Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Kabinet schepen Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Dienst Outreachend Werken
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning

Besloten vergadering

Regeling van de toekomstige werkzaamheden