Terug
Gepubliceerd op 07/07/2021

Notulen  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Elke Sleurs; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Bert Misplon; Caroline Persyn; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche

Agendapunten

IR 1.

2021_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Gentse scholen tegen racisme

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:17
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 1.

2021_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Gentse scholen tegen racisme

2021_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Gentse scholen tegen racisme

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Scholen zien er steeds kleurrijker uit, maar als je aan leerlingen vraagt een tekening te kleuren in huidskleur, neemt bijna elk kind – ongeacht zijn of haar afkomst – doorgaans hetzelfde kleurpotlood: lichtroze. Ook de huidskleur bij poppen, ondergoed, ... bleef lang beperkt tot zalmroze of lichtbeige. Ik verwijs daarbij graag naar het beroemde poppenexperiment dat aantoonde dat kleuters (onbewust) een onderscheid maken in huidskleur. In een nieuwe vlog op Eén stelde Linde Merckpoel waskrijtjes in vele huidskleuren voor en daar komen heel wat positieve reacties op.

Omgaan met diversiteit is een uitdaging als we als stad van gelijke kansen een prioriteit willen blijven maken. Het onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. In Leuven ging men met jongeren tussen 10 en 22 jaar aan de slag rond dat thema. Omdat kinderen de wereld zien in de kleuren die wij ze geven, wordt huidskleur heel vaak ingekleurd als lichtroze. Als antwoord daarop ontwikkelden men in Leuven een kleurpotlodenset met niet alleen lichtroze, maar nog zes andere tinten huidskleur, als tool om het diversiteitsgesprek op de schoolbanken aan te wakkeren.

De kleurpotlodenactie doet kinderen en jongeren ervaren dat huiskleur niet alleen lichtroze is. Sterker nog, ze toont dat een tekening met meer diversiteit nog mooier kan zijn. Het is een manier om de superdiversiteit in onze samenleving zichtbaar en tastbaar te maken. Bovendien is de kleurpotlodenset een creatieve oplossing die op een luchtige en laagdrempelige manier het diversiteitsgesprek op school aanwakkert. 

Indiener(s)
Fourat Ben Chikha
Gericht aan
Elke Decruynaere
Tijdstip van indienen
wo 28/04/2021 - 10:59
Toelichting
 • Is de schepen bereid te bekijken of dit creatief instrument ook in Gentse scholen ingezet kan worden? 
 • Zo ja, op welke wijze kunnen we hier als stad mee aan de slag?
Bespreking
Antwoord

U verwijst terecht naar het poppenexperiment. Ik raad het iedereen aan om naar te kijken. Het toont exact waar ik het op een vorige commissie over gehad heb. Namelijk, ook al zijn kinderen heel klein, het zeer relevant is om met hen het over diversiteit te hebben. Soms miskijken mensen zich op die jonge leeftijd en willen ze kleuters hier niet met ‘lastig vallen’. We weten intussen uit onderzoek dat ook bij de kleuterleeftijd beeldvorming bepaald wordt. Kinderen pikken de stereotypen op die zeer breed in onze samenleving bestaan en nemen deze over. Als we dit willen voorkomen, is dat niet iets waar we aan moeten beginnen in het secundair onderwijs, of op 8,9,10-jarige leeftijd, maar echt al bij de kleuterleeftijd.
Op dat ogenblik krijgen ze impliciete boodschappen over gender, huidskleur, … er wordt meegegeven wat zogezegd ‘normaal’ is en dat doet wat met een kind. Om dan bijvoorbeeld vast te stellen ‘oh, ik ben niet normaal’, dat heeft een grote impact.
 Het is dus zeer relevant om daar met bezig te zijn. En het is zo collega Ben Chikha en collega’s dat voor het Onderwijscentrum Gent, de stadsdienst die alle scholen in Gent ondersteunt als het gaat over gelijke onderwijskansen, het thema diversiteit een absolute topprioriteit is. Omdat we weten dat niet iedereen gelijke onderwijskansen heeft en dat leerlingen met een meer diverse achtergrond minder kansen krijgen in ons onderwijs. Dit ondanks zeer grote inspanningen van leerkrachten, directies en scholen. Maar zij geven zelf ook aan, wat ook gebleken is uit ons DISCO onderzoek, dat leerkrachten vragende partij zijn als het gaat over het thema diversiteit. Wat een zeer breed thema is, denk maar aan armoede, personen met een handicap, etnische origine, taal & meertaligheid. Leerkrachten geven zelf aan dat ze in de grootstedelijke context van Gent hier verder ondersteuning voor willen krijgen, hoe ze daar mee om moeten gaan. 

Ik geef een aantal heel concrete acties die we daar voor doen.
 Vorige week lanceerden we GIDS. Dat staat voor Gentse Inspiratiebank voor Diversiteit op School en is een overzicht waar leerkrachten op trefwoord en leeftijdsgroep kunnen gaan zoeken naar een gepast aanbod dat ze kunnen gebruiken. Dit gaat zowel over methodieken als over organisaties en sprekers om in de klas te ontvangen, of om op uitstap te gaan. Rond bepaalde thema’s kunnen leerkrachten hier zeer gericht zoeken. 

Een ander heel concreet voorbeeld is de studiedag over discriminatie in onderwijs. Deze organiseert het Onderwijscentrum niet alleen, maar doet dit samen met Orbit vzw, VVSG en ook de collega’s van de dienst Lokaal Sociaal Beleid. Op 16 november organiseren ze deze. 

Maar ook breder: het aanbod rond radicalisering/polarisering, en de focus op thema’s als een positief schoolklimaat en het ondersteunen van identiteitsontwikkeling, wil ik graag vermelden.
 Dat zijn allemaal zaken waar we als stad met aan de slag zijn. 

