Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Kabinet Elke Decruynaere

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 7 juni 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Werk en Activering (WS)
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 7 juni 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Departement Financiën
Team Sociale dienstverlening

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie