Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring 2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 259.058,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bloemenstad vzw is een landelijk erkende jeugdvereniging

De Jeugddienst heeft sinds 2019 een subsidieovereenkomst met Bloemenstad vzw, Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent.

De vorige overeenkomst werd opgesteld voor werkingsjaar 2019.
Deze subsidieovereenkomst werd verlengd tot en met 31/12/2020 (gemeenteraad 22/06/2020). 

De nieuwe overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en loopt tot 31/12/2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De overeenkomst bestaat uit vier prestaties:
  1. Realiseren van een kwalitatief, groepsgericht, leeftijdsgebonden, gevarieerd, participatief, empowerend en toegankelijk jeugdatelier.
  2. Prikkelt, coacht en ondersteunt kinderen en jongeren in het ontwikkelen van hun talenten.
  3. Inzetten op een sterke vrijwilligerswerking.
  4. Zet in op samenwerkingsverbanden met diverse partners in functie van de kinderen en jongeren en op verbinding met de buurt en werkt mee aan een sterk stedelijk jeugdbeleid.

Om dit te realiseren wordt er een subsidieovereenkomst gesloten met Bloemenstad vzw voor de werkingsjaren 2021, 2022 en 2023.

Met Bloemenstadvzw, met maatschappelijke zetel te Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven, voor de periode van 01/01/2021 tot en met 31/12/2023. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt jaarlijks 84.221,23 euro (zonder indexering).

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3405400BL

 

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

75.799,11 euro

2022

86.123,78 euro

2023

88.285,49 euro

2024

8.850,22 euro

Totaal

259.058,60 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Bloemenstad vzw, Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent, voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen