pdf
 • 20210402_AV_TON_jeugdlokaal_Krono_14108_SA-01_index A.pdf
 • 20210402_AV_TON_jeugdlokaal_Krono_binnenschrijnwerkoverzicht.pdf
 • 20210402_AV_TON_jeugdlokaal_Krono_interieurdossier.pdf
 • 20210402_AV_TON_jeugdlokaal_Krono_plannen.pdf
 • 20111101_AK_TON_demarcatielijst jeugdlokalen BAFO (pagina 18 - 19).pdf
 • 20210430_NO_offerte_jeugdlokaal_Krono.pdf
 • 20210521_AK_TON_Aannemingsovereenkomst_afwerking_jeugdlokaal_KRONOgebouw_ondertekend.pdf