Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00006 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een bouwspeelplaats te Gent voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00006 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een bouwspeelplaats te Gent voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00006 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een bouwspeelplaats te Gent voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 16.068,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent heeft sinds 2018 een bouwspeelplaats op de tijdelijke invulling van de Lübecksite. Na een eerste testjaar (2020) op de nieuwe locatie (ecosite in de Bruiloftstraat, 9050 Gentbrugge), is het wenselijk om de werking met das Kunst vzw (Kerkstraat 108,  9050 Gentbrugge) te continueren en te versterken door het sluiten van een subsidieovereenkomst (van 01/02/2021 tot en met 31/08/2022). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Deze overeenkomst wordt dan ook aangegaan om een plek in de stad te vrijwaren voor kinderen en jongeren waar avontuurlijk spelen en speels bouwen centraal staan.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3405900DK

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

7.200 euro

2022

8.061,20 euro

2023

806,80 euro

Totaal

16.068,00 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34059 Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het realiseren van een bouwspeelplaats te Gent voor werkingsjaren 2021-2022 met das Kunst vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen