Terug
Gepubliceerd op 03/06/2021

2021_MV_00299 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Corona-impact

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 22:34
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Stephanie D'Hose; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00299 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Corona-impact 2021_MV_00299 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Corona-impact

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De vaccinatie loopt in Gent als een trein. Op de vorige GR gaf schepen Coddens de cijfers voor Gent: 26,24% van de Gentse bevolking is gevaccineerd waaronder meer dan 90% van de 80-plussers.

We zijn dus hoopvol en kijken uit naar een zorgelozer leven.

Toch blijft de pandemie woeden en vallen er nog elke dag 40 doden te betreuren. Ook de cijfers over de bezetting van de bedden op intensieve zorg blijven verontrusten.

Indiener(s)

Anita De Winter

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 07/05/2021 - 10:23

Toelichting

Kunnen onze Gentse ziekenhuizen de crisis nog aan? Wordt er samengewerkt om de nood op intensieve zorg op te vangen?

Is er zicht op de ziekte-uitval bij het zorgpersoneel rechtstreeks door corona en onrechtstreeks door de overbelasting van de diensten door corona?

Bespreking

Antwoord

De Gentse ziekenhuizen kunnen de druk nog aan.

Recent is er wat meer ruimte gekomen in de ziekenhuizen.

Dit omdat de druk van covid-patiënten op intensieve zorgen wat is afgenomen.

Op intensieve zorgen blijft het wel nog stevig door de vele andere patiënten.  

Er is een goede samenwerking tussen ziekenhuizen op provinciaal niveau, voor de opvang van covid patiënten, zowel zij die intensieve zorgen noden als deze die dat niet nodig hebben.

Indien nodig worden covid-patiënten met nood aan intensieve zorgen over provinciegrenzen opgevangen.

De federale gezondheidsinspectie zet in op deze samenwerking en (provinciale en landelijke) spreiding.   

In de ziekenhuizen is er geen hoger ziekteverzuim of uitval dan in andere periodes. 

Hierdoor is er dus geen overbelasting op de diensten.

Wel was er veel angst bij de zorgverleners in de eerste golf, deze is gelukkig verminderd, maar de mentale druk blijft hoog.

ma 17/05/2021 - 10:22