Nu, we houden uiteraard onze ogen en oren open voor nieuwe initiatieven en we hebben inderdaad via Linde Merckpoel kennis gemaakt met het initiatief van collega schepen van Onderwijs uit Leuven, Lalynn Wadera. Ik heb ook al contact met haar opgenomen en gehoord hoe zij dit gedaan heeft.
Ik vind het een zeer goed idee om te gaan kijken hoe we de kleurpotloden kunnen verspreiden op onze Gentse scholen. Ik zou het niet alleen bij de kleurpotloden willen houden, ik zou er ook meteen een stukje inhoud aan willen koppelen. Zodat het niet inhoudsloos, maar ook het bredere verhaal meegeven: waarom we dit doen en het belang om met de hele kleintjes op een bewuste en positieve manier hier met bezig te zijn.
 We willen dit ook koppelen met acties die al lopende zijn, zodanig dat het niet deze alleenstaande actie is. Zo kunnen we dit meenemen in ons breder verhaal, wat mij een mooie kans lijkt voor een nieuwe stap vooruit op een weg waar we nog stappen te zetten hebben. 

di 01/06/2021 - 09:34
IR 2.

2021_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Contactloze registratie bij bezoek woonzorgcentra

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 2.

2021_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Contactloze registratie bij bezoek woonzorgcentra

2021_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Contactloze registratie bij bezoek woonzorgcentra

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)
Elke Sleurs
Gericht aan
Rudy Coddens
Tijdstip van indienen
ma 03/05/2021 - 10:45
Toelichting

De coronacrisis maakt dat woonzorgcentra bezoekers registreren in functie van contactopsporing. Veelal gebeurt dit nog op papier. 

In Duffel beschikt het WZC van het lokale OCMW sinds kort over een in-huis-ontwikkelde zogenaamde 'power-app' die een geautomatiseerde registratie van bezoekers toelaat. Bezoekers krijgen een badge met barcode die telkens ze een bezoek brengen aan een barcodescanner gescand wordt (zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=y5fLJVjI2a4&t=143s).  

De voordelen zijn duidelijk: automatische registratie zonder papier of pen te moeten aanraken en op vlak van privacybescherming hebben bezoekers geen inzage in elkaars gegevens.

Vandaar mijn vragen: 

 1. Hoe gebeurt de registratie in de Gentse OCMW-WZC?
 2. Kan het Duffelse systeem in de ogen van de schepen een meerwaarde bieden voor de Gentse WZC’s?
Bespreking
Antwoord

Bedankt voor uw vraag en interesse voor onze WZC.

Onze dienst ouderenzorg was reeds bekend met het systeem in Duffel en ze hebben dit bij de begindagen van de coronacrisis ook onderzocht.
Het klopt dat ze het daar contactloos doen en pen en papier overbodig maken. 

In onze WZC ligt er een lijst aan het onthaal waar elke bezoeker zich moet melden. Deze lijst wordt na 14 dagen vernietigd.

We stellen vast dat ons systeem werkt. 

We merken bij de bezoekers in onze WZC ook vaak dat zij een hogere leeftijd hebben en niet altijd de ervaring hebben met zo’n digitale tools.
 Het zou dus al zeker geen systeem zijn waar al onze bezoekers gebruik van kunnen maken.  

Momenteel zien we ook dat de bezoekregeling aan het versoepelen is. Zo kunnen de nauwe knuffelcontacten tweewekelijks wisselen maar zijn ook andere sociale contacten weer aan de orde, al is dat allemaal nog onder strikte voorwaarden. 

In het systeem van Duffel heeft elk contact een gepersonaliseerde badge. Door de versoepelingen, die we uiteraard toejuichen, is dit systeem volgens onze inschatting moeilijk praktisch hanteerbaar.  

Ook hopen we op nog meer versoepelingen als de vaccinatiegraad van de bevolking vergroot en hopen we dat binnen enkele maanden registratie dan ook niet meer nodig is.

ma 17/05/2021 - 10:19
IR 3.

2021_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Omstaandertrainingen Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:27
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 3.

2021_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Omstaandertrainingen Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme

2021_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Omstaandertrainingen Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In januari lanceerde u het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme. Eén van de acties die u hierin aankondigde was omstaandertrainingen. Er werd ook een campagne met video’s gelanceerd om het belang van omstaanders en melden, ook als getuige, aan te tonen. Ik bekeek de eerste aflevering van de documentaire FC United over racisme in het voetbal en dit deed me hier opnieuw aan denken. Ook inzetten op omstaandertraining zou hier mogelijks een aanpak kunnen zijn.

Indiener(s)
Karin Temmerman
Gericht aan
Astrid De Bruycker
Tijdstip van indienen
di 04/05/2021 - 12:08
Toelichting
 • Hoe kijkt u hier als schepen naar?
 • Kan u me een stand van zaken geven over deze omstaandertrainingen? 
 • Tot wie zullen deze trainingen zich richten?
Bespreking
Antwoord

Beste collega Schiettekatte die de vraag van collega Temmerman overbrengt,

Dank u voor uw relevante en ook actuele vraag. Ik vind absoluut dat omstaandertrainingen ook een plek kunnen krijgen in de voetbalwereld. Meer zelfs: de federale voetbalcel van Binnenlandse Zaken heeft ons hierover zélf al gecontacteerd. Momenteel zijn we aan het nagaan hoe we met deze methodiek een proeftuin in Gent kunnen opzetten. Hierover vond al overleg plaats, het project wordt momenteel verder uitgewerkt in samenspraak met KAA Gent. Daar hoort u zeker nog over.

