Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_MV_00362 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Invulling en ontwikkeling van het Caermersklooster

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00362 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Invulling en ontwikkeling van het Caermersklooster 2021_MV_00362 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Invulling en ontwikkeling van het Caermersklooster

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Verschillende delen van het Caermersklooster zouden de komende jaren verkocht worden. De site kent een complexe eigendomsstructuur: Provincie Oost-Vlaanderen, WoninGent en Stad Gent zijn eigenaars van het onroerend goed. Er werd een studie uitgevoerd door Miss Miyagi waarbij verschillende scenario’s werden opgesteld voor de toekomstige invulling van de site. De verdere invulling en ontwikkeling van de site zal dus nog bepaald moeten worden.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 07/06/2021 - 14:47

Toelichting

Heeft het stadsbestuur reeds een voorkeur voor een bepaald scenario?

Zal er worden ingezet op co-creatie met de buurt(-bewoners)?

Welke verdere stappen zal het stadsbestuur zetten voor de ontwikkeling van het Caermersklooster? Welke bevoegdheid zal hier primeren? Hoe zal dit gecoördineerd worden?

Wordt er een overleg gepland met het brede middenveld en lokale woonactoren om het toekomstbeeld vorm te geven?