Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

2021_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Omstaandertrainingen Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:27
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Omstaandertrainingen Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2021_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Omstaandertrainingen Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In januari lanceerde u het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme. Eén van de acties die u hierin aankondigde was omstaandertrainingen. Er werd ook een campagne met video’s gelanceerd om het belang van omstaanders en melden, ook als getuige, aan te tonen. Ik bekeek de eerste aflevering van de documentaire FC United over racisme in het voetbal en dit deed me hier opnieuw aan denken. Ook inzetten op omstaandertraining zou hier mogelijks een aanpak kunnen zijn.

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

di 04/05/2021 - 12:08

Toelichting

  • Hoe kijkt u hier als schepen naar?
  • Kan u me een stand van zaken geven over deze omstaandertrainingen? 
  • Tot wie zullen deze trainingen zich richten?

Bespreking

Antwoord

Beste collega Schiettekatte die de vraag van collega Temmerman overbrengt,

Dank u voor uw relevante en ook actuele vraag. Ik vind absoluut dat omstaandertrainingen ook een plek kunnen krijgen in de voetbalwereld. Meer zelfs: de federale voetbalcel van Binnenlandse Zaken heeft ons hierover zélf al gecontacteerd. Momenteel zijn we aan het nagaan hoe we met deze methodiek een proeftuin in Gent kunnen opzetten. Hierover vond al overleg plaats, het project wordt momenteel verder uitgewerkt in samenspraak met KAA Gent. Daar hoort u zeker nog over.

Daarnaast ontstond er al een mooie samenwerking tussen de KAA Gent Foundation en In-Gent, het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering. Ze werkten samen een vormingsreeks uit in het kader van het project Elk Talent Telt, gericht op de teambegeleiders van jeugdverenigingen en alsook hun ouders. Corona gooide roet in het eten, maar zodra het kan, zal dit opgestart worden.

En omdat we uiteraard willen weten welke impact die vormingen hebben, zal de dienst Lokaal Sociaal Beleid samenwerken met UGent-studenten om de effecten in kaart te brengen en die vormingen te evalueren. 

*****

Wat betreft omstaandertrainingen in ándere sectoren: na de lancering van het Actieplan AD-AR in januari, kregen we heel wat vragen binnen - niet alleen lokaal, maar dus ook bovenlokaal, zoals van de federale voetbalcel.

Vanuit Gent kwamen er vragen 

  • van de horeca en het nachtleven zoals van de Voo?uit, 
  • van allerlei verenigingen, voornamelijk uit het sociaal middenveld en jeugd(welzijn)werk
  • van vrijwilligersorganisaties
  • én van individuele Gentenaars, die zich konden inschrijven via de website www.gent.be/stopdiscriminatie 

Met al deze geïnteresseerden ging de Dienst Lokaal Sociaal Beleid in overleg om noden en verwachtingen scherp te krijgen. De noden in de voetbalwereld, zijn soms anders dan die in het jeugdwerk of dan die in horecazaken. Toch leeft in al die sectoren dezelfde kernvraag: “Hoe kunnen we reageren als omstaander als we geconfronteerd worden met racisme, discriminatie of zelfs seksuele intimidatie?”

We hebben besloten de opleiding in Gent uit te rollen in samenwerking met de Active Bystander Training Company. Die mensen hebben jarenlange expertise in het thema, werken ook samen met de Universiteit Gent, en werken sinds eind april al samen met onze Gentse flikken. 

Aangezien de vraag groot blijkt, hebben we ook een regeling gezocht waarmee we zoveel mogelijk impact kunnen hebben. Daarom zullen we werken met (1) rechtstreeks opleidingen aan individuen en kleine verenigingen; maar ook met (2) train-the-trainer-trajecten.  Die train-the-trainer opleidingen bieden we aan grote organisaties, zodat zij zelf trainer worden, en de technieken, de ‘tips and tricks ’om te reageren als omstaander’ ook zelf onbeperkt kunnen doorgeven binnen de eigen organisatie. Die opleidingen gaan we dus óók doen binnen onze stadsdiensten, en bij IN-Gent.

We starten dit jaar nog met de uitrol van dit opleidingsaanbod. Mensen zullen dus leren welke technieken ze kunnen inzetten om wel of niet in te grijpen bij situaties van haatspraak, intimidatie, discriminatie of racisme, of hoe ze de hulp van anderen kunnen inroepen. De deelnemers zullen zélf voorbeelden van incidenten kunnen aanbrengen, zodat elke vorming echt op maat van de doelgroep is. Er zullen ook getuigenissen en reële cases van ervaringsdeskundigen gebruikt worden. 

Voor 2021 – 22 zullen we dus train-the-trainers-trajecten opzetten voor ons eigen stadspersoneel en personeel van In-Gent, en rechtstreekse vormingen op poten zetten voor het sociaal middenveld en jeugd(welzijns)werk.

Ook medewerkers uit de horeca en het nachtleven zullen barpersoneel vormen, zodat zij gepast kunnen reageren bij grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor werken we samen met 2 lesgevers die reeds jaren actief zijn in het nachtleven (onder andere in het kader van Quality Nights). Hiermee zullen in eerste instantie een 30-tal horeca-zaken bereikt worden.

ma 17/05/2021 - 10:26