Daarnaast ontstond er al een mooie samenwerking tussen de KAA Gent Foundation en In-Gent, het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering. Ze werkten samen een vormingsreeks uit in het kader van het project Elk Talent Telt, gericht op de teambegeleiders van jeugdverenigingen en alsook hun ouders. Corona gooide roet in het eten, maar zodra het kan, zal dit opgestart worden.

En omdat we uiteraard willen weten welke impact die vormingen hebben, zal de dienst Lokaal Sociaal Beleid samenwerken met UGent-studenten om de effecten in kaart te brengen en die vormingen te evalueren. 

*****

Wat betreft omstaandertrainingen in ándere sectoren: na de lancering van het Actieplan AD-AR in januari, kregen we heel wat vragen binnen - niet alleen lokaal, maar dus ook bovenlokaal, zoals van de federale voetbalcel.

Vanuit Gent kwamen er vragen 

 • van de horeca en het nachtleven zoals van de Voo?uit, 
 • van allerlei verenigingen, voornamelijk uit het sociaal middenveld en jeugd(welzijn)werk
 • van vrijwilligersorganisaties
 • én van individuele Gentenaars, die zich konden inschrijven via de website www.gent.be/stopdiscriminatie 

Met al deze geïnteresseerden ging de Dienst Lokaal Sociaal Beleid in overleg om noden en verwachtingen scherp te krijgen. De noden in de voetbalwereld, zijn soms anders dan die in het jeugdwerk of dan die in horecazaken. Toch leeft in al die sectoren dezelfde kernvraag: “Hoe kunnen we reageren als omstaander als we geconfronteerd worden met racisme, discriminatie of zelfs seksuele intimidatie?”

We hebben besloten de opleiding in Gent uit te rollen in samenwerking met de Active Bystander Training Company. Die mensen hebben jarenlange expertise in het thema, werken ook samen met de Universiteit Gent, en werken sinds eind april al samen met onze Gentse flikken. 

Aangezien de vraag groot blijkt, hebben we ook een regeling gezocht waarmee we zoveel mogelijk impact kunnen hebben. Daarom zullen we werken met (1) rechtstreeks opleidingen aan individuen en kleine verenigingen; maar ook met (2) train-the-trainer-trajecten.  Die train-the-trainer opleidingen bieden we aan grote organisaties, zodat zij zelf trainer worden, en de technieken, de ‘tips and tricks ’om te reageren als omstaander’ ook zelf onbeperkt kunnen doorgeven binnen de eigen organisatie. Die opleidingen gaan we dus óók doen binnen onze stadsdiensten, en bij IN-Gent.

We starten dit jaar nog met de uitrol van dit opleidingsaanbod. Mensen zullen dus leren welke technieken ze kunnen inzetten om wel of niet in te grijpen bij situaties van haatspraak, intimidatie, discriminatie of racisme, of hoe ze de hulp van anderen kunnen inroepen. De deelnemers zullen zélf voorbeelden van incidenten kunnen aanbrengen, zodat elke vorming echt op maat van de doelgroep is. Er zullen ook getuigenissen en reële cases van ervaringsdeskundigen gebruikt worden. 

Voor 2021 – 22 zullen we dus train-the-trainers-trajecten opzetten voor ons eigen stadspersoneel en personeel van In-Gent, en rechtstreekse vormingen op poten zetten voor het sociaal middenveld en jeugd(welzijns)werk.

Ook medewerkers uit de horeca en het nachtleven zullen barpersoneel vormen, zodat zij gepast kunnen reageren bij grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor werken we samen met 2 lesgevers die reeds jaren actief zijn in het nachtleven (onder andere in het kader van Quality Nights). Hiermee zullen in eerste instantie een 30-tal horeca-zaken bereikt worden.

ma 17/05/2021 - 10:26
IR 4.

2021_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:36
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 4.

2021_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum

2021_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De vaccinaties van Gentenaars zijn ondertussen al een aantal maanden bezig. Concreet rond toegankelijkheid werden allerlei initiatieven genomen om er voor te zorgen dat minder mobiele Gentenaars zo goed mogelijk geholpen worden zodat ook zij hun vaccin kunnen krijgen. U gaf eerder aan dat er hiervoor nauw werd samengewerkt met de toegankelijkheidsambtenaren en dat er op verschillende pistes werd gewerkt, zoals toegankelijkheid verzekeren om vlot naar Flanders Expo te kunnen gaan, ook toegankelijkheid verzekeren in en buiten het gebouw van het VC zelf. Ook werd er ingezet op toegankelijke communicatie naar doelgroepen in maatschappelijk kwetsbare posities.

Indiener(s)
Anne Schiettekatte
Gericht aan
Astrid De Bruycker
Tijdstip van indienen
di 04/05/2021 - 12:19
Toelichting

Heeft u een overzicht van in welke mate al die verschillende vormen van ondersteuning gebruikt worden? 

Bespreking
Antwoord

Dankzij de inspanningen van een resem verschillende stadsdiensten en vele medewerkers en vrijwilligers op het terrein, werken we iedere dag keihard aan een toegankelijke dienstverlening in het vaccinatiecentrum.  

We hebben ook heel bewust gekozen en laagdrempelig gecommuniceerd over de toegankelijkheid van het vaccinatiecentrum. Hoewel er natuurlijk altijd werkpunten zijn, kunnen we op basis van de eerste cijfers alvast spreken van een zeer geslaagde aanpak succes. Hou vast voor de cijfers die eraan komen. 

