Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00379 - Nieuw Subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00379 - Nieuw Subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven - Goedkeuring 2021_GRMW_00379 - Nieuw Subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief en het nieuwe subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 januari 2021, werd ook het subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven licht gewijzigd zodat deze reglementen complementair zijn. 

Op 8 februari 2021 bracht de Jeugdraad positief advies uit op het reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende zaken werden aangepast:

  • Definitie jeugdwerk werd aangepast (conform onze nieuwe reglementen waarbij de leeftijd van "jeugd" werd opgetrokken naar  30jaar)
  • De verwijzing naar erkend als eerstelijns plaatselijk jeugdwerk als voorwaarde werd vervangen door “erkend als jeugdwerkinitiatief”
  • De startsubsidie werd toegevoegd aan het reglement. Vroeger werden de startsubsidies geregeld via een apart reglement. in het kader van administratieve vereenvoudiging worden deze nu opgenomen in de subsidiereglementen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedelijk reglement betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan vakantiekampinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011, op te heffen en een nieuw subsidiereglement voor vakantiekampiniatieven goed te keuren.

De Jeugddienst is belast met  de uitvoering van dit reglement.

Adviezen

Jeugdraad Gent Gunstig advies

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Heft op het stedelijk reglement betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan vakantiekampinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011.

Artikel 2

Keurt goed het subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen