Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

2021_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Zomerscholen

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 22:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Stephanie D'Hose; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Zomerscholen 2021_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Zomerscholen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In maart stelde ik een vraag over de zomerscholen. U antwoordde dat u hoopte op meer middelen vanuit Vlaanderen. U keek ook uit naar het kader dat er eind maart zou komen.

Ondertussen hebben we vernomen dat er tussen 5 juli en 27 augustus in heel Vlaanderen opnieuw zomerscholen kunnen georganiseerd worden.

Na de paasvakantie werd een nieuwe projectoproep gelanceerd en vanuit Vlaanderen wordt er 10 miljoen vrijgemaakt voor scholen of lokale besturen die zomerscholen opzetten.

Indiener(s)

Mieke Bouve

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

do 06/05/2021 - 17:36

Toelichting

Zal Stad Gent intekenen op deze nieuwe projectoproep ?

Bespreking

Antwoord

Ik kan u alvast meegeven dat er in Gent, zoals vorig jaar, zomerscholen zullen komen. Het is wel zo dat we de oproep en het kader met de voorwaarden pas zeer recent gekregen hebben. Dit is jammer, want het dat was net één van de kritieken vorig jaar, dat het ook toen zeer laat op het schooljaar was. Toen begreep iedereen dat ook, vanwege corona, maar net daardoor was het ook problematisch. De leerkrachten waren op, op het einde van het schooljaar en om dit er bij te nemen was er weinig motivatie. Het positieve nieuws voor de toekomst is dat de Vlaamse regering heeft aangekondigd dat het structureel wordt, ook voor de komende jaren. En we hopen dat men het op die manier gaat aanpakken.

Er komt een eerste oproep voor de scholen zelf. Het is de bedoeling van de minister om vooral op remediëren in te zetten en de scholen aan te moedigen om een zomerschool te organiseren.

Wij gaan hierover met het Onderwijscentrum Gent een infoavond organiseren op 19/05. Wij gaan zowel scholen aanmoedigen als hen ondersteunen door hen in contact te brengen met een aanbod van verrijkende initiatieven, spel, sport, cultuur, die zij kunnen koppelen aan hun remediërend lessenaanbod.

Het tweede dat we gaan doen is kijken of we zelf met het Onderwijscentrum zomerscholen kunnen opzetten. Deze zijn wel breder dan wat er uit Vlaanderen voorzien wordt. Dit is niet het echt ‘schoolse’, met leerkrachten die bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde gaan geven. Maar we geloven in de visie om een breed aanbod te voorzien. Vanuit die visie en het brede aanbod gaan we wellicht een eigen initiatief voorzien. Maar ik hoop dat we ook scholen warm kunnen maken om zelf een zomerschool in te richten. Ze kunnen op de stad Gent en het Onderwijscentrum beroep doen voor ondersteuning, de regie en hulp bij de aanvraag.

Maar ik houd mijn hart vast of er veel enthousiasme zal zijn. We hadden een eerste bespreking met de netverantwoordelijken deze week en zij gaven aan dat de directies op zijn. Zij zullen zeer hard hun vakantie nodig hebben, waardoor zij wellicht weinig enthousiasme hebben om zomerscholen te organiseren.

Maar wij doen wat we kunnen om hen toch te enthousiasmeren en te ondersteunen om de zomerscholen in te richten. Wij gaan in elk geval als stad Gent aanvullend vanuit het Onderwijscentrum een aanbod organiseren.    

do 03/06/2021 - 09:31