Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00063 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers en mobiel jeugdwelzijnswerk in STH - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00063 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers en mobiel jeugdwelzijnswerk in STH - Goedkeuring 2021_GRMW_00063 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers en mobiel jeugdwelzijnswerk in STH - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 119.287,22

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten. Eén van de geselecteerde organisaties binnen categorie1A was JES vzw voor Mobiele jeugdwelzijnswerkers.

Daarnaast wordt de structurele subsidie van JES vzw verlengd en zal deze focussen op de nieuwkomerswerking voor jonge nieuwkomers.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie bedraagt 58.904,36 euro per jaar, en wordt jaarlijks geïndexeerd met 2,51 %. De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022

Vzw JES realiseert hiervoor de volgende prestaties:

Prestatie 1. Realiseren van een kwalitatief, groepsgericht, gevarieerd, participatief, empowerend en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jonge nieuwkomers 
Prestatie 2. De uitvoerder prikkelt, coacht en ondersteunt jonge nieuwkomers in het ontwikkelen van hun talenten.
Prestatie 3. De uitvoerder realiseert een flexibel inzetbare mobiele jeugdwelzijnswerker in Sluizeken-Tolhuis-Ham
Presentatie 4. JES vzw werkt mee aan het stedelijk jeugdbeleid

Overzicht van de uitgaven

 

Stadsbreed

STH

Totaal

Dienst

 

 

Jeugddienst

budgetplaats

 

 

 

 

3405400JE

 

budgetpositie

 

 

6491000

categorie

 

 

E subsidies

subsidiecode

 

 

NIET_RELEVANT

2021

28.713,92 euro

24.300 euro

53.013,92 euro

2022

32.625,08 euro

27.609,93 euro

60.235,01 euro

2023

3.270,52 euro

2.767,77 euro

6.038,29  euro

Totaal

64.609,52 euro

54.677,70 euro

119.287,22 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de inzet voor het realiseren van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers en mobiel jeugdwelzijnswerk in STH voor de werkingsjaren 2021 - 2022, met vzw JES, Werkhuizenstraat 3 te 1080 Sint-Jan-Molenbeek, zoals gevoegd in bijlage. 

Bijlagen