Terug
Gepubliceerd op 07/07/2021

Notulen  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Bart De Muynck

Afwezig

Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck

Agendapunten

1. Schepen Filip Watteeuw: met bijlage voor de raadsleden

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck

1. Schepen Filip Watteeuw: met bijlage voor de raadsleden

1. Schepen Filip Watteeuw: met bijlage voor de raadsleden

Motivering

2. Schepen Tine Heyse: met bijlage voor de raadsleden

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck

2. Schepen Tine Heyse: met bijlage voor de raadsleden

2. Schepen Tine Heyse: met bijlage voor de raadsleden

Motivering

3. Schepen Sami Souguir: met bijlage voor de raadsleden

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck

3. Schepen Sami Souguir: met bijlage voor de raadsleden

3. Schepen Sami Souguir: met bijlage voor de raadsleden

Motivering

4. Schepen Astrid De Bruycker: met bijlage voor de raadsleden

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck

4. Schepen Astrid De Bruycker: met bijlage voor de raadsleden

4. Schepen Astrid De Bruycker: met bijlage voor de raadsleden

Motivering

IR 1.

2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck
IR 1.

2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er is een aanzienlijke ruimte tot verbetering als we kijken naar de behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Op diverse vlakken. Dat heeft u zelf al aangegeven. Dat is geen schande. Dat zou het wel zijn moesten we er geen werk van maken. Want dat is absoluut nodig.

Er is recent door het college een charter goedgekeurd onder de noemer ‘Bouwen aan een dialoog’. Met engagementen  voor een samenwerkingsgericht voortraject tussen architecten en lokale besturen met het oog op een vlotte vergunningsaanvraag.

Dit charter is een initiatief van het Netwerk Architecten Vlaanderen, de Beroepsvereniging voor Architecten, de Orde van Architecten, de VVSG en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van Stad Gent. Het moet dienen als inspiratiebron voor andere lokale besturen om een dialoog tot stand te brengen tussen stad/gemeente en de architecten.

Specifiek voor onze stad is het charter vertaald in een concreet afsprakenkader. Dit kader stelt een aantal engagementen voorop die iedere betrokken actor naleeft om zo tot een kwalitatievere en snellere vergunningsverlening te komen

Vanuit onze fractie juichen we dit absoluut toe. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe we als stad voorop lopen en de toon zetten

 


Indiener(s)
Christophe Peeters
Gericht aan
Filip Watteeuw
Tijdstip van indienen
vr 21/05/2021 - 15:11
Toelichting

Wat verwacht u van dit afsprakenkader? Op welke termijn moet dit zichtbaar zijn op het terrein en tot verbeteringen leiden? Zal het afsprakenkader geëvalueerd worden? Zo ja, op welke manier en met welke frequentie?

Bespreking
Antwoord

Ik wil je danken om met deze vraag nogmaals de aandacht te vestigen op het charter 'Bouwen aan dialoog'. Dat mag ook wel, is misschien minder sexy onderwerp voor velen. Met dit charter zijn we als stad aan het pionieren. Het is de bedoeling van VVSG om dit ook uit te rollen naar andere steden en gemeenten. Dit charter kwam door intensieve gesprekken tussen tussen Stad Gent, architectenorganisaties en VVSG in co-creatie tot stand. In dit  charter worden dan ook de verwachtingen langs beide kanten uitgesproken. Zo komt de rol en de opdracht van de architect als bouwadviseur duidelijker naar voren en bevestigen we deze als cruciaal in het bouwproces. Zo zal de architect zelf de nodige kennis opbouwen om zijn klanten goed te informeren en te begeleiden in het aanloopproces van de omgevingsvergunningsaanvraag. Langs onze kant zullen we actiever informatie ter beschikking stellen en sessies organiseren om de architecten beter te informeren over onze Gentse aanpak en beleidskaders.  

Met dit afsprakenkader formuleren we helder onze begeleidende rol en maken we afspraken naar wederzijdse engagementen. Dit zal onder meer leiden tot meer transparantie over onze dienstverlening, minder klachten, minder onderling mailverkeer, meer efficiëntie in het voortraject, meer tijd voor behandeling van complexere projecten en een meer respectvolle dialoog. Kortom, veel winsten voor zowel architect en stad. 

