Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

2021_MV_00280 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Resultaten centraal aanmeldingsregister secundair onderwijs

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00280 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Resultaten centraal aanmeldingsregister secundair onderwijs 2021_MV_00280 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Resultaten centraal aanmeldingsregister secundair onderwijs

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

wo 05/05/2021 - 13:43

Toelichting

Op 3 mei werden de resultaten bekend gemaakt van de centrale aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs. Van de 4878 aangemelde kinderen kregen er 4814 (99%°) een plaats toegewezen, waarvan 4575 (94%) een plaats in de school van hun eerste voorkeur. Aan 239 kinderen werd een plaats toegewezen in een andere school toegewezen (in hoofdzaak tweede of derde keuze) en 64 aangemelde kinderen kregen nergens een plaats toegewezen, waarvan 22 kinderen (op een totaal van 130, ruim 16%) die aangemeld werden voor het buitengewoon onderwijs. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld: 

  1. Hoeveel van de kinderen die niet de eerste voorkeurschool kregen toegewezen of die nergens een plaats kregen toegewezen, zijn indicator-leerlingen en hoeveel zijn niet-indicator-leerlingen? Graag de cijfers opgesplitst volgens gewoon en buitengewoon onderwijs.
  2. Is het haalbaar dat scholen waar wachtlijsten zijn alsnog een stukje extra capaciteit creëren? Is de schepen hierover in overleg met deze scholen? Welke mogelijkheden ziet de schepen specifiek voor de voor het buitengewoon onderwijs aangemelde kinderen zonder plaats?
  3. Zijn er dit jaar nog kinderen aangemeld of toegevoegd na de aanmeldingsdeadline van 21 april 2021, 12u? Heeft de disfunctiecommissie eventueel klachten ontvangen over de aanmeldingsprocedure dit jaar?

Bespreking

Antwoord

Een van dé basisprincipes van het inschrijvingsrecht, een Vlaams decreet waarvan we al een paar jaar op een nieuwe versie wachten, is dat er een sociale mix gerealiseerd wordt op de scholen. Dat gebeurt op een heel voorzichtige manier en er wordt ten alle tijden rekening gehouden met de vrije schoolkeuze.

We halen in Gent zeer goede resultaten. Ik heb nog geen andere stad gehoord waar men zo’n hoge graad van inschrijving in een school van eerste voorkeur haalt. Dit is een zeer sterk resultaat.

Via de dubbele contingentering maakt men de mix op een school mogelijk. Kinderen worden gerangschikt in twee contingenten of delen: de indicator- en de niet indicatorleerlingen. Een voorbeeld van zo’n indicator is het diploma van de moeder, omdat onderzoek aantoont dat als je moeder geen diploma hoger onderwijs heeft, je minder kans hebt dit zelf te halen.

We vinden het belangrijk dat er in elke school een mix is, dat we geen segregatie hebben in het onderwijs, waarbij alle kansrijke kinderen samenzitten op één school en alle kansarmen leerlingen op een andere. Daarom wordt er met de contingentering gewerkt. Dit werkt vooral in situaties waar er tekorten zijn. In die zin is het effect in Gent wellicht beperkter dan elders, gezien we niet met grote capaciteitstekorten kampen. 

Het antwoord op de vraag die u stelt, kan ik u op dit moment niet geven. U hebt het zelf gezegd, de resultaten van het online aanmelden werden nog maar vorige week bekend gemaakt, de analyse is dus nog niet gebeurd. Het LOP, 1 medewerker van de Vlaamse overheid, heeft zich de afgelopen weken ingezet om het online aanmelden tot een goed einde te brengen. En ook nu is dat nog veel werk om de ouders die nog niet het antwoord hebben gekregen waar ze op hoopten, de verschuivingen die nog bezig zijn en de vragen van de scholen nog allemaal op te volgen. U zal begrijpen dat dat op dit moment prioritair is. Vanaf het moment dat de analyse er wel is en die ook geagendeerd werd in de schoot van het LOP, kan deze zeker ter beschikking gesteld worden. Eén zaak kan ik u alvast zeggen: u vraagt een opsplitsing tussen gewoon en buitengewoon onderwijs, dit onderscheid wordt niet gemaakt in het buitengewoon onderwijs. 

Dan vroeg u of we in gesprek gegaan zijn met de scholen. Ik kan u dat bevestigen, zowel het LOP als ikzelf waren op die vergadering aanwezig. Ik vind het mijn opdracht als schepen van onderwijs om mee te zoeken naar oplossingen en te horen bij de scholen of het nog mogelijk is om extra capaciteit te creëren. Dat is ook één van de grote voordelen van het huidige systeem, daarom zou ik willen vragen om het systeem niet volledig overboord te gooien in een nieuw decreet inschrijvingsrecht. Het grote voordeel is dat we een week voor dat de plaatsen definitief toegekend worden, we al een test kunnen doen. Zo kunnen we zien wat het al geeft en welke scholen helemaal vol zitten. Met die cijfers in de hand gaan we het gesprek aan met de scholen en vragen we of het mogelijk is om uit te breiden. Het voordeel is dat we dit heel gericht kunnen doen. Zo kunnen we scholen laten weten hoeveel keer zij zijn aangeduid als eerste school van voorkeur. Als ze dan een klas extra inrichten is het duidelijk of deze gevuld zal worden. Scholen willen zekerheid of ze voldoende leerlingen hebben om ook voldoende (leraren)uren te krijgen. Die informatie op voorhand weten, is voor een school heel waardevol en met het systeem van kamperen weet je dat niet op voorhand. 

Door capaciteit voor de definitieve toewijzing bij te creëren, en ik kan u meegeven dat het dit jaar ging over 184 extra plaatsen, betekent dit dat je een aantal ouders, die anders eerst een negatief antwoord kregen en daarna nog een positief, minder stress bezorgd. Ik heb dat zelf ervaren door met ouders in gesprek te gaan de afgelopen jaren. Ouders geven aan dat verschuivingen nadien fijn zijn omdat er zo een sprankeltje hoop is bij slecht nieuws, maar anderzijds voelt het aan als digitaal kamperen. Elke uitbreiding die we kunnen doen voor het toekennen van de tickets, is een leerling en een koppel ouders stress bespaard. 

Ik heb nog één zorg die ik wil benoemen. Ik maak me zorgen over het buitengewoon onderwijs, ik heb hierover ook een schrijven gericht aan minister Weyts. Als je de doelgroep een beetje kent en het belang van onderwijs en zorg op maat voor deze leerlingen, is elke leerling die daar op de wachtlijst staat 1 teveel. Ik hoop dat er snel een oplossing gevonden wordt, maar het is natuurlijk niet simpel om stoeltjes bij te schuiven, want de klasgrootte is van belang. 

Dan, u laatste vraag, op 21 april om 12u is het systeem op slot gegaan. Het was niet mogelijk voor ouders of ondersteuners om daarna nog via de gekende URL nieuwe dossiers aan te maken. Men kon wel een melding of klacht neerleggen. Dit jaar waren het er 13. 6 van de 13 werden, door de dysfunctiecommissie, als gegrond beoordeeld. Het gaat hier bijvoorbeeld over een ouder die door technische problemen zich niet kon aanmelden. Het alsnog toevoegen is een gemeenschappelijke beslissing van de disfunctiecommissie op basis van bewijsstukken. Eén dossier leidde tot een extra aangemeld kind en 5 andere dossiers waren al aangemeld, maar werden nadien nog aangepast. Iedere keer met toestemming en volgens de regels van het spel. 

do 03/06/2021 - 09:26