Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00023 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van het Bruggenbouwersproject ‘Mentaal Welzijn in het jeugd(welzijns)werk’ voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00023 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van het Bruggenbouwersproject ‘Mentaal Welzijn in het jeugd(welzijns)werk’ voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00023 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van het Bruggenbouwersproject ‘Mentaal Welzijn in het jeugd(welzijns)werk’ voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 54.677,70

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk.

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats.

In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken op te starten met Overkop - Huis voor Jongeren vzw, geselecteerde organisatie binnen categorie 4A, in het kader van een subsidieovereenkomst 2021-2022 voor de bruggenbouwer "mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk".

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen heeft een subsidieovereenkomst voor de algemene werking met Huis voor jongeren vzw, Visserij 153, 9000 Gent, goedgekeurd  door de Gemeenteraad van 27 april 2020. De Jeugddienst heeft een subsidieovereenkomst voor de inzet van een jeugdwerker en de jeugdwerkactiviteiten binnen de werking van het Huis voor Jongeren, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 28 september 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie bedraagt 27.000 euro per jaar, en wordt jaarlijks geïndexeerd met 2,51 %. De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022.

Vzw Huis voor Jongeren (Overkop) gaat twee jaar aan de slag met een bruggenbouwer "mentaal  jeugd(welzijnswerk". Hierbij ondersteunt Overkop de Gentse jeugd(welzijns)werkorganisaties met betrekking tot het mentaal welzijn van hun deelnemers. De jeugdwerkers vinden in Overkop een aanspreekpunt bij moeilijke situaties en Overkop werkt aan deskundigheidsbevordering zodat jeugdwerkers zelf met moeilijke situaties aan de slag kunnen.  Om dit te realiseren wordt er eerst een behoefteonderzoek gedaan bij alle jeugd(welzijns)werkorganisaties om te bekijken via welke methodiek Vzw Huis voor Jongeren (Overkop) de consultfunctie zal opnemen en de deskundigheid tracht te bevorderen.  

Vzw Huis voor Jongeren (Overkop) realiseert hiervoor de volgende prestaties:

 1. Overkop fungeert als aanspreekpersoon voor en ondersteuner van het Gentse jeugd(welzijns)werk met betrekking tot het mentaal welzijn van de Gentse kinderen en jongeren (Consultfunctie).

2. Er wordt ingezet op het organiseren van vorming en versterken van de deskundigheid m.b.t. mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk (Deskundigheidsbevordering) 

3. Overkop fungeert als bruggenbouwer tussen het Gentse jeugd(welzijns)werk en jeugdhulpverlening.

Samen met de subsidieovereenkomst voor de algemene werking en het jeugdwerkluik investeert de Stad in 2020 t.e.m. 2023 in totaal 278.800 euro in Overkop Gent.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3405400OV

 

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

24.300,00 euro

2022

27.609,93 euro

2023

2.767,77 euro

Totaal

54.677,70 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de realisatie van het Bruggenbouwersproject ‘Mentaal Welzijn in het jeugd(welzijns)werk’ voor werkingsjaren 2021-2022 met vzw Huis voor Jongeren (Overkop), Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen