Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00488 - Naamswijziging van het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent in Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverberg Stad Gent - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00488 - Naamswijziging van het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent in Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverberg Stad Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00488 - Naamswijziging van het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent in Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverberg Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Kinderopvang (DIKO) en IVA Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) zijn aparte organisaties, met elk een specifieke rol en verschillende kaders.
De zorg voor de kinderen (en hun gezin) is een gemeenschappelijke opdracht waarin beide organisaties elkaar ontmoeten. Tussen het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent, Schoolstraat 27/29, 9040 Gent, en de Stedelijke Basisschool De Toverberg, Schoolstraat 27, 9040 Gent, is er een nauwe samenwerking en afstemming. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een naamswijziging van het 'Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent' in 'Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverberg Stad Gent' zou voor alle partijen (kinderen, ouders, school, buurt) duidelijk zijn. Op deze manier zijn er meer raakvlakken met de school De Toverberg om tot één werking te komen, dit met een gemeenschappelijke huisstijl en gezamenlijke interne en externe communicatie.

Activiteit

AC34420 Inrichten van buitenschoolse opvang

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de naamswijziging van het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent in Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverberg Stad Gent.