Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster 2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Krakers hebben na veertig jaar opnieuw een deel van het ‘Pand’ in het Patershol bezet. Dat doen ze om te protesteren tegen de verkoop van sociale woningen.

Het Caermersklooster in het Patershol is een groot complex. Sinds de overdracht door de provincie is het grotendeels eigendom van de Stad. Een deel ervan staat al decennialang leeg en ongebruikt te vervallen.
De verkoop van de sociale woningen zou passen in een veel ruimer plan van Stad Gent om het Caermersklooster samen met de Drongenhofkapel van de hand te doen. Daarvoor lieten ze een studie uitvoeren via Sogent.

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 07/06/2021 - 09:38

Toelichting

Klopt het dat de stad van plan is het Caermersklooster deels te verkopen?
Wat heeft de studie opgeleverd? Welke toekomstvisie heeft u voor het Caermersklooster?
Wanneer en hoe denkt u de plannen voor het Caermersklooster voor te leggen aan de Gentenaars?