De ondertekening van het charter is een startmoment, maar we hebben ondertussen ook niet stil gezeten. Aan de publiekszijde zijn al heel wat inspanningen geleverd. Vorig jaar is gewerkt aan een aangepaste en toegankelijkere website, met een specifieke pagina voor de professional. Dat is belangrijk, heel wat info die nu  wordt gevraagd is eigenlijk ter beschikking op die website.

Dit jaar is het opzoekingsplatform vastgoedinformatie gelanceerd, waardoor je als burger/professional zelf op zoek kan gaan naar de stedenbouwkundige informatie. Een architect hoeft voor deze standaardinformatie onze dienst niet meer te contacteren. In de achtergrond werken we aan een nieuwe toepassing om ons voortraject op te volgen.

 

De echte ‘verbetering’ zal er komen wanneer de balans inzake werkdruk in het team van de omgevingsambtenaren zich stabiliseert. Deze wordt bepaald door de inzet van bijkomend personeel waarvoor in de BW21 middelen worden vrijgemaakt, het zoeken en selecteren van geschikte kandidaten (in een markt waar veel vraag is naar dit soort profielen), het op een structurele wijze opleiden van de nieuwe (jonge) personeelsleden en het versterken van de kennis, de kunde en de attitudes in het team.  

Uiteraard blijven we afhankelijk van externe factoren zoals de hoeveelheid dossiers die door de architecten worden voorbereid en ingediend. Even veel omgevingsvergunningsaanvragen in stad Gent als Antwerpen, voor de helft van de oppervlakte. Vandaag liggen deze cijfers nog uitzonderlijk hoog. Het aantal aanvragen is in vergelijking met voorgaande jaren zelfs met 20% toegenomen.

Concreet verwachten we dat een ‘echte verandering’ pas over 6 maanden voelbaar zal zijn.  

Uiteraard zal dit afsprakenkader worden geëvalueerd. Dat is ook zo met de architectenverenigingen en de VVSG afgesproken. Het afsprakenkader mag geen dode letter blijven, maar we willen dit aftoetsen aan de praktijk. Indien nodig, na evaluatie, zullen we de afspraken nog verfijnen of bijsturen, dit samen met het team van de omgevingsambtenaren.  

Een eerste evaluatie van het afsprakenkader is voorzien voor het najaar. We zullen daartoe de werkgroep van de Stad Gent, architectenverenigingen en VVSG opnieuw samenroepen. Op dat moment kunnen we de eerste ervaringen van de omgevingsambtenaren meenemen. We zullen samen bekijken wanneer een nieuwe bevraging zinvol lijkt en we zullen onze data over de omgevingsvergunningen verder monitoren en benchmarken met de andere centrumsteden. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de Vlaamse overheid.

De afspraken van beide kanten zijn concreet genoeg om te kunnen meten in welke mate ze gerealiseerd zijn. Omdat sommige afspraken van de kant van de Stad Gent ook budget vragen, zullen we ook deze randvoorwaarden mee evalueren.

ma 14/06/2021 - 07:49
IR 2.

2021_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias De Vuyst: huurfraude bij studentenkoten

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck
IR 2.

2021_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias De Vuyst: huurfraude bij studentenkoten

2021_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias De Vuyst: huurfraude bij studentenkoten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding


‘Ik voel me zo dom’, kopt de Gazet van Antwerpen naar aanleiding van de stijgende trend van huurfraude waar Antwerpse studenten slachtoffer van worden. Een trend die we moeten in de gaten houden en waar we onze Gentse studenten voor moeten waarschuwen.

Internationale oplichters gebruiken Antwerpse adressen om studenten geld afhandig te maken. Via Facebookgroepen bieden ze appartementen en koten te huur aan die in werkelijkheid al verhuurd en dus niet beschikbaar zijn.

De oplichters gaan ingenieus te werk. Vaak hebben ze maandenlang contact met de studenten. Ze voorzien hen van allerlei documenten die op het eerste zicht correct lijken.

Alhoewel een pak studenten getuigden over deze praktijken in de Gazet van Antwerpen is dit soort oplichtingspraktijken niet bekend aan de Universiteit Antwerpen.

Het valt te vrezen dat ook Gentse studenten op een bepaald ogenblik geviseerd zullen worden.


Indiener(s)
Mattias De Vuyst
Gericht aan
Tine Heyse
Tijdstip van indienen
wo 02/06/2021 - 10:47
Toelichting

 


 1. Is er contact tussen de stadsdiensten en de onderwijsinstellingen om studenten te waarschuwen voor dit fenomeen?
 2. Wordt vanuit Kotatgent (website en andere communicatie) aandacht geschonken aan deze problematiek?
 3. Zijn er in onze stad reeds gevallen van dergelijke huurfraude geregistreerd ?
 4. Zo ja, over hoeveel gevallen gaat het ?
Bespreking
Antwoord

Huurfraude bij verhuur van studentenkamers is een gekend probleem.

In Gent hebben wij de werking Kotatgent, waarbij er op regelmatige basis contact is tussen de stadsdiensten en de onderwijsinstellingen.

Via de werkgroep Kotatgent (samenwerkingsverband tussen Dienst Wonen, studentenambtenaar, studentenpreventiecoach en diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen) wordt informatie over deze problematiek uitgewisseld en besproken.  

Kotatgent wil optreden als betrouwbare partner, ook net omwille van de vele gevallen van scamming. Elk verhuurseizoen krijgen Kotatgent en de diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen klachten binnen over scamming. 

Op de website van Kotatgent wordt gewaarschuwd voor frauduleuze advertenties. De scamming komt grotendeels voor bij internationale studenten. Op onze engestalige website van Kotagent is er dan ook een aparte pagina die hiervoor waarschuwt.

https://stad.gent/en/international-students/living/accommodation/warning-fraudulent-advertisements

Ook de diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen waarschuwen (internationale) studenten hiervoor. 

 

De voedingsbodem voor scamming in Gent zit ook mede in het tekort aan studentenhuisvesting. Dit zorgt ervoor dat alle koten – ook degene in slechte staat inzake brandveiligheid – verhuurd geraken. 

Internationale studenten behoren tot de doelgroep die grootste problemen ondervindt in de zoektocht naar een kot. De onderwijsinstellingen zetten in op internationalisering; jaar na jaar telt Gent meer internationale studenten. Het tekort aan studentenhuisvesting laat zich ook bij deze doelgroep sterk voelen. De medewerkers van de diensten studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen roeien met de riemen die ze hebben en halen alles uit de kast om deze internationale studenten zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de zoektocht. Oplichters of ‘scammers’ weten blijkbaar dat er een tekort is aan studentenhuisvesting. Zij adverteren onbestaande koten en vragen de internationale studenten om voorschotten te betalen. Wanneer deze studenten aankomen in Gent begeven zij zich naar het zogezegde kotadres, en komen ter plaatse tot de vaststelling dat dit pand niet bestaat. Wanneer de gedupeerde student vervolgens contact opneemt met Kotatgent of de onderwijsinstelling, wordt steeds geadviseerd om een klacht in te dienen bij de Federale Politie. 

De klachten worden niet (langer) geregistreerd bij de stad of bij de onderwijsinstellingen. Er was een afspraak dat de werkgroep Internationale Studenten een lijst bijhield van de bekende gevallen, maar is omwille van GDPR op de vingers getikt: er mogen geen gegevens worden bijgehouden en al zeker niet verspreid worden.  

Er wordt steeds doorverwezen naar de Federale Politie, dus mogelijks zijn daar cijfers opvraagbaar. 

ma 14/06/2021 - 07:50
IR 3.

2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck
IR 3.

2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

2021_MV_00354 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Maai Mei Niet

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De tuin van alle Gentenaars werd niet gemaaid in de maand mei.  Naast de vele particulieren die deelnamen aan de actie, deed onze stad letterlijk 'niets' (ten) voor(dele van) de natuur door 186 hectare grasland pas na mei te maaien.

Het laten groeien en bloeien van bloemen en planten in grasland heeft onder andere een gunstig effect op insecten. 

Indiener(s)
Stijn De Roo
Gericht aan
Astrid De Bruycker
Tijdstip van indienen
vr 04/06/2021 - 12:21
Toelichting
 1. Hoe evalueert de schepen de deelname aan deze actie? Heeft de schepen zicht op hoeveel Gentenaars zich inschreven? Welk effect had de deelname van onze stad?  
 2. Hebben de diensten van de stad reacties (vb. klachten, steunbetuigingen, enz.) ontvangen naar aanleiding van deze actie?
 3. Heeft onze stad ook deelgenomen aan de tellingen van de actie Maai Mei Niet? Heeft ze eigen tellingen uitgevoerd? Wat waren de resultaten? 
 4. Wat is de toekomstvisie van het college op het maaien van de openbare ruimte? Is het de bedoeling om de oppervlakte die niet/later wordt gemaaid verder uit te breiden?
Bespreking
Antwoord

1. Hoe evalueert de schepen de deelname aan deze actie? Heeft de schepen zicht op hoeveel Gentenaars zich inschreven? Welk effect had de deelname van onze stad?

