Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00523 - Nieuw reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00523 - Nieuw reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00523 - Nieuw reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het subsidiereglement voor de betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2018, wordt opgeheven en vervangen door het reglement voor de erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent en het subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent.

Met dit nieuwe reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent wenst de Stad initiatieven te erkennen die gratis en laagdrempelig studieondersteuning bieden aan Gentse kinderen/jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie, en aan hun gezin.

Kinderen/jongeren worden ondersteund in het verwerven van de nodige vaardigheden en attitudes om te komen tot zelfstandig werken. Daarnaast worden ook de ouders ondersteund bij het  versterken van hun begeleidingscompetenties. 

Door met het hele gezin te werken aan meer betrokkenheid en het versterken van schoolse vaardigheden, kunnen leerlingen komen tot een hoger welbevinden en betere schoolresultaten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderwijscentrum Gent is belast met de controle van en het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Door het erkennen van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent worden leerlingen en hun context versterkt in het verbreden van schoolse vaardigheden en het ondersteunen van de leerloopbaan binnen het krachtgericht partnerschap school-gezin. Door in te zetten op het versterken en inspireren van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent wordt er samen gebouwd aan een nog sterker netwerk van kwalitatieve studieondersteuning. 

Dit erkenningsreglement geeft aan initiatieven die werken rond studieondersteuning de kans om hun werking voort te zetten en te ondersteunen.

Het reglement voor de erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent treedt in werking op 1 juni 2021. 

Activiteit

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit

Besluit

Artikel 1

Heft op het 'Subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2018.

Artikel 2

Keurt goed het 'Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen