Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00506 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 7 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00506 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 7 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00506 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 7 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
  • De statuten van EVA vzw Wijk-werken.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
  • De statuten EVA vzw Wijk-werken, artikel 9, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Wijk-werken nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 7 juni 2021, vanaf 17.30 u. Gelet op de coronamaatregelen verloopt deze vergadering digitaal via Microsoft teams.

De agendapunten zijn

1. Goedkeuring vorig verslag dd 11/06/2020 (bijlage 1)

2. Aanvaarding van het ontslag van Sonja Welvaert en de voordracht van Alex De Baets als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van Bestuur

3. Goedkeuring jaarrekening 2020 (bijlage 2)

4.Goedkeuring begroting 2021 (bijlage 3)

5. Goedkeuring verlenging sleuteldragersovereenkomst (bijlage 4)

6. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de Stad Gent en de vzw Wijk-werken Gent (bijlage 5)

7. Goedkeuring benoeming commissaris voor de periode 2021-2022-2023 (bijlage 6)

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw Wijk-werken op 7 juni 2021 om 17.30u, gelet op de coronamaatregelen via MS teams:

1.    Goedkeuring vorig verslag dd 11/06/2020 (bijlage 1)

2.    Aanvaarding van het ontslag van Sonja Welvaert en de voordracht van Alex De Baets als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van Bestuur

3.    Goedkeuring jaarrekening 2020 (bijlage 2)

4.    Goedkeuring begroting 2021 (bijlage 3)

5.    Goedkeuring verlenging sleuteldragersovereenkomst (bijlage 4)

6.    Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de Stad Gent en de vzw Wijk-werken Gent (bijlage 5)

7.    Goedkeuring benoeming commissaris voor de periode 2021-2022-2023 (bijlage 6)

Artikel 2

Het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA Wijk-werken vzw die plaatsvindt op 7 juni 2021 om 17.30u via MS teams,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

  • Bijlage 1 20201005_VE_AV Wijk-Werken.pdf
  • Bijlage 2_20210409_DO_Balans Wijkwerken Gent 2020.pdf
  • Bijlage 3_20210422_DO_Begroting 2021 Wijkwerken Gent.xlsx
  • Bijlage 4 - 20210101_BE_verlenging overeenkomst Wijk Werken sleuteldragers 2021.pdf
  • bijlage 5 - 20210204_DO_addendum samenwerkingsovereenkomst_EVA vzw Wijkwerken_Stad Gent.pdf
  • bijlage 6 - 20210407_DO_Gunningsverslag.pdf