Terug
Gepubliceerd op 08/01/2021

2021_GRMW_00069 - Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GRMW_00069 - Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking - Wijziging 2021_GRMW_00069 - Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 23 februari 2015 het 'reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking' goed.

Een belangrijk deel van de huidige erkende verenigingen loopt het risico in 2021 niet langer in aanmerking te zullen komen voor erkenning of voor werkingssubsidies omdat zij, omwille van de corona-maatregelen, niet kunnen beantwoorden aan de voorwaarden voor erkenning opgenomen in de verschillende erkenningsreglementen, en meer specifiek de voorwaarde om een minimum aantal activiteiten/projecten te hebben georganiseerd in het afgelopen werkingsjaar. Bij niet-erkenning kunnen de verenigingen de faciliteiten of mandaten die daar aan vasthangen verliezen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door voor het werkingsjaar 2021 een tijdelijke aanpassing van de erkenningsreglementen door te voeren, wordt dit vermeden. Daarbij gelden de volgende principes:

 • geen enkele vereniging mag haar erkenning in 2021 verliezen als gevolg van corona in 2020
 • de gevolgen van het voorstel zijn voor alle verenigingen (over de verschillende reglementen heen) gelijklopend
 • nieuwe verenigingen kunnen nog steeds erkenning en werkingssubsidie aanvragen
 • verenigingen die (ondanks corona) in 2020 een sterkere werking hebben ontplooid, kunnen daarvoor ook een hogere werkingssubsidie krijgen

Dit reglement wordt daarom voor het werkingsjaar 2021 als volgt aangepast:

 • verenigingen krijgen de kans om bij hun erkenningsaanvraag niet alleen een werkingsverslag in te dienen van 2020, maar ook van 2019
 • verenigingen kunnen nog steeds, conform de voorwaarden van het reglement, aanspraak maken op een (hogere) werkingssubsidie in 2021
 • nieuwe verenigingen kunnen nog steeds, conform de voorwaarden van het reglement, erkenning en werkingssubsidie aanvragen

Voor het Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking stelt de dienst Welzijn en Gelijke Kansen volgende toevoeging aan het reglement voor :

Artikel 18 – Uitzonderingsbepaling naar aanleiding van de coronacrisis

Voor het werkingsjaar 2021 is het de aanvrager toegestaan om, in afwijking van de bepaling in artikel 5§2b), haar activiteiten aan te tonen op basis van het kalenderjaar 2019, teneinde te voldoen aan de voorwaarde van artikel 3§1g).Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Wijzigt het 'reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking' met toevoeging van artikel 18:

Artikel 18 – Uitzonderingsbepaling naar aanleiding van de coronacrisis

Voor het werkingsjaar 2021 is het de aanvrager toegestaan om, in afwijking van de bepaling in artikel 5§2b), haar activiteiten aan te tonen op basis van het kalenderjaar 2019, teneinde te voldoen aan de voorwaarde van artikel 3§1g).

De wijziging treedt in werking op 1 februari 2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • 20201215_DO_Subsidiereglement sociale voorzieningen_gecoordineerdeversie.docx
 • 20201215_DO_Subsidiereglement sociale voorzieningen_Nieuw.docx
 • 20150204_DO_Subsidiereglement sociale voorzieningen_oud.docx