Deze actie heeft onmiskenbaar een grote wervende kracht gehad. Er was heel veel aandacht voor extensief maaibeheer in de klassieke media, maar ook op de sociale media werd #maaimeiniet vlijtig gedeeld. 

De communicatieve waarde is bijgevolg zeer groot, de vele voordelen van maaien met mate zijn door deze actie bij veel mensen bekend geworden. 

Het initiatief komt van het weekblad Knack, wij hebben dan ook geen zicht op de globale resultaten of op het aantal deelnemers in Gent. De resultaten verschijnen deze week.

Maai Mei Niet sluit mooi aan bij het beleid dat binnen onze stad wordt gevoerd. We maaien intensief waar het moet en waar het kan kiezen we resoluut voor een extensiever beheer. 

Door deze jarenlange inspanning zien we overal in de stad soortenrijke graslanden verschijnen.

 

2. Hebben de diensten van de stad reacties (vb. klachten, steunbetuigingen, enz.)

ontvangen naar aanleiding van deze actie?

We hebben geen klachten ontvangen noch expliciete steunbetuigingen. Wel werd in vragen aan de Groendienst soms verwezen naar de actie. Daaruit blijkt dat Gentenaars actief bewust zijn van de meerwaarde van minder maaien.

 

3. Heeft onze stad ook deelgenomen aan de tellingen van de actie Maai Mei Niet?

Heeft ze eigen tellingen uitgevoerd? Wat waren de resultaten?

Het is  onmogelijk om een representatief beeld te geven over 186 ha grasland. We hebben een steekproef gedaan op 1 locatie, die daardoor uiteraard anekdotisch is. Geëxtrapoleerd naar het volledige areaal niet-gemaaid gras leverde dit een resultaat op van 26 kg nectarproductie per dag (26.058.600,00 mg), goed voor 2,4 miljoen bijen (2.368.964). 

 

4. Wat is de toekomstvisie van het college op het maaien van de openbare ruimte? Is het de bedoeling om de oppervlakte die niet/later wordt gemaaid verder uit te breiden?

Dit jaar is de oppervlakte half intensief of extensief beheer grasland nog uitgebreid. We passen ons voortdurend aan aan de mogelijkheden die er zijn om een extensief beheer te voeren. We houden bij de aanleg van grasland ook meer en meer rekening met de bodemopbouw en het zaadmengsel in functie van het realiseren van een grote soortenrijkdom.

We kunnen dus zeker stellen dat we de komende jaren nog meer mooie wilde bloemenweides zullen zien opduiken in Gent!

vr 11/06/2021 - 08:26
IR 4.

2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck
IR 4.

2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

2021_MV_00355 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Militair Domein Groenpool Wonderwoud Oostakker

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt één van de vijf groenpolen van Gent. Op vandaag is de groenpool nog niet toegankelijk, omdat recreatie niet combineerbaar is met de zandontginning die er plaatsvindt. De realisatie van inrichtingswerken fase 1 van de groenpool is voorzien in 2023. De terreinen van het voormalige munitiedepot en herdenkingsoord (totaal van 6,86 ha) maken deel uit van deze eerste fase. 

De terreinen van het voormalige munitiedepot worden in concessie gegeven aan een vzw die jongeren van de laatste kans begeleidt en die gebruik maakt van de gesloten context van de site voor een hulpverleningsaanbod. Verschillende andere organisaties maken ook gebruik van het domein omwille van het ommuurde karakter en de veilige omgeving. Aan dit voormalig militair domein grenst het Executieoord Rieme-Oostakker, een herdenkingsplaats voor de 66 verzetsstrijders die tussen 8 februari 1943 en 24 augustus 1944 door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd.

Momenteel wordt gewerkt aan een inrichtingsplan i.f.v. de opmaak van de vergunningsaanvraag en een bestek. Deze fase wordt dit jaar afgewerkt. Doorheen de afgelopen jaren werden er verschillende ontwerpplannen opgemaakt, die telkens een andere invulling gaven aan het voormalig militair domein, waarbij er verschillende scenario's een stuk van deze site vrijwaren van het grote publiek en in concessie laten bij deze vzw. Op vandaag is de situatie echter onduidelijk.