Met betrekking tot ondersteuning op de site 

 • Werden door Inter 25 begeleidingen met persoonlijke assistente uitgevoerd. Die assistent doorloopt de volledige vaccinatielijn mee. Inter die hiervan in opdracht van de stad vraag en aanbod matcht, verwijst aanvragers die geholpen kunnen worden met andere toegankelijkheidsmaatregelen, ook steeds warm door. 
 • Op de site zelf is ingezet op een toegankelijk onthaal
  1. Aan een alternatieve ingang die wordt gebruikt bij drukke momenten en slecht weer, werd een toegankelijke helling geplaatst. 
  2. 1 van de 5 onthaalloketten is toegankelijk voor medewerkers in een rolstoel en voor rolstoelgebruikers die zich komen laten vaccineren.
  3. Deze aanpassingen werden recent aangebracht, na bijsturing en signalen vanop het terrein. Signalen die we trouwens dagelijks blijven opvolgen.
 • Nog op de site is er is heel wat materiaal ter beschikking
  • 1400 buttons “ik ben doof/slechthorend” of “ik ben blind/slechtziend” zijn in omloop. Deze buttons, waarover u eerder een vraag stelde in deze commissie, zijn beschikbaar aan het onthaal. Mensen die dit willen, kunnen ze opspelden. Op deze manier is het voor de dienstverleners meteen duidelijk dat aanpassingen nodig zijn.
  • 245 venstermondmaskers zijn in gebruik voor communicatie met doven en slechthorenden.
  • Er zijn 60 rolstoelen ter beschikking in het vaccinatiecentrum en dit op cruciale punten op de route. Iedere dag zijn vrijwilligers aan de slag om minder mobiele personen op het terrein buiten te assisteren. 
  • 4 ringleidingen en geluidsversterking werden geplaatst. Er is een ringleiding aanwezig voor communicatie met personen met een hoorapparaat en geluidsversterking voor slechthorenden die geen hoorapparaat hebben. Dit werd ook geëvalueerd en reeds bijgestuurd om een betere verdeling over de verschillende vaccinatiestraten te realiseren.
  • Medewerkers hebben de mogelijkheid om tolken VGT of sociaal telefoontolken voor andere talen in te schakelen. Hiervoor werden 4 tablets op de site voorzien die medewerkers kunnen gebruiken. Er werd reeds 3 keer gebruik gemaakt van een VGT tolk. Tolken voor anderstaligen werden nog niet gebruikt. Recent kregen we signalen van dove/slechthorende ervaringsdeskundigen, die aangaven dat de kennis rond het gebruik en inzetten van tolken wel beter kan. Er werden wel eerder al 48 instructiemapjes verspreid hierover voor begeleiders op de site, maar omwille van deze recente signalen beslisten we om op korte termijn toch een bijkomende opleiding en intervisie aan te bieden aan de vlinder-vaccinatoren. Deze kunnen opgeroepen worden voor technische bijstand. 
  • Er zijn vertaalde document die heten  “Je traject door het vaccinatiecentrum” én medische vragenlijsten. Maar liefst in 21 andere talen én uiteraard ook in het VGT (AlbaneesArabischBosnischBulgaarsChineesDariDuitsEngelsFarsiFransHebreeuwsItaliaansPashtoPoolsPortugeesRoemeensRussischSlowaaksSomaliSpaansTurks ).
  • Ook is er een brochure “Wat na je vaccinatie? “beschikbaar in het Nederlands, en 10 andere talen (Arabisch, Frans, Bulgaars, Engels, Farsi, Pashtu, Pools, Roemeens, Slowaaks en Turks). Deze documenten zijn aanwezig in de vaccinatiestraten. Als een burger de taal onvoldoende spreekt om de medische vragen voorafgaand aan de vaccinatie te beantwoorden, kan de vaccinator een vragenlijst halen in de taal van de burger. Zo weten de vaccinatoren alsnog of het veilig is om de burger op dat moment te vaccineren.
  • Bezoekers kunnen ook op een de talenposter hun taal aanduiden. Zo kan de vaccinator de juiste documenten in de juiste taal aan de burger bezorgen. 

 

En dan last but not least, mensen moeten ook tot aan de site geraken natuurlijk. Hierover kreeg ik volgende cijfers. 

 • Reeds 127 mensen maakten gebruik van de taxivouchers vervoer voor minder mobiele personen. 
 • 1130 burgers vroegen vrijwilligersvervoer voor minder mobiele personen aan. 
 • 239 aanvragen kwamen binnen voor aangepast rolstoelvervoer, waarvan reeds 140 ritten uitgevoerd werden. Aanvragers boeken vaak ook al goed op voorhand en voor hun 2de vaccinatie via dit systeem. 

Ziezo raadslid Schiettekatte, ik vind persoonlijk dat we met dit vaccinatiecentrum een zeer mooie case hebben die aantoont dat je toegankelijkheid vanaf de eerste stap zoveel mogelijk kan realiseren. Ik ben dankbaar aan alle betrokken diensten en medewerkers op het terrein dat ze hier zo hard werk van maken.

ma 17/05/2021 - 10:24
IR 5.

2021_MV_00280 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Resultaten centraal aanmeldingsregister secundair onderwijs

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 20:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 5.

2021_MV_00280 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Resultaten centraal aanmeldingsregister secundair onderwijs

2021_MV_00280 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Resultaten centraal aanmeldingsregister secundair onderwijs

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)
Ronny Rysermans
Gericht aan
Elke Decruynaere
Tijdstip van indienen
wo 05/05/2021 - 13:43
Toelichting

Op 3 mei werden de resultaten bekend gemaakt van de centrale aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs. Van de 4878 aangemelde kinderen kregen er 4814 (99%°) een plaats toegewezen, waarvan 4575 (94%) een plaats in de school van hun eerste voorkeur. Aan 239 kinderen werd een plaats toegewezen in een andere school toegewezen (in hoofdzaak tweede of derde keuze) en 64 aangemelde kinderen kregen nergens een plaats toegewezen, waarvan 22 kinderen (op een totaal van 130, ruim 16%) die aangemeld werden voor het buitengewoon onderwijs. 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld: 

 1. Hoeveel van de kinderen die niet de eerste voorkeurschool kregen toegewezen of die nergens een plaats kregen toegewezen, zijn indicator-leerlingen en hoeveel zijn niet-indicator-leerlingen? Graag de cijfers opgesplitst volgens gewoon en buitengewoon onderwijs.
 2. Is het haalbaar dat scholen waar wachtlijsten zijn alsnog een stukje extra capaciteit creëren? Is de schepen hierover in overleg met deze scholen? Welke mogelijkheden ziet de schepen specifiek voor de voor het buitengewoon onderwijs aangemelde kinderen zonder plaats?
 3. Zijn er dit jaar nog kinderen aangemeld of toegevoegd na de aanmeldingsdeadline van 21 april 2021, 12u? Heeft de disfunctiecommissie eventueel klachten ontvangen over de aanmeldingsprocedure dit jaar?
Bespreking
Antwoord

Een van dé basisprincipes van het inschrijvingsrecht, een Vlaams decreet waarvan we al een paar jaar op een nieuwe versie wachten, is dat er een sociale mix gerealiseerd wordt op de scholen. Dat gebeurt op een heel voorzichtige manier en er wordt ten alle tijden rekening gehouden met de vrije schoolkeuze.

We halen in Gent zeer goede resultaten. Ik heb nog geen andere stad gehoord waar men zo’n hoge graad van inschrijving in een school van eerste voorkeur haalt. Dit is een zeer sterk resultaat.

Via de dubbele contingentering maakt men de mix op een school mogelijk. Kinderen worden gerangschikt in twee contingenten of delen: de indicator- en de niet indicatorleerlingen. Een voorbeeld van zo’n indicator is het diploma van de moeder, omdat onderzoek aantoont dat als je moeder geen diploma hoger onderwijs heeft, je minder kans hebt dit zelf te halen.

We vinden het belangrijk dat er in elke school een mix is, dat we geen segregatie hebben in het onderwijs, waarbij alle kansrijke kinderen samenzitten op één school en alle kansarmen leerlingen op een andere. Daarom wordt er met de contingentering gewerkt. Dit werkt vooral in situaties waar er tekorten zijn. In die zin is het effect in Gent wellicht beperkter dan elders, gezien we niet met grote capaciteitstekorten kampen. 

Het antwoord op de vraag die u stelt, kan ik u op dit moment niet geven. U hebt het zelf gezegd, de resultaten van het online aanmelden werden nog maar vorige week bekend gemaakt, de analyse is dus nog niet gebeurd. Het LOP, 1 medewerker van de Vlaamse overheid, heeft zich de afgelopen weken ingezet om het online aanmelden tot een goed einde te brengen. En ook nu is dat nog veel werk om de ouders die nog niet het antwoord hebben gekregen waar ze op hoopten, de verschuivingen die nog bezig zijn en de vragen van de scholen nog allemaal op te volgen. U zal begrijpen dat dat op dit moment prioritair is. Vanaf het moment dat de analyse er wel is en die ook geagendeerd werd in de schoot van het LOP, kan deze zeker ter beschikking gesteld worden. Eén zaak kan ik u alvast zeggen: u vraagt een opsplitsing tussen gewoon en buitengewoon onderwijs, dit onderscheid wordt niet gemaakt in het buitengewoon onderwijs. 

Dan vroeg u of we in gesprek gegaan zijn met de scholen. Ik kan u dat bevestigen, zowel het LOP als ikzelf waren op die vergadering aanwezig. Ik vind het mijn opdracht als schepen van onderwijs om mee te zoeken naar oplossingen en te horen bij de scholen of het nog mogelijk is om extra capaciteit te creëren. Dat is ook één van de grote voordelen van het huidige systeem, daarom zou ik willen vragen om het systeem niet volledig overboord te gooien in een nieuw decreet inschrijvingsrecht. Het grote voordeel is dat we een week voor dat de plaatsen definitief toegekend worden, we al een test kunnen doen. Zo kunnen we zien wat het al geeft en welke scholen helemaal vol zitten. Met die cijfers in de hand gaan we het gesprek aan met de scholen en vragen we of het mogelijk is om uit te breiden. Het voordeel is dat we dit heel gericht kunnen doen. Zo kunnen we scholen laten weten hoeveel keer zij zijn aangeduid als eerste school van voorkeur. Als ze dan een klas extra inrichten is het duidelijk of deze gevuld zal worden. Scholen willen zekerheid of ze voldoende leerlingen hebben om ook voldoende (leraren)uren te krijgen. Die informatie op voorhand weten, is voor een school heel waardevol en met het systeem van kamperen weet je dat niet op voorhand. 

Door capaciteit voor de definitieve toewijzing bij te creëren, en ik kan u meegeven dat het dit jaar ging over 184 extra plaatsen, betekent dit dat je een aantal ouders, die anders eerst een negatief antwoord kregen en daarna nog een positief, minder stress bezorgd. Ik heb dat zelf ervaren door met ouders in gesprek te gaan de afgelopen jaren. Ouders geven aan dat verschuivingen nadien fijn zijn omdat er zo een sprankeltje hoop is bij slecht nieuws, maar anderzijds voelt het aan als digitaal kamperen. Elke uitbreiding die we kunnen doen voor het toekennen van de tickets, is een leerling en een koppel ouders stress bespaard. 

Ik heb nog één zorg die ik wil benoemen. Ik maak me zorgen over het buitengewoon onderwijs, ik heb hierover ook een schrijven gericht aan minister Weyts. Als je de doelgroep een beetje kent en het belang van onderwijs en zorg op maat voor deze leerlingen, is elke leerling die daar op de wachtlijst staat 1 teveel. Ik hoop dat er snel een oplossing gevonden wordt, maar het is natuurlijk niet simpel om stoeltjes bij te schuiven, want de klasgrootte is van belang. 

Dan, u laatste vraag, op 21 april om 12u is het systeem op slot gegaan. Het was niet mogelijk voor ouders of ondersteuners om daarna nog via de gekende URL nieuwe dossiers aan te maken. Men kon wel een melding of klacht neerleggen. Dit jaar waren het er 13. 6 van de 13 werden, door de dysfunctiecommissie, als gegrond beoordeeld. Het gaat hier bijvoorbeeld over een ouder die door technische problemen zich niet kon aanmelden. Het alsnog toevoegen is een gemeenschappelijke beslissing van de disfunctiecommissie op basis van bewijsstukken. Eén dossier leidde tot een extra aangemeld kind en 5 andere dossiers waren al aangemeld, maar werden nadien nog aangepast. Iedere keer met toestemming en volgens de regels van het spel. 

do 03/06/2021 - 09:26
IR 6.

2021_MV_00292 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Geestelijk welbevinden rushuisbewoners

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 21:02
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 6.

2021_MV_00292 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Geestelijk welbevinden rushuisbewoners

2021_MV_00292 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Geestelijk welbevinden rushuisbewoners

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vorig jaar kregen we in de media de aangrijpende getuigenissen van rusthuisbewoners te zien die letterlijk en figuurlijk van eenzaamheid aan het wegkwijnen waren. Het geestelijk welzijn van de rusthuisbewoners bekommerde mij zeer. Ik stelde toen in de commissie van september 2020 de vraag hoe met deze problematiek werd omgegaan en of er extra personeel werd ingezet om deze problematiek zo goed als mogelijk op te vangen. 

De Stad Gent leverde tal van inspanningen. Psychologen deden bevragingen naar het welbevinden van de bewoners, men organiseerde groepsgesprekken rond bepaalde thema’s en nog zoveel meer. Tegen het eind van het jaar zouden ook 5 woonbegeleiders ingezet worden om deze noden mee op te vangen. 

Intussen woedt het coronavirus al meer dan jaar. De woonzorgcentra verloren tal van bewoners aan dit verschrikkelijke virus. Gelukkig is het het grootste deel van onze ouderen nu gevaccineerd. De gewone bezoekjes komen stilaan weer op gang en er is opnieuw licht aan het eind van de tunnel. Ik vraag mij dan ook af hoe het nu gesteld is met de het geestelijk welbevinden van de ouderen in de woonzorgcentra. Het verlies van de vele medebewoners moet er diep op ingehakt hebben en laat ongetwijfeld sporen na. Ik vraag mij ook af hoe de rusthuisbewoners dit zwaar jaar van eenzaamheid beleefd hebben. 

Indiener(s)
Caroline Persyn
Gericht aan
Rudy Coddens
Tijdstip van indienen
do 06/05/2021 - 16:23
Toelichting

Wanneer zijn de 5 woonbegeleiders aan de slag gegaan? 

Zijn deze nu nog aan de slag?

Zijn er nog steeds bewoners die nood hebben aan deze psychologische steun?

Hoe wordt dit project geëvalueerd?

Bespreking
Antwoord

Bedankt voor uw vragen.

Ik blij u te kunnen meedelen dat er ondertussen in 4 van de 5 WZC al een leefgroep begeleider effectief aan de slag is. Zij zijn alle gestart rond maart dit jaar. In 1 WZC, Het Heiveld, is er wel iemand geselecteerd maar zij was zwanger waardoor ze pas na haar zwangerschapsrust kan opstarten. 

Rond de leefgroep begeleiders kunnen we momenteel kunnen we al meegeven dat de ze een absolute meerwaarde blijken te zijn binnen het kader van ondersteuning en betekenisvolle dagbesteding voor bewoners.

Ze zetten in op extra activiteiten zowel in groep als individueel en organiseren gespreksmomenten over verschillende onderwerpen (waaronder COVID). Er is meer aandacht voor de individuele noden van de bewoner (een babbel, mensen helpen met drinken,…). Bewoners worden door hen ook gestimuleerd om meer actief te zijn, zoals een krant lezen, de beleefTV gebruiken, fietsen op de hometrainer, een gezelschapsspel spelen, …

De leefgroep begeleider zorgt ervoor dat ook studenten aangezet worden om in de leefruimte te komen en iets te doen met bewoners.  Zij zorgen ook dat er minder conflicten ontstaan tussen bewoners die anders soms alleen in de leefruimte zitten. Als de leefgroep begeleider ’s avonds werkt dan verloopt het avondmaal ook rustiger en met veel meer aandacht voor elke individuele bewoner. De leefgroep begeleider maakt tevens dat onze zorgkundigen en verpleegkundigen hun zorgtaken beter kunnen uitvoeren, aangezien ze weten dat de bewoners goed ondersteund en opgevangen worden in de leefruimte. 

Naast de leefgroep begeleiders wordt maximaal door het volledige team ingezet op tal van activiteiten, maar ook op individuele begeleidingsmomenten. Zo gaan bv verpleegkundigen, zorgkundigen samen met een bewoner op wandeluitstap, samen werken in de (moes) tuin en samen koken, activiteiten met de hond des huizes enz…

We kunnen nu dus al concluderen dat de extra inzet van leefgroep begeleiders een succes mag genoemd worden.

