Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Punt voor alle raadsleden

Toelichting jaarrekening 2020 en budgetwijziging 2021 voor de bevoegdheid van :

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Stedelijke Ontwikkeling
SVK
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend. 

  • Onderwerp: het uitvoeren van omgevingsaanleg Portaal De Campagne
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 12 bezwaren. 

  • Aanvrager: Gent met als contactadres Botermarkt 1 te 9000 Gent en Tom Beyaert wonende te Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent
   • Adres: Boskeetstraat , Gijzelstraat 12, 14 en Noordgijzelstraat 4A, 9031 Drongen (afd. 27) sectie A 733/2 B, (afd. 27) sectie A 754 C, (afd. 27) sectie A 754 B, (afd. 27) sectie A 756 K, (afd. 27) sectie A 784 A, (afd. 27) sectie A 784 B, (afd. 27) sectie A 785 A, (afd. 27) sectie A 785 B, (afd. 27) sectie A 786, (afd. 27) sectie A 787 G2, (afd. 27) sectie A 787 R, (afd. 27) sectie A 787 P, (afd. 27) sectie A 787 C2, (afd. 27) sectie A 789, (afd. 27) sectie A 791 C, (afd. 27) sectie A 792 A, (afd. 27) sectie A 793 A, (afd. 27) sectie A 794, (afd. 27) sectie A 795 A, (afd. 27) sectie A 796 A, (afd. 27) sectie A 797 B, (afd. 27) sectie A 798 B, (afd. 27) sectie A 805 D, (afd. 27) sectie A 810 C, (afd. 27) sectie A 810 E, (afd. 27) sectie A 810 F, (afd. 27) sectie A 811, (afd. 27) sectie A 812 A, (afd. 27) sectie A 813, (afd. 27) sectie A 814, (afd. 27) sectie A 815 A, (afd. 27) sectie A 816 A, (afd. 27) sectie A 817 A, (afd. 27) sectie A 818 C, (afd. 27) sectie A 818 E, (afd. 27) sectie A 822 C, (afd. 27) sectie A 824 C, (afd. 27) sectie A 824 D, (afd. 27) sectie A 825 C, (afd. 27) sectie A 826 A, (afd. 27) sectie A 828 B, (afd. 27) sectie A 828 D, (afd. 27) sectie A 831 R, (afd. 27) sectie A 831 S, (afd. 27) sectie A 831 W, (afd. 27) sectie A 831 X, (afd. 27) sectie A 831 V, (afd. 27) sectie A 832 A, (afd. 27) sectie A 833 C, (afd. 27) sectie A 839 A, (afd. 27) sectie A 842 B, (afd. 27) sectie A 843 C en (afd. 27) sectie A 845 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en gedeeltelijke wijziging van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021009687 aan Boskeetstraat , Gijzelstraat 12, 14 en Noordgijzelstraat 4A zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het renoveren en uitbreiden van 2 appartementsblokken bestemd voor sociale huisvesting en het exploiteren van gasketels en een warmtepomp, het slopen van garageboxen en het afschaffen van de gemeenteweg Irisstraat achter blok B
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren.
  • Aanvrager: WoninGent CVBA gevestigd te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent
  • Adres: Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat  en Leliestraat , 9000 Gent (afd. 10) sectie K 330 L, (afd. 10) sectie K 388 A3, (afd. 10) sectie K 388 F3, (afd. 10) sectie K 388 R3, (afd. 10) sectie K 388 P3, (afd. 10) sectie K 388 K3 en (afd. 10) sectie K 388 L3

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een rooilijnplan goed te keuren en om de opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020136322 aan Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat  en Leliestraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.
  • Aanvrager: Stadsontwikkeling Gent (sogent) AUTOGEMB gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent
  • Adres: Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 956 N4, (afd. 19) sectie C 959 F en (afd. 19) sectie C 959/2

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021007864 aan Heilig-Hartplein 1 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: aRW - Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat - Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: De Vlaamse Waterweg nv gevestigd te Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke en de heer Lieven Dejonckheere wonende te Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke
   • Adres: Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem (afd. ) sectie D 1066 A, (afd. ) sectie D 1066/2, (afd. ) sectie D 1067 A, (afd. ) sectie D 1068 B, (afd. ) sectie D 1068/2 A, (afd. ) sectie D 1070 B, (afd. ) sectie D 1071 B, (afd. ) sectie D 1099 L, (afd. 30) sectie C 485 M, (afd. 30) sectie C 500 G3, (afd. 30) sectie C 502 D2, (afd. 30) sectie C 504 B2, (afd. 30) sectie C 504 C2 en (afd. 30) sectie C 504 F2

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020075995 aan Heinakker 1, 3, 9 en 9A zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren dat de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg erfgoedbeheersplannen opmaakt voor beschermde stads- en dorpsgezichten en hiervoor gegevens in het kadaster kan opzoeken van de eigenaars en zakelijkrechthouders van desbetreffend erfgoed.

  De Stad neemt het initiatief om voor beschermde stads- en dorpsgezichten erfgoedbeheersplannen op te maken. Deze beheersplannen geven na goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed aan de eigenaars de mogelijkheid om erfgoedpremies aan te vragen en werken met vrijstelling van toelating uit te voeren. Door het doorlopen van een participatietraject worden zakelijkrechthouders over de opmaak geïnformeerd en worden zij ook betrokken bij de inhoud. Om deze te kunnen contacteren is een opzoeking in het kadaster noodzakelijk.   

Projectbureau Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Staf
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed