Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

2021_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Gentse scholen tegen racisme

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:17
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Gentse scholen tegen racisme 2021_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Gentse scholen tegen racisme

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Scholen zien er steeds kleurrijker uit, maar als je aan leerlingen vraagt een tekening te kleuren in huidskleur, neemt bijna elk kind – ongeacht zijn of haar afkomst – doorgaans hetzelfde kleurpotlood: lichtroze. Ook de huidskleur bij poppen, ondergoed, ... bleef lang beperkt tot zalmroze of lichtbeige. Ik verwijs daarbij graag naar het beroemde poppenexperiment dat aantoonde dat kleuters (onbewust) een onderscheid maken in huidskleur. In een nieuwe vlog op Eén stelde Linde Merckpoel waskrijtjes in vele huidskleuren voor en daar komen heel wat positieve reacties op.

Omgaan met diversiteit is een uitdaging als we als stad van gelijke kansen een prioriteit willen blijven maken. Het onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. In Leuven ging men met jongeren tussen 10 en 22 jaar aan de slag rond dat thema. Omdat kinderen de wereld zien in de kleuren die wij ze geven, wordt huidskleur heel vaak ingekleurd als lichtroze. Als antwoord daarop ontwikkelden men in Leuven een kleurpotlodenset met niet alleen lichtroze, maar nog zes andere tinten huidskleur, als tool om het diversiteitsgesprek op de schoolbanken aan te wakkeren.

De kleurpotlodenactie doet kinderen en jongeren ervaren dat huiskleur niet alleen lichtroze is. Sterker nog, ze toont dat een tekening met meer diversiteit nog mooier kan zijn. Het is een manier om de superdiversiteit in onze samenleving zichtbaar en tastbaar te maken. Bovendien is de kleurpotlodenset een creatieve oplossing die op een luchtige en laagdrempelige manier het diversiteitsgesprek op school aanwakkert. 

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

wo 28/04/2021 - 10:59

Toelichting

  • Is de schepen bereid te bekijken of dit creatief instrument ook in Gentse scholen ingezet kan worden? 
  • Zo ja, op welke wijze kunnen we hier als stad mee aan de slag?

Bespreking

Antwoord

U verwijst terecht naar het poppenexperiment. Ik raad het iedereen aan om naar te kijken. Het toont exact waar ik het op een vorige commissie over gehad heb. Namelijk, ook al zijn kinderen heel klein, het zeer relevant is om met hen het over diversiteit te hebben. Soms miskijken mensen zich op die jonge leeftijd en willen ze kleuters hier niet met ‘lastig vallen’. We weten intussen uit onderzoek dat ook bij de kleuterleeftijd beeldvorming bepaald wordt. Kinderen pikken de stereotypen op die zeer breed in onze samenleving bestaan en nemen deze over. Als we dit willen voorkomen, is dat niet iets waar we aan moeten beginnen in het secundair onderwijs, of op 8,9,10-jarige leeftijd, maar echt al bij de kleuterleeftijd.
Op dat ogenblik krijgen ze impliciete boodschappen over gender, huidskleur, … er wordt meegegeven wat zogezegd ‘normaal’ is en dat doet wat met een kind. Om dan bijvoorbeeld vast te stellen ‘oh, ik ben niet normaal’, dat heeft een grote impact.
 Het is dus zeer relevant om daar met bezig te zijn. En het is zo collega Ben Chikha en collega’s dat voor het Onderwijscentrum Gent, de stadsdienst die alle scholen in Gent ondersteunt als het gaat over gelijke onderwijskansen, het thema diversiteit een absolute topprioriteit is. Omdat we weten dat niet iedereen gelijke onderwijskansen heeft en dat leerlingen met een meer diverse achtergrond minder kansen krijgen in ons onderwijs. Dit ondanks zeer grote inspanningen van leerkrachten, directies en scholen. Maar zij geven zelf ook aan, wat ook gebleken is uit ons DISCO onderzoek, dat leerkrachten vragende partij zijn als het gaat over het thema diversiteit. Wat een zeer breed thema is, denk maar aan armoede, personen met een handicap, etnische origine, taal & meertaligheid. Leerkrachten geven zelf aan dat ze in de grootstedelijke context van Gent hier verder ondersteuning voor willen krijgen, hoe ze daar mee om moeten gaan. 

Ik geef een aantal heel concrete acties die we daar voor doen.
 Vorige week lanceerden we GIDS. Dat staat voor Gentse Inspiratiebank voor Diversiteit op School en is een overzicht waar leerkrachten op trefwoord en leeftijdsgroep kunnen gaan zoeken naar een gepast aanbod dat ze kunnen gebruiken. Dit gaat zowel over methodieken als over organisaties en sprekers om in de klas te ontvangen, of om op uitstap te gaan. Rond bepaalde thema’s kunnen leerkrachten hier zeer gericht zoeken. 

Een ander heel concreet voorbeeld is de studiedag over discriminatie in onderwijs. Deze organiseert het Onderwijscentrum niet alleen, maar doet dit samen met Orbit vzw, VVSG en ook de collega’s van de dienst Lokaal Sociaal Beleid. Op 16 november organiseren ze deze. 

Maar ook breder: het aanbod rond radicalisering/polarisering, en de focus op thema’s als een positief schoolklimaat en het ondersteunen van identiteitsontwikkeling, wil ik graag vermelden.
 Dat zijn allemaal zaken waar we als stad met aan de slag zijn. 

Nu, we houden uiteraard onze ogen en oren open voor nieuwe initiatieven en we hebben inderdaad via Linde Merckpoel kennis gemaakt met het initiatief van collega schepen van Onderwijs uit Leuven, Lalynn Wadera. Ik heb ook al contact met haar opgenomen en gehoord hoe zij dit gedaan heeft.
Ik vind het een zeer goed idee om te gaan kijken hoe we de kleurpotloden kunnen verspreiden op onze Gentse scholen. Ik zou het niet alleen bij de kleurpotloden willen houden, ik zou er ook meteen een stukje inhoud aan willen koppelen. Zodat het niet inhoudsloos, maar ook het bredere verhaal meegeven: waarom we dit doen en het belang om met de hele kleintjes op een bewuste en positieve manier hier met bezig te zijn.
 We willen dit ook koppelen met acties die al lopende zijn, zodanig dat het niet deze alleenstaande actie is. Zo kunnen we dit meenemen in ons breder verhaal, wat mij een mooie kans lijkt voor een nieuwe stap vooruit op een weg waar we nog stappen te zetten hebben. 

di 01/06/2021 - 09:34