Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: extra federale middelen armoedebestrijding

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 19:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: extra federale middelen armoedebestrijding 2021_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: extra federale middelen armoedebestrijding

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

De minister voor Armoedebestrijding, Karine Lalieux, heeft in het ministerieel besluit van 9 november een bedrag van 50.000 euro toegekend aan het OCMW van Gent, voor het versterken van de logistieke behoeften in de strijd tegen Armoede, in deze Corona-tijden.

Heel recent werd dit bedrag opgetrokken van 50.000 euro naar 150.000 euro.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 18/12/2020 - 11:07

Toelichting

Zijn er al afspraken gemaakt waarvoor die 150.000 euro zal ingezet worden? Welke specifieke doelgroep?

Kunnen er al details gegeven worden waarvoor deze som zal gebruikt worden?

Bespreking

Antwoord

Het recente ministerieel besluit van minister Lalieux bepaalt dat de federale overheid onder andere Gent wil ondersteunen om tijdens de winterperiode elke dakloze een slaapplaats en/of sociale begeleiding te geven.  

De voorbije jaren kreeg Gent reeds 50.000 euro subsidie vanuit de federale overheid voor de organisatie van de winternachtopvang voor daklozen. 

Hiermee werd een deel van de uitbreiding van de nachtopvangcapaciteit tijdens de winterperiode gefinancierd. 

In het licht van het totale budget dat Gent investeert, zo’n  dikke 1.500.000 euro, in opvang is dit ongeveer 3% van de totale kost.  

Op 21 december 2020 heeft minister Lalieux het initiële bedrag dat ze aankondigde in november 2020 opgetrokken van 50 000 euro naar 150 000 euro.  

De subsidie zal dus gebruikt worden om de extra kosten deels te compenseren die Gent in 2020 had voor het aanbieden van nachtopvang. 

Zo werd tijdens de eerste lockdown samengewerkt met 2 hostels en een jeugdverblijfplaats om deze opvang te realiseren. Dit had een kost van ongeveer 233.00 euro.

Er wordt sinds maart 2020 ook samengewerkt met een zorghotel om eenzelfde niveau van opvangplaatsen te kunnen voorzien. De kost hiervoor was ongeveer 75.000 euro.

Daarnaast werd ook de winternachtopvangcapaciteit niet stop gezet in 2020. Dit laatste betekent dat de extra capaciteit (mits wijzigingen ifv de veiligheidsvoorschriften) in het Prinsenhof het volledige jaar beschikbaar was. Voor dit laatste werd een bedrag van 370.000 euro voorzien. 

In totaal betekent dit dat we als Gent – bovenop de reguliere financiering van de nachtopvang – ongeveer 680.000 € extra hebben geïnvesteerd om daklozen in 2020 te voorzien voor opvang.

We vonden als Stad Gent, en ik persoonlijk ook als schepen van sociaal beleid en armoedebestrijding, van groot belang om dit te kunnen aanbieden in coronatijden en we zijn blij met de extra middelen die de federale overheid daar nu voor vrij heeft gemaakt. 

We willen echter ervoor blijven ijveren dat er een bovenlokale regie van dak-en thuisloosheid komt en meer middelen om lokale overheden te ondersteunen.

do 14/01/2021 - 08:57