Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00524 - Nieuw subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00524 - Nieuw subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00524 - Nieuw subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 37.721,20

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Er wordt voorgesteld om het 'subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2018, op te heffen en te vervangen door het 'reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent' en het 'subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent'.

Met het 'subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent' wenst de Stad erkende initiatieven te subsidiëren die gratis en laagdrempelig studieondersteuning bieden aan Gentse kinderen/jongeren, die opgroeien in een kwetsbare situatie en hun gezin.

Kinderen/jongeren worden ondersteund in het verwerven van de nodige vaardigheden en attitudes om te komen tot zelfstandig werken. Daarnaast worden ook de ouders ondersteund bij het versterken van hun begeleidingscompetenties. 

Door met het hele gezin te werken aan meer betrokkenheid en het versterken van schoolse vaardigheden, kunnen leerlingen komen tot een hoger welbevinden en betere schoolresultaten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderwijscentrum Gent is belast met de controle van en het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Door het subsidiëren van erkende initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent, willen we leerlingen en hun context versterken in het verbreden van schoolse vaardigheden en het ondersteunen van de leerloopbaan binnen het krachtgericht partnerschap school-gezin. Door in te zetten op het versterken en inspireren van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent bouwen we samen aan een nog sterker netwerk van kwalitatieve studieondersteuning. 

Onderwijscentrum Gent ondersteunt initiatieven die gratis en laagdrempelig studieondersteuning bieden aan leerlingen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Naast een financiële ondersteuning via het subsidiereglement organiseert Onderwijscentrum Gent een opleiding voor elke startende vrijwilligers zodat ze de leerling(en) en hun gezin nog beter kunnen ondersteunen. We organiseren ook intervisies met de verschillende initiatieven zodat deze elkaar kunnen inspireren en versterken.

Dit subsidiereglement geeft aan initiatieven die werken rond studieondersteuning de kans om hun werking verder te zetten en te ondersteunen. Doordat ook de vrijwilligers versterkt worden in het bieden van studieondersteuning zullen leerlingen en hun gezin beter ondersteund worden en nog meer kansen krijgen in onze maatschappij.

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 juni 2021.

De goedkeuring van het 'reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent' maakt het voorwerp van aparte besluitvorming uit.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3541800OL 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 € 37.721,20 
Totaal € 37.721,20  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit

Besluit

Artikel 1

Heft op met ingang van 1 juni 2021 het 'Subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2018.

Artikel 2

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent' zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 juni 2021.

Bijlagen