Daarnaast hebben ook plannen op tafel gelegen om de volledige site beperkt publiek toegankelijk te maken via een uitgestippelde wandelroute en na reservering.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)
Stijn De Roo
Gericht aan
Astrid De Bruycker
Tijdstip van indienen
vr 04/06/2021 - 12:26
Toelichting

1/ Op welke manier is onze stad betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan?

2/ Wat is de visie van het college op de toekomst van het ommuurde voormalig munitiedepot?

3/ Werd de schepen betrokken bij de afweging om deze site niet of beperkt op te nemen in de groenpool? Wat is de visie van het college op het uitsluiten van deze zone (ca. 5 ha op een totaal van 200 ha groenpool)?

4/ Hoe wil het stadsbestuur het ruwe en gruwelijke karakter van de site (met daarin het executieoord en het voormalige munitiedepot) in alle sereniteit kunnen bewaren als het domein wordt opengesteld voor het publiek?
Bespreking
Antwoord

1. Op welke manier is onze stad betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan?

Het Agentschap Natuur en Bos is de trekkende partner voor deze groenpool. 

Het Inrichtingsplan voor de eerste fase van het Wonderwoud wordt opgemaakt door het studiebureau BUUR. De Stad Gent begeleidt samen met ANB en de Gemeente Lochristi deze opdracht. 

 

2. Wat is de visie van het college op de toekomst van het ommuurde voormalig munitiedepot? 

Binnen het partnerschap wordt vooropgesteld om deze ommuurde site te gaan opwaarderen en het verhaal van de plek te delen met de toekomstige bezoekers van de Groenpool. Ook de Stad volgt deze visie. In de eerste fase wordt deze zone geconserveerd en ontsloten.  Voor de verder uitwerking en uitbouw van deze bijzondere site (waarbij bv bekeken zal worden in welke mate de afzonderlijke bunkers gerestaureerd kunnen worden en welke eventuele functies die kunnen opnemen) zal een afzonderlijk traject worden opgezet. Maar dat is toekomstmuziek, waarvan de uitwerking sowieso niet voor deze legislatuur is.

 

 1. Werd de schepen betrokken bij de afweging om deze site niet of beperkt op te nemen in de groenpool? Wat is de visie van het college op het uitsluiten van deze zone (ca. 5 ha op een totaal van 200 ha groenpool)? 

Het grootste deel van de site zal opengesteld worden voor het publiek in 2023. Een deel wordt voorbehouden voor de werking van Patrasch vzw (2,2 ha) en zal afgesloten worden met een nieuwe afsluiting, die dit deelterrein scheidt van de rest van het militair domein. Er wordt ook een groene beplanting voorzien zodat de plek afgesloten  is in functie van de werking van de vzw. Het ANB is eigenaar van deze zone en ging over dit alles in gesprek met de vzw. Zij kon een consensus bereiken met de vzw, vernemen wij via het ANB. 

We zijn als Stad van mening dat deze vzw kan blijven zolang zij de ontwikkeling van de Groenpool niet hypothekeert. Verdere gesprekken met de vzw kunnen er wellicht toe bijdragen dat de link met de groenpool nog versterkt kan worden in haar werking. 

 

3. Hoe wil het stadsbestuur het ruwe en gruwelijke karakter van de site (met daarin het executieoord en het voormalige munitiedepot) in alle sereniteit kunnen bewaren als het domein wordt opengesteld voor het publiek. 

De verdere uitwerking van de openstelling zal gebeuren met respect voor het verhaal van de plek. Ook al wordt de zone verder opengesteld, het executieoord zelf zal ‘s avonds worden afgesloten. Dit gebeurt nu ook al in samenwerking met vzw Patrasch.

vr 11/06/2021 - 08:23
IR 5.

2021_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Controle van huurprijsaffichering

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck
IR 5.

2021_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Controle van huurprijsaffichering

2021_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Controle van huurprijsaffichering

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Een verhuurder van een woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke officiële of publieke mededeling. Hierbij is de verhuurder verplicht het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden. Toch gebeurt het dat huurprijzen niet zichtbaar zijn bij de affichering van huurwoningen in Gent. Sinds 2017 zou dit gecontroleerd worden door o.a. gemeenschapswachten in onze stad. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er meer transparantie is over de huurprijs en minder discriminatie op de huurmarkt.

Indiener(s)
Tom De Meester
Gericht aan
Tine Heyse
Tijdstip van indienen
ma 07/06/2021 - 14:41
Toelichting

Wordt de huurprijsaffichering nog steeds actief gecontroleerd door de stadsdiensten?

