Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

2021_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Contactloze registratie bij bezoek woonzorgcentra

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Contactloze registratie bij bezoek woonzorgcentra 2021_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Contactloze registratie bij bezoek woonzorgcentra

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Elke Sleurs

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

ma 03/05/2021 - 10:45

Toelichting

De coronacrisis maakt dat woonzorgcentra bezoekers registreren in functie van contactopsporing. Veelal gebeurt dit nog op papier. 

In Duffel beschikt het WZC van het lokale OCMW sinds kort over een in-huis-ontwikkelde zogenaamde 'power-app' die een geautomatiseerde registratie van bezoekers toelaat. Bezoekers krijgen een badge met barcode die telkens ze een bezoek brengen aan een barcodescanner gescand wordt (zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=y5fLJVjI2a4&t=143s).  

De voordelen zijn duidelijk: automatische registratie zonder papier of pen te moeten aanraken en op vlak van privacybescherming hebben bezoekers geen inzage in elkaars gegevens.

Vandaar mijn vragen: 

  1. Hoe gebeurt de registratie in de Gentse OCMW-WZC?
  2. Kan het Duffelse systeem in de ogen van de schepen een meerwaarde bieden voor de Gentse WZC’s?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag en interesse voor onze WZC.

Onze dienst ouderenzorg was reeds bekend met het systeem in Duffel en ze hebben dit bij de begindagen van de coronacrisis ook onderzocht.
Het klopt dat ze het daar contactloos doen en pen en papier overbodig maken. 

In onze WZC ligt er een lijst aan het onthaal waar elke bezoeker zich moet melden. Deze lijst wordt na 14 dagen vernietigd.

We stellen vast dat ons systeem werkt. 

We merken bij de bezoekers in onze WZC ook vaak dat zij een hogere leeftijd hebben en niet altijd de ervaring hebben met zo’n digitale tools.
 Het zou dus al zeker geen systeem zijn waar al onze bezoekers gebruik van kunnen maken.  

Momenteel zien we ook dat de bezoekregeling aan het versoepelen is. Zo kunnen de nauwe knuffelcontacten tweewekelijks wisselen maar zijn ook andere sociale contacten weer aan de orde, al is dat allemaal nog onder strikte voorwaarden. 

In het systeem van Duffel heeft elk contact een gepersonaliseerde badge. Door de versoepelingen, die we uiteraard toejuichen, is dit systeem volgens onze inschatting moeilijk praktisch hanteerbaar.  

Ook hopen we op nog meer versoepelingen als de vaccinatiegraad van de bevolking vergroot en hopen we dat binnen enkele maanden registratie dan ook niet meer nodig is.

ma 17/05/2021 - 10:19