Terug college van burgemeester en schepenen / vast bureau

do 22/04/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Agendapunten van de algemeen directeur

B-punten

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Projectpunt
Dienst Projectpunt

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie
Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Economie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Terugvorderingen en ondersteuning

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Team Cultuur en Welzijn

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Data en Informatie
Politie - Directie Beheer
HRM

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren 2
Circuleren 2
Departement Financiën
Team Wonen, werk en ruimte
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Onderwijs
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang

Hoogdringende punten