Kan er een overzicht gegeven worden van de inbreuken op huurprijsaffichering en daaraan gekoppelde boetes?

Bespreking
Antwoord

Een correcte huurprijsaffichering is inderdaad belangrijk. Er wordt door de Gemeenschapswacht-Vaststellers nog steeds actief gecontroleerd op de huurprijsaffichering. Dit wordt opgenomen in de reguliere patrouilles en blijft dus een constante focus in de werking. Bij het vaststellen van dergelijke inbreuk wordt onmiddellijk een Bestuurlijk Verslag opgesteld.

De voorbije jaren werd hier dan ook het volgende aantal Bestuurlijke Verslagen voor opgemaakt:

 • 2018: 92
 • 2019: 124
 • 2020: 102
 • 2021 (tot en met mei): 20

Het team gemeenschapswacht laat weten dat het lagere aantal bestuurlijke bestuurlijke verslagen in 2021 te wijten is aan een tijdelijke lagere bezetting van het team Gemeenschapswacht-Vaststellers. Door langdurige afwezigheden draait het team momenteel op 6.5VTE ipv op 9.5VTE. Momenteel worden wel nieuwe collega’s aangeworven om terug te evolueren naar een volledige bezetting.

Controleurs van de dienst toezicht kunnen ook nog vaststellingen doen van foutieve huurprijsafficheringen. Maar niet proactief, enkel als er een inbreuk wordt opgemerkt. De controleurs geven dan hun vaststellingen door aan de gemeenschapswacht. Meldingen die binnenkomen van burgers of andere diensten, worden ook rechtstreeks doorgestuurd naar gemeenschapswacht@stad.gent.

ma 14/06/2021 - 07:52
IR 6.

2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck
IR 6.

2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Krakers hebben na veertig jaar opnieuw een deel van het ‘Pand’ in het Patershol bezet. Dat doen ze om te protesteren tegen de verkoop van sociale woningen.

Het Caermersklooster in het Patershol is een groot complex. Sinds de overdracht door de provincie is het grotendeels eigendom van de Stad. Een deel ervan staat al decennialang leeg en ongebruikt te vervallen.
De verkoop van de sociale woningen zou passen in een veel ruimer plan van Stad Gent om het Caermersklooster samen met de Drongenhofkapel van de hand te doen. Daarvoor lieten ze een studie uitvoeren via Sogent.

Indiener(s)
Gert Robert
Gericht aan
Sami Souguir
Tijdstip van indienen
ma 07/06/2021 - 09:38
Toelichting

Klopt het dat de stad van plan is het Caermersklooster deels te verkopen?
Wat heeft de studie opgeleverd? Welke toekomstvisie heeft u voor het Caermersklooster?
Wanneer en hoe denkt u de plannen voor het Caermersklooster voor te leggen aan de Gentenaars?

Bespreking
Antwoord

De twee vragen lopen deels gelijk. Voor collega Robert zal het antwoord, als bestuurder van sogent en WoninGent, intussen misschien vertrouwd klinken. 

Nu, wat uw eerste vraagt betreft collega Robert: “Of het klopt dat de stad van plan is het Caermersklooster deels te verkopen?” kan ik, in samenspraak met collega Storms, die als schepen van FM hiervoor bevoegd is, haar antwoord op uw vraag van vorige maand bevestigen, en ik citeer: 

“Dat de Stad het Caermersklooster (deels) wil verkopen niet correct is.” 

De bestemming van het Open Huis en de Drongenhofkapel en of we dit mee in het verkoopdossier (van de provincie en WoninGent) zullen integreren, zal blijken uit het resultaat van de studie en het verder gevolg dat daaraan zal gegeven worden. 

Zoals in de vragen terecht werd aangehaald, kent het Caermersklooster een complexe eigenaarsstructuur van diverse overheden: de stad, de provincie en WoninGent. 

Het is ook om die reden, en omwille van het belang van de site in onze stad, dat sogent (die zelf voor alle duidelijkheid geen eigendom heeft op de site) - mede op de vraag van de eigenaars - een haalbaarheidsstudie heeft laten uitvoeren die een beeld moet geven over welke functies, zoals wonen, in de toekomst überhaupt mogelijk zijn op de site. 

Evident is dat immers niet. De minimale normering, bijvoorbeeld waaraan hedendaagse woningen moeten voldoen, moet worden getoetst aan de mogelijkheden én uiteraard ook beperkingen vanuit erfgoedstandpunt op zo’n site. 

De haalbaarheidsstudie moet in die zin vooral gezien worden als een kader dat kan meegegeven worden bij een eventuele verkoop van de site en die in beeld brengt wat de mogelijkheden er zijn. 

We willen hiermee trachten te voorkomen, zeker vanuit het oogpunt stadsontwikkeling, dat elke eigenaar vanuit zijn eigen invalshoek naar de site kijkt en er een versnipperd geheel zou ontstaan. 

De studie is vandaag nog niet helemaal afgerond. De scenario’s, die ook al werden toegelicht in de raad van bestuur van sogent, zijn mogelijke scenario’s – maar zeker niet de enige of per se waarschijnlijke scenario’s. Een voorkeur kan daar dan ook niet onmiddellijk in gegeven worden. 

Al is het bijvoorbeeld wel duidelijk dat een hotelfunctie – die vandaag omwille van het BPA en de nota ruimtelijke rendement – niet vergunbaar is, al zeker geen scenario is dat de voorkeur van het college wegdraagt. Ook bijvoorbeeld een loutere commercialisering van de site, draagt de voorkeur van het college niet weg. 

Zoals gezegd, is de studie nog niet volledig afgerond. Door sogent wordt ingeschat dat de studie wellicht voltooid zal zijn tegen eind augustus-begin september 2021. 

Een volgende stap is dan het bespreken van dit resultaat met de verschillende eigenaars om te kijken op welke manier ze hiermee verder willen gaan. In welke mate er ruimte zal zijn voor co-creatie of een traject met het brede middenveld, zal vooral afhangen van het standpunt van de eigenaars. Als stadsbestuur zullen we sowieso de informatie openbaar ter beschikking stellen en willen we mee het maatschappelijk debat stimuleren en mogelijk maken. Dit zal alvast onze boodschap zijn aan de diverse eigenaars op de site. 

Zoals u weet, en reeds vorige maand is toegelicht door collega Storms, is Stad Gent met de Drongenhofkapel en het Open Huis, maar eigenaar van een beperkt deel van het klooster. De kerk, waar momenteel Kunsthal is gevestigd en waarvoor deze maand een nieuwe oproep ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad, valt voor alle duidelijkheid buiten de scope. 

Sogent zal, na het afronden van de studie, nog het initiatief nemen om de verschillende eigenaars samen te brengen om de vervolgstappen te bekijken. 

Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat, in eerste instantie, een tijdelijke invulling mogelijk maken tot de opties kan behoren – een tijdelijke invulling gebeurt dan, zoals gebruikelijk, uiteraard het best met een betrokkenheid van het middenveld en de buurt. 

Maar in deze fase wachten we dus het eindresultaat van de haalbaarheidsstudie af en vervolgens het standpunt van de verschillende eigenaars daarover, om verdere stappen te ondernemen.

do 17/06/2021 - 08:39
IR 7.

2021_MV_00362 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Invulling en ontwikkeling van het Caermersklooster

Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck
Afwezig
Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Bart De Muynck
IR 7.

2021_MV_00362 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Invulling en ontwikkeling van het Caermersklooster

2021_MV_00362 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Invulling en ontwikkeling van het Caermersklooster

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Verschillende delen van het Caermersklooster zouden de komende jaren verkocht worden. De site kent een complexe eigendomsstructuur: Provincie Oost-Vlaanderen, WoninGent en Stad Gent zijn eigenaars van het onroerend goed. Er werd een studie uitgevoerd door Miss Miyagi waarbij verschillende scenario’s werden opgesteld voor de toekomstige invulling van de site. De verdere invulling en ontwikkeling van de site zal dus nog bepaald moeten worden.

Indiener(s)
Tom De Meester
Gericht aan
Sami Souguir
Tijdstip van indienen
ma 07/06/2021 - 14:47
Toelichting

Heeft het stadsbestuur reeds een voorkeur voor een bepaald scenario?

Zal er worden ingezet op co-creatie met de buurt(-bewoners)?

Welke verdere stappen zal het stadsbestuur zetten voor de ontwikkeling van het Caermersklooster? Welke bevoegdheid zal hier primeren? Hoe zal dit gecoördineerd worden?

Wordt er een overleg gepland met het brede middenveld en lokale woonactoren om het toekomstbeeld vorm te geven?

Bespreking
Antwoord

De twee vragen lopen deels gelijk. Voor collega Robert zal het antwoord, als bestuurder van sogent en WoninGent, intussen misschien vertrouwd klinken. 

Nu, wat uw eerste vraagt betreft collega Robert: “Of het klopt dat de stad van plan is het Caermersklooster deels te verkopen?” kan ik, in samenspraak met collega Storms, die als schepen van FM hiervoor bevoegd is, haar antwoord op uw vraag van vorige maand bevestigen, en ik citeer: 

“Dat de Stad het Caermersklooster (deels) wil verkopen niet correct is.” 

De bestemming van het Open Huis en de Drongenhofkapel en of we dit mee in het verkoopdossier (van de provincie en WoninGent) zullen integreren, zal blijken uit het resultaat van de studie en het verder gevolg dat daaraan zal gegeven worden. 

Zoals in de vragen terecht werd aangehaald, kent het Caermersklooster een complexe eigenaarsstructuur van diverse overheden: de stad, de provincie en WoninGent. 

Het is ook om die reden, en omwille van het belang van de site in onze stad, dat sogent (die zelf voor alle duidelijkheid geen eigendom heeft op de site) - mede op de vraag van de eigenaars - een haalbaarheidsstudie heeft laten uitvoeren die een beeld moet geven over welke functies, zoals wonen, in de toekomst überhaupt mogelijk zijn op de site. 

Evident is dat immers niet. De minimale normering, bijvoorbeeld waaraan hedendaagse woningen moeten voldoen, moet worden getoetst aan de mogelijkheden én uiteraard ook beperkingen vanuit erfgoedstandpunt op zo’n site. 

De haalbaarheidsstudie moet in die zin vooral gezien worden als een kader dat kan meegegeven worden bij een eventuele verkoop van de site en die in beeld brengt wat de mogelijkheden er zijn. 

We willen hiermee trachten te voorkomen, zeker vanuit het oogpunt stadsontwikkeling, dat elke eigenaar vanuit zijn eigen invalshoek naar de site kijkt en er een versnipperd geheel zou ontstaan. 

De studie is vandaag nog niet helemaal afgerond. De scenario’s, die ook al werden toegelicht in de raad van bestuur van sogent, zijn mogelijke scenario’s – maar zeker niet de enige of per se waarschijnlijke scenario’s. Een voorkeur kan daar dan ook niet onmiddellijk in gegeven worden. 

Al is het bijvoorbeeld wel duidelijk dat een hotelfunctie – die vandaag omwille van het BPA en de nota ruimtelijke rendement – niet vergunbaar is, al zeker geen scenario is dat de voorkeur van het college wegdraagt. Ook bijvoorbeeld een loutere commercialisering van de site, draagt de voorkeur van het college niet weg. 

Zoals gezegd, is de studie nog niet volledig afgerond. Door sogent wordt ingeschat dat de studie wellicht voltooid zal zijn tegen eind augustus-begin september 2021. 

Een volgende stap is dan het bespreken van dit resultaat met de verschillende eigenaars om te kijken op welke manier ze hiermee verder willen gaan. In welke mate er ruimte zal zijn voor co-creatie of een traject met het brede middenveld, zal vooral afhangen van het standpunt van de eigenaars. Als stadsbestuur zullen we sowieso de informatie openbaar ter beschikking stellen en willen we mee het maatschappelijk debat stimuleren en mogelijk maken. Dit zal alvast onze boodschap zijn aan de diverse eigenaars op de site. 

Zoals u weet, en reeds vorige maand is toegelicht door collega Storms, is Stad Gent met de Drongenhofkapel en het Open Huis, maar eigenaar van een beperkt deel van het klooster. De kerk, waar momenteel Kunsthal is gevestigd en waarvoor deze maand een nieuwe oproep ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad, valt voor alle duidelijkheid buiten de scope. 

Sogent zal, na het afronden van de studie, nog het initiatief nemen om de verschillende eigenaars samen te brengen om de vervolgstappen te bekijken. 

Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat, in eerste instantie, een tijdelijke invulling mogelijk maken tot de opties kan behoren – een tijdelijke invulling gebeurt dan, zoals gebruikelijk, uiteraard het best met een betrokkenheid van het middenveld en de buurt. 

Maar in deze fase wachten we dus het eindresultaat van de haalbaarheidsstudie af en vervolgens het standpunt van de verschillende eigenaars daarover, om verdere stappen te ondernemen.

do 17/06/2021 - 08:40