Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00560 - Nieuw arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00560 - Nieuw arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Goedkeuring 2021_GRMW_00560 - Nieuw arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding van 27 april 2018

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding zorgt voor een aantal wijzigingen van de personeelsorganisatie van een CLB vanaf 1 september 2018; o.a. personeelcategorieën, personeelsformatie, opdracht, vakantieregeling.

Het arbeidsreglement van het Interstedelijk CLB werd aangepast conform deze recente regelgeving die op CLB-personeel van toepassing is.

Dit reglement werd besproken op het HOC (Hoger overlegcomité) en goedgekeurd op 7 september 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er wordt gevraagd het arbeidsreglement ICLB, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2009, en gewijzigd in de gemeenteraad van 23 april 2012 en 27 april 2015, op te heffen.

Het nieuwe arbeidsreglement voor het interstedelijk centrum voor Leerlingenbegeleiding treedt in werking op 1 sepember 2021.

Het interstedelijk centrum voor Leerlingenbegeleiding is belast met  het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34395 Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Besluit

Artikel 1

Heft op het arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2009.

Artikel 2

Keurt goed het arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

  • Nieuw arbeidsreglement
  • Nieuw arbeidsreglement - word
  • Op te heffen arbeidsreglement 2015
  • Vademecum welzijn en preventie
  • Reglement op het alcoholgebruik
  • Deontologische code
  • Aanvulling deontologische code