Terug
Gepubliceerd op 17/06/2021

2021_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Controle van huurprijsaffichering

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Controle van huurprijsaffichering 2021_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Controle van huurprijsaffichering

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Een verhuurder van een woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke officiële of publieke mededeling. Hierbij is de verhuurder verplicht het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden. Toch gebeurt het dat huurprijzen niet zichtbaar zijn bij de affichering van huurwoningen in Gent. Sinds 2017 zou dit gecontroleerd worden door o.a. gemeenschapswachten in onze stad. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er meer transparantie is over de huurprijs en minder discriminatie op de huurmarkt.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

ma 07/06/2021 - 14:41

Toelichting

Wordt de huurprijsaffichering nog steeds actief gecontroleerd door de stadsdiensten?

Kan er een overzicht gegeven worden van de inbreuken op huurprijsaffichering en daaraan gekoppelde boetes?

Bespreking

Antwoord

Een correcte huurprijsaffichering is inderdaad belangrijk. Er wordt door de Gemeenschapswacht-Vaststellers nog steeds actief gecontroleerd op de huurprijsaffichering. Dit wordt opgenomen in de reguliere patrouilles en blijft dus een constante focus in de werking. Bij het vaststellen van dergelijke inbreuk wordt onmiddellijk een Bestuurlijk Verslag opgesteld.

De voorbije jaren werd hier dan ook het volgende aantal Bestuurlijke Verslagen voor opgemaakt:

  • 2018: 92
  • 2019: 124
  • 2020: 102
  • 2021 (tot en met mei): 20

Het team gemeenschapswacht laat weten dat het lagere aantal bestuurlijke bestuurlijke verslagen in 2021 te wijten is aan een tijdelijke lagere bezetting van het team Gemeenschapswacht-Vaststellers. Door langdurige afwezigheden draait het team momenteel op 6.5VTE ipv op 9.5VTE. Momenteel worden wel nieuwe collega’s aangeworven om terug te evolueren naar een volledige bezetting.

Controleurs van de dienst toezicht kunnen ook nog vaststellingen doen van foutieve huurprijsafficheringen. Maar niet proactief, enkel als er een inbreuk wordt opgemerkt. De controleurs geven dan hun vaststellingen door aan de gemeenschapswacht. Meldingen die binnenkomen van burgers of andere diensten, worden ook rechtstreeks doorgestuurd naar gemeenschapswacht@stad.gent.

ma 14/06/2021 - 07:52