Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie en aanbod in de wijken Rabot en Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in de wijk Rabot - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie en aanbod in de wijken Rabot en Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in de wijk Rabot - Goedkeuring 2021_GRMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie en aanbod in de wijken Rabot en Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in de wijk Rabot - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 247.786,95

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Binnen categorie 2A: Versterken van zelforganisaties wordt een subsidieovereenkomst afgesloten met Ergenekon vzw.

Ergenekon vzw realiseert hiervoor de volgende prestaties met bijhorende indicatoren:

1. De uitvoerder organiseert een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Rabot en Brugse Poort.

2. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de wijken Rabot en Brugse Poort.

3. De uitvoerder realiseert een flexibel inzetbare mobiele jeugdwelzijnswerker in de wijk Rabot.

4. De uitvoerder groeit als professionele en duurzame organisatie.

De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2023.

Voor de opdracht mobiel jeugdwelzijnswerk (27.000€ per jaar (niet-geïndexeerd)) wordt de toegekende subsidie bij meerjarige subsidieovereenkomsten jaarlijks verhoogd met 2,51%.

Voor de jeugdhuiswerkingen in Rabot en Brugse Poort (54.000€ per jaar (niet-geïndexeerd)) wordt de toegekende subsidie bij meerjarige subsidieovereenkomsten jaarlijks verhoogd met 1,68%.

Aangezien de uitvoerder deze overeenkomst nog wilde overleggen met de Raad van Bestuur, werd de Gemeenteraad van december niet gehaald. 

Overzicht van de uitgaven

 

Rabot mobiel

Rabot zelforganisatie

Totaal

Dienst

Jeugddienst

Jeugddienst

 

budgetplaats

3406300ER

 

3406300ER

 

 

 

budgetpositie

6491000

6491000

 

categorie

E subsidies

E subsidies

 

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

 

2021

24.300 euro

48.600 euro

72.900 euro

2022

27.609,93 euro

54.816,48 euro

82.426,41 euro

2023

28.302,94 euro

55.737,40 euro

84.040,34 euro

2024

2.837,24 euro

5.582,96 euro

8.420,2 euro

Totaal

83.050,11 euro

164.736,84 euro

247.786,95 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor werkingsjaren 2021-2023 tussen het stadsbestuur van Gent en Ergenekon vzw, Maria Theresiastraat 67a, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen