Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00068 - Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GRMW_00068 - Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie - Wijziging 2021_GRMW_00068 - Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 20 oktober 2014 het reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie goed.

Een belangrijk deel van de huidige erkende verenigingen loopt het risico in 2021 niet langer in aanmerking te zullen komen voor erkenning of voor werkingssubsidies omdat zij, omwille van de corona-maatregelen, niet kunnen beantwoorden aan de voorwaarden voor erkenning opgenomen in de verschillende erkenningsreglementen, en meer specifiek de voorwaarde om een minimum aantal activiteiten/projecten te hebben georganiseerd in het afgelopen werkingsjaar. Bij niet-erkenning kunnen de verenigingen de faciliteiten of mandaten die daar aan vasthangen verliezen. 

Door voor het werkingsjaar 2021 een tijdelijke aanpassing van de erkenningsreglementen door te voeren, wordt dit vermeden. Daarbij gelden de volgende principes:

 • geen enkele vereniging mag haar erkenning in 2021 verliezen als gevolg van corona in 2020
 • de gevolgen van het voorstel zijn voor alle verenigingen (over de verschillende reglementen heen) gelijklopend
 • nieuwe verenigingen kunnen nog steeds erkenning en werkingssubsidie aanvragen
 • verenigingen die (ondanks corona) in 2020 een sterkere werking hebben ontplooid, kunnen daarvoor ook een hogere werkingssubsidie krijgen

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit reglement wordt daarom voor het werkingsjaar 2021 als volgt aangepast:

 • verenigingen krijgen de kans om bij hun erkenningsaanvraag niet alleen een werkingsverslag in te dienen van 2020, maar ook van 2019
 • verenigingen kunnen nog steeds, conform de voorwaarden van het reglement, aanspraak maken op een (hogere) werkingssubsidie in 2021
 • nieuwe verenigingen kunnen nog steeds, conform de voorwaarden van het reglement, erkenning en werkingssubsidie aanvragen

Voor de Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden wordt de uiterste indiendatum van de aanvraag in 2021 verschoven van 31.01.2021 naar 28.02.2021.

Bij het reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie stelt de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen volgende toevoeging voor:

Artikel 17 – Uitzonderingsbepaling naar aanleiding van de coronacrisis

Voor het werkingsjaar 2021 is het de aanvrager toegestaan om, in afwijking van artikel 5§3 en artikel 10§1(b)1), een overzicht/gedetailleerd verslag in te dienen van de activiteiten en/of projecten die hebben plaatsgevonden in het jaar 2019, teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarde van artikel 4§1(c).  In afwijking van artikel 7§2 en artikel 10§1a), wordt voor het werkingsjaar 2021 de uiterste indiendatum voor respectievelijk een aanvraag tot erkenning en een aanvraag tot het bekomen van werkingssubsidies verschoven van 31 januari 2021 naar 28 februari 2021.

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Wijzigt het 'reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie' met toevoeging van art. 17 als volgt:

Artikel 17 – Uitzonderingsbepaling naar aanleiding van de coronacrisis

Voor het werkingsjaar 2021 is het de aanvrager toegestaan om, in afwijking van artikel 5§3 en artikel 10§1(b)1), een overzicht/gedetailleerd verslag in te dienen van de activiteiten en/of projecten die hebben plaatsgevonden in het jaar 2019, teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarde van artikel 4§1(c).  In afwijking van artikel 7§2 en artikel 10§1a), wordt voor het werkingsjaar 2021 de uiterste indiendatum voor respectievelijk een aanvraag tot erkenning en een aanvraag tot het bekomen van werkingssubsidies verschoven van 31 januari 2021 naar 28 februari 2021.


De wijziging treedt in werking op 1 februari 2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • 20201220_DO_Reglement erkennen van verenigingen ECM_nieuw.docx
 • Reglement erkennen van verenigingen_oud.pdf
 • 20201201_DOO_Reglement erkennen van verenigingen ECM_gecoordineerde versie.docx