Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00018 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00018 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00018 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 109.355,40

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'. 

 De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 23 juni 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst met vzw Minus One, Opgeëistenlaan 455, 9000 goed voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor de werkingsjaren 2020-2022'. Het huidige addendum is hier een aanvulling op. 

In de omschrijving (artikel 1) wordt volgend element toegevoegd: 

 • Het realiseren van een openhuis- jeugdwelzijnswerking

Aan de initiële prestaties (artikel 2) worden twee prestaties met indicatoren toegevoegd: 

 1. Minus One realiseert een kwalitatieve jeugdwelzijnswerking 
 2. Minus One coacht en ondersteunt jongeren in het ontwikkelen en ontplooien van hun talenten 

Het addendum gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022. De toegekende subsidie wordt bij meerjarige subsidieovereenkomsten jaarlijks verhoogd met 2,51 %.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406200MO

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

48.600 euro

2022

55.219,86 euro

2023

5.535,54 euro

Totaal

109.355,40 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 met vzw Minus One, Opgeëistenlaan 455 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen