Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00471 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation - Correctie werkingsjaar 2019 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00471 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation - Correctie werkingsjaar 2019 - Goedkeuring 2021_GRMW_00471 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation - Correctie werkingsjaar 2019 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 10.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 17°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation ontvangt sinds 2016 een subsidie van 10.000 euro vanuit het Departement Sociale Dienstverlening (vanaf 2021 Departement Welzijn en Samenleving) voor het betrekken van de verschillende doelgroepen van OCMW Gent, bijvoorbeeld via Wijkvoetbal voor “Nieuw Gent”, Homeless Blue White en de piste om het KAA Gent netwerk te gebruiken in het kader van tewerkstelling van kansengroepen. Daarnaast ontvangt de organisatie sinds 2019 ook een subsidie van 20.000 euro vanuit het Departement Ouderenzorg (vanaf 2021 Departement Gezondheid en Zorg) in het kader van wandelvoetbal voor senioren omgeving Zuidpark.

Doorheen de jaren dat deze organisatie subsidie vanuit het Departement Sociale Dienstverlening ontving, is er tweemaal omgeschakeld van werkwijze: van subsidieovereenkomst in 2016 naar vereenvoudigde werkwijze vanaf 2017 en in 2020 sloot deze subsidie aan bij de nieuwe masterconvenant met Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation.

De vereenvoudigde werkwijze voor subsidies van 10.000 euro of lager werd in het leven geroepen op basis van een adviesrapport opgesteld in 2016 door auditbureau Audio. Audio stelde in dit rapport vast dat de werkwijze voor grote en kleine subsidies nagenoeg gelijk liep. Zij deden de aanbeveling om kleine steunverleningen binnen een eenvoudiger proces te realiseren. Als referentiebedrag schoven ze 10.000 euro naar voor. Vervolgens werd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 januari 2018 deze vereenvoudigde werkwijze goedgekeurd. De subsidie aan Voetbal in de Stad vzw lag op de grens van 10.000 euro en werd sindsdien ook via deze werkwijze opgevolgd. 

Eén van de verschillen tussen het werken met subsidieovereenkomsten en de vereenvoudigde werkwijze is dat subsidieovereenkomsten grotendeels uitbetaald worden voor uitvoering van de prestaties (meestal 90%), en dat bij de vereenvoudigde werkwijze het bedrag volledig uitbetaald werd na uitvoeren van de afspraken (zonder subsidieovereenkomst).

Door tweemaal om te schakelen tussen subsidieovereenkomst en vereenvoudigde werkwijze ontstond een discrepantie tussen jaar van uitvoering en de gekoppelde uitbetaling. Het hiaat tussen uitvoering en uitbetaling bevindt zich bij het werkingsjaar 2019. Dit werd niet opgemerkt omdat er wel jaarlijks subsidie uitbetaald werd aan Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation. De inhoudelijke werking werd ook jaarlijks opgevolgd in het kader van deze subsidie. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit hiaat in uitbetaling wordt rechtgezet door aan de vereniging een subsidie van 10.000 euro uit te betalen. 

Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent, heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:

  • Jaarverslag 2019
  • Jaarrekening 2019
  • Commissarisverslag jaarrekening 2019.

De stukken werden in orde bevonden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de raad door overschrijving op rekeningnummer BE76 8902 3413 5395 van Voetbal in de Stad vzw, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning 
Budgetplaats D00100000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode
2021 10.000 euro 
Totaal 10.000 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACD0010 Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 10.000 euro aan Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent, ter correctie van de uitbetaling van werkingsjaar 2019.

Bijlagen

  • Overzicht uitbetalingen aan Voetbal in de Stad vzw