Maar uiteraard blijven er een heel aantal bewoners nood hebben aan psychologische begeleiding.

Ondanks de ongelofelijke inspanningen van alle zorgteams en de directie om voluit te gaan voor de meest ‘menselijke’ benadering, moesten er noodgedwongen soms andere beslissingen worden gemaakt. 

Naast de -in de media uitgebreid besproken- eenzaamheidsproblematiek bij onze rusthuisbewoners geven bewoners, maar in grote mate ook hun familieleden, aan dat ook op cognitief vlak bij veel mensen een grote achteruitgang waarneembaar is, dit als onrechtstreeks gevolg van deze covid-pandemie.

Het vervreemden van de ‘grotere buitenwereld’, het beperkte sociale contact met medebewoners in huis, het tijdelijk ontbreken van groepsbijeenkomsten, en het minieme ‘live’ contact met familie, werkten dit mee in de hand. Hun wereld werd op een bepaald moment zo klein dat dit bij heel wat mensen voor een mentale teruggang heeft gezorgd. Bij sommigen jammer genoeg onomkeerbaar.

Onze bewoners snakken naar het oude spontane leven in het wzc, die gelukkig mondjesmaat terug aan het komen is.

We proberen gezien de omstandigheden en met aandacht voor de covid-richtlijnen voor iedere bewoner zo goed als mogelijk in te spelen op persoonlijke behoeftes en noden, wetende dat iedere bewoner anders omgaat met deze situatie en andere noden heeft. 

Er zijn veel factoren die een rol spelen in mentaal welzijn. Voor veel bewoners zijn sociale relaties, contacten met kinderen, kleinkinderen van het allergrootste belang.  Ook qua bezoekregeling hebben we steeds geprobeerd om een menselijk beleid te voeren zonder daarbij risico’s te nemen voor de gezondheid van anderen.

Om dus concreet te antwoorden op de door u gestelde vraag: De nood aan psychische begeleiding is dus nog steeds heel groot!

ma 17/05/2021 - 10:21
IR 7.

2021_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Zomerscholen

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 22:33
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Stephanie D'Hose; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 7.

2021_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Zomerscholen

2021_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Zomerscholen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In maart stelde ik een vraag over de zomerscholen. U antwoordde dat u hoopte op meer middelen vanuit Vlaanderen. U keek ook uit naar het kader dat er eind maart zou komen.

Ondertussen hebben we vernomen dat er tussen 5 juli en 27 augustus in heel Vlaanderen opnieuw zomerscholen kunnen georganiseerd worden.

Na de paasvakantie werd een nieuwe projectoproep gelanceerd en vanuit Vlaanderen wordt er 10 miljoen vrijgemaakt voor scholen of lokale besturen die zomerscholen opzetten.

Indiener(s)
Mieke Bouve
Gericht aan
Elke Decruynaere
Tijdstip van indienen
do 06/05/2021 - 17:36
Toelichting

Zal Stad Gent intekenen op deze nieuwe projectoproep ?

Bespreking
Antwoord

Ik kan u alvast meegeven dat er in Gent, zoals vorig jaar, zomerscholen zullen komen. Het is wel zo dat we de oproep en het kader met de voorwaarden pas zeer recent gekregen hebben. Dit is jammer, want het dat was net één van de kritieken vorig jaar, dat het ook toen zeer laat op het schooljaar was. Toen begreep iedereen dat ook, vanwege corona, maar net daardoor was het ook problematisch. De leerkrachten waren op, op het einde van het schooljaar en om dit er bij te nemen was er weinig motivatie. Het positieve nieuws voor de toekomst is dat de Vlaamse regering heeft aangekondigd dat het structureel wordt, ook voor de komende jaren. En we hopen dat men het op die manier gaat aanpakken.

Er komt een eerste oproep voor de scholen zelf. Het is de bedoeling van de minister om vooral op remediëren in te zetten en de scholen aan te moedigen om een zomerschool te organiseren.

Wij gaan hierover met het Onderwijscentrum Gent een infoavond organiseren op 19/05. Wij gaan zowel scholen aanmoedigen als hen ondersteunen door hen in contact te brengen met een aanbod van verrijkende initiatieven, spel, sport, cultuur, die zij kunnen koppelen aan hun remediërend lessenaanbod.

Het tweede dat we gaan doen is kijken of we zelf met het Onderwijscentrum zomerscholen kunnen opzetten. Deze zijn wel breder dan wat er uit Vlaanderen voorzien wordt. Dit is niet het echt ‘schoolse’, met leerkrachten die bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde gaan geven. Maar we geloven in de visie om een breed aanbod te voorzien. Vanuit die visie en het brede aanbod gaan we wellicht een eigen initiatief voorzien. Maar ik hoop dat we ook scholen warm kunnen maken om zelf een zomerschool in te richten. Ze kunnen op de stad Gent en het Onderwijscentrum beroep doen voor ondersteuning, de regie en hulp bij de aanvraag.

Maar ik houd mijn hart vast of er veel enthousiasme zal zijn. We hadden een eerste bespreking met de netverantwoordelijken deze week en zij gaven aan dat de directies op zijn. Zij zullen zeer hard hun vakantie nodig hebben, waardoor zij wellicht weinig enthousiasme hebben om zomerscholen te organiseren.

Maar wij doen wat we kunnen om hen toch te enthousiasmeren en te ondersteunen om de zomerscholen in te richten. Wij gaan in elk geval als stad Gent aanvullend vanuit het Onderwijscentrum een aanbod organiseren.    

do 03/06/2021 - 09:31
IR 8.

2021_MV_00299 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Corona-impact

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 22:34
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Stephanie D'Hose; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 8.

2021_MV_00299 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Corona-impact

2021_MV_00299 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Corona-impact

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De vaccinatie loopt in Gent als een trein. Op de vorige GR gaf schepen Coddens de cijfers voor Gent: 26,24% van de Gentse bevolking is gevaccineerd waaronder meer dan 90% van de 80-plussers.

We zijn dus hoopvol en kijken uit naar een zorgelozer leven.

Toch blijft de pandemie woeden en vallen er nog elke dag 40 doden te betreuren. Ook de cijfers over de bezetting van de bedden op intensieve zorg blijven verontrusten.

Indiener(s)
Anita De Winter
Gericht aan
Rudy Coddens
Tijdstip van indienen
vr 07/05/2021 - 10:23
Toelichting

Kunnen onze Gentse ziekenhuizen de crisis nog aan? Wordt er samengewerkt om de nood op intensieve zorg op te vangen?

Is er zicht op de ziekte-uitval bij het zorgpersoneel rechtstreeks door corona en onrechtstreeks door de overbelasting van de diensten door corona?

Bespreking
Antwoord

De Gentse ziekenhuizen kunnen de druk nog aan.

Recent is er wat meer ruimte gekomen in de ziekenhuizen.

Dit omdat de druk van covid-patiënten op intensieve zorgen wat is afgenomen.

Op intensieve zorgen blijft het wel nog stevig door de vele andere patiënten.  

Er is een goede samenwerking tussen ziekenhuizen op provinciaal niveau, voor de opvang van covid patiënten, zowel zij die intensieve zorgen noden als deze die dat niet nodig hebben.

Indien nodig worden covid-patiënten met nood aan intensieve zorgen over provinciegrenzen opgevangen.

De federale gezondheidsinspectie zet in op deze samenwerking en (provinciale en landelijke) spreiding.   

In de ziekenhuizen is er geen hoger ziekteverzuim of uitval dan in andere periodes. 

Hierdoor is er dus geen overbelasting op de diensten.

Wel was er veel angst bij de zorgverleners in de eerste golf, deze is gelukkig verminderd, maar de mentale druk blijft hoog.

ma 17/05/2021 - 10:22
IR 9.

2021_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Plaatsen van regenboogbanken

Datum beslissing: wo 12/05/2021 - 22:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Elke Sleurs; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Stephanie D'Hose; Emmanuelle Mussche
Afwezig
Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Els Roegiers; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Gert Robert; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman
Secretaris
Emmanuelle Mussche
IR 9.

2021_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Plaatsen van regenboogbanken

2021_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Plaatsen van regenboogbanken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Holibifobie en Transfobie.

De realiteit is dat er nog steeds veel holebi- en transfobie in de wereld bestaat. Veel mensen krijgen met de harde werkelijkheid van discriminatie te maken omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Als erkenning van deze discriminatie en achterstelling hijst men op verschillende plaatsen in de wereld de regenboogvlag Dat is het symbool voor de holebigemeenschap, diversiteit en verdraagzaamheid.

In Mechelen werden drie regenboogbanken geplaatst. Mechelaars worden uitgedaagd om op de bank een liefdevolle selfie te nemen en deze te posten met de hashtag #2800 love.

 

Indiener(s)
Stephanie D'Hose
Gericht aan
Astrid De Bruycker
Tijdstip van indienen
vr 07/05/2021 - 11:52
Toelichting

Kan er overwogen worden om ook in Gent  regenboogbanken  te plaatsen ?

Bespreking
Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Ik ben het voorstel zeer genegen, en een eerste navraag via de groendienst, leert me dat het zeker kan in een park. Ze zullen me een aantal plekken voorstellen waar geschikte banken met latjes zijn.

Als schepen van gelijke kansen zweer ik echter ook wel bij de uitspraak “nothing about us, without us.”  Ik heb daarom gebeld met de coördinator van Casa Rosa om na te gaan wat ze van dit idee vinden. Er werd me meegegeven dat ze open staan voor het idee om de regenboogkleuren nog zichtbaarder te maken in ons stadsbeeld aan de hand van een bank. Maar ze streven ernaar om aan symbolische acties altijd een inhoudelijk luik te koppelen. Dat is, zoals u kan begrijpen, op deze zeer korte termijn nu niet gelukt. Maar ik zal de dienst lokaal sociaal beleid contact laten opnemen met de voorzitter van Casa Rosa en de groendienst om dit samen verder uit te werken.

Ikv IDAHOT dit jaar is namelijk al een hele resem acties voorbereid, waarbij we symbolische acties combineren met inhoudelijke. Zo verspreidden we in samenwerking met Casa Rosa “Zonder LGBTI-haat straat” affiches en stickers die burgers en organisaties kunnen ophangen. Ook zal een deel van ons stadspersoneel aan loketten regenboogmondmaskers dragen op 17 mei en hijsen we traditioneel op een aantal plekken de regenboogvlag. Het inhoudelijk luik, omwille van corona maximaal digitaal, houdt een chatsessie over haatmisdrijven met de politie in en een digitaal feest van 24u lang livestreaming in samenwerking met Genderspectrum.

Samengevat: een regenboogbank plaatsen kan dus, maar de verdere uitwerking doen we samen met Casa Rosa en betrokken diensten zodat we het vanuit verschillende hoeken doordacht kunnen plaatsen om tot een mooi en duurzaam resultaat te komen.

ma 17/05/2021 - 10:28