Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

2021_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:36
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum 2021_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De vaccinaties van Gentenaars zijn ondertussen al een aantal maanden bezig. Concreet rond toegankelijkheid werden allerlei initiatieven genomen om er voor te zorgen dat minder mobiele Gentenaars zo goed mogelijk geholpen worden zodat ook zij hun vaccin kunnen krijgen. U gaf eerder aan dat er hiervoor nauw werd samengewerkt met de toegankelijkheidsambtenaren en dat er op verschillende pistes werd gewerkt, zoals toegankelijkheid verzekeren om vlot naar Flanders Expo te kunnen gaan, ook toegankelijkheid verzekeren in en buiten het gebouw van het VC zelf. Ook werd er ingezet op toegankelijke communicatie naar doelgroepen in maatschappelijk kwetsbare posities.

Indiener(s)

Anne Schiettekatte

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

di 04/05/2021 - 12:19

Toelichting

Heeft u een overzicht van in welke mate al die verschillende vormen van ondersteuning gebruikt worden? 

Bespreking

Antwoord

Dankzij de inspanningen van een resem verschillende stadsdiensten en vele medewerkers en vrijwilligers op het terrein, werken we iedere dag keihard aan een toegankelijke dienstverlening in het vaccinatiecentrum.  

We hebben ook heel bewust gekozen en laagdrempelig gecommuniceerd over de toegankelijkheid van het vaccinatiecentrum. Hoewel er natuurlijk altijd werkpunten zijn, kunnen we op basis van de eerste cijfers alvast spreken van een zeer geslaagde aanpak succes. Hou vast voor de cijfers die eraan komen. 

Met betrekking tot ondersteuning op de site 

 • Werden door Inter 25 begeleidingen met persoonlijke assistente uitgevoerd. Die assistent doorloopt de volledige vaccinatielijn mee. Inter die hiervan in opdracht van de stad vraag en aanbod matcht, verwijst aanvragers die geholpen kunnen worden met andere toegankelijkheidsmaatregelen, ook steeds warm door. 
 • Op de site zelf is ingezet op een toegankelijk onthaal
  1. Aan een alternatieve ingang die wordt gebruikt bij drukke momenten en slecht weer, werd een toegankelijke helling geplaatst. 
  2. 1 van de 5 onthaalloketten is toegankelijk voor medewerkers in een rolstoel en voor rolstoelgebruikers die zich komen laten vaccineren.
  3. Deze aanpassingen werden recent aangebracht, na bijsturing en signalen vanop het terrein. Signalen die we trouwens dagelijks blijven opvolgen.
 • Nog op de site is er is heel wat materiaal ter beschikking
  • 1400 buttons “ik ben doof/slechthorend” of “ik ben blind/slechtziend” zijn in omloop. Deze buttons, waarover u eerder een vraag stelde in deze commissie, zijn beschikbaar aan het onthaal. Mensen die dit willen, kunnen ze opspelden. Op deze manier is het voor de dienstverleners meteen duidelijk dat aanpassingen nodig zijn.
  • 245 venstermondmaskers zijn in gebruik voor communicatie met doven en slechthorenden.
  • Er zijn 60 rolstoelen ter beschikking in het vaccinatiecentrum en dit op cruciale punten op de route. Iedere dag zijn vrijwilligers aan de slag om minder mobiele personen op het terrein buiten te assisteren. 
  • 4 ringleidingen en geluidsversterking werden geplaatst. Er is een ringleiding aanwezig voor communicatie met personen met een hoorapparaat en geluidsversterking voor slechthorenden die geen hoorapparaat hebben. Dit werd ook geëvalueerd en reeds bijgestuurd om een betere verdeling over de verschillende vaccinatiestraten te realiseren.
  • Medewerkers hebben de mogelijkheid om tolken VGT of sociaal telefoontolken voor andere talen in te schakelen. Hiervoor werden 4 tablets op de site voorzien die medewerkers kunnen gebruiken. Er werd reeds 3 keer gebruik gemaakt van een VGT tolk. Tolken voor anderstaligen werden nog niet gebruikt. Recent kregen we signalen van dove/slechthorende ervaringsdeskundigen, die aangaven dat de kennis rond het gebruik en inzetten van tolken wel beter kan. Er werden wel eerder al 48 instructiemapjes verspreid hierover voor begeleiders op de site, maar omwille van deze recente signalen beslisten we om op korte termijn toch een bijkomende opleiding en intervisie aan te bieden aan de vlinder-vaccinatoren. Deze kunnen opgeroepen worden voor technische bijstand. 
  • Er zijn vertaalde document die heten  “Je traject door het vaccinatiecentrum” én medische vragenlijsten. Maar liefst in 21 andere talen én uiteraard ook in het VGT (AlbaneesArabischBosnischBulgaarsChineesDariDuitsEngelsFarsiFransHebreeuwsItaliaansPashtoPoolsPortugeesRoemeensRussischSlowaaksSomaliSpaansTurks ).
  • Ook is er een brochure “Wat na je vaccinatie? “beschikbaar in het Nederlands, en 10 andere talen (Arabisch, Frans, Bulgaars, Engels, Farsi, Pashtu, Pools, Roemeens, Slowaaks en Turks). Deze documenten zijn aanwezig in de vaccinatiestraten. Als een burger de taal onvoldoende spreekt om de medische vragen voorafgaand aan de vaccinatie te beantwoorden, kan de vaccinator een vragenlijst halen in de taal van de burger. Zo weten de vaccinatoren alsnog of het veilig is om de burger op dat moment te vaccineren.
  • Bezoekers kunnen ook op een de talenposter hun taal aanduiden. Zo kan de vaccinator de juiste documenten in de juiste taal aan de burger bezorgen. 

 

En dan last but not least, mensen moeten ook tot aan de site geraken natuurlijk. Hierover kreeg ik volgende cijfers. 

 • Reeds 127 mensen maakten gebruik van de taxivouchers vervoer voor minder mobiele personen. 
 • 1130 burgers vroegen vrijwilligersvervoer voor minder mobiele personen aan. 
 • 239 aanvragen kwamen binnen voor aangepast rolstoelvervoer, waarvan reeds 140 ritten uitgevoerd werden. Aanvragers boeken vaak ook al goed op voorhand en voor hun 2de vaccinatie via dit systeem. 

Ziezo raadslid Schiettekatte, ik vind persoonlijk dat we met dit vaccinatiecentrum een zeer mooie case hebben die aantoont dat je toegankelijkheid vanaf de eerste stap zoveel mogelijk kan realiseren. Ik ben dankbaar aan alle betrokken diensten en medewerkers op het terrein dat ze hier zo hard werk van maken.

ma 17/05/2021 - 10:24