Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Activering OCMW-cliënten via duaal leertraject BPost

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 22:28
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Activering OCMW-cliënten via duaal leertraject BPost 2021_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Activering OCMW-cliënten via duaal leertraject BPost

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Elke Sleurs

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

di 05/01/2021 - 14:19

Toelichting

BPost investeert sinds enige tijd in een duaal leertraject. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Centra voor Volwassenonderwijs in de verschillende Vlaams provincies, waaronder ook CVO Gent. De instroom gebeurt via drie kanalen: 1) uitzendkrachten (via de uitzendpartners), 2) CVO-cursisten (via de CVO’s en o.a. VDAB), en 3) OCMW-cliënten via de lokale OCMW’s. O.a. OCMW Aalst biedt via deze weg activeringstrajecten aan OCMW-cliënten. 

De deelnemers krijgen 2 dagen per week een opleiding in het CVO en er is 3 dagen werkplekleren bij BPost, met ook de mogelijkheid om het rijbewijs B te behalen. Daarnaast wordt o.a. voorzien in NT2-leren op de werkplek en de betaling van cursussen, kinderopvang en woon-werkverkeer Na afloop hebben de deelnemers een goede kans op een contract bij BPost. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Is de schepen bekend met dit aanbod?
  2. Zijn er Gentse OCMW-cliënten die via dit kanaal geactiveerd worden? Zo ja, wat zijn de ervaringen/resultaten? Zo nee, is de schepen bereid dit activeringskanaal te onderzoeken?

Bespreking

Antwoord

1. Is de schepen bekend met dit aanbod? 

Dit aanbod is ons  zeker gekend. We hadden reeds verschillende overlegmomenten met B-post, namelijk op 12.02.20, op 16.02.20 en recent ook nog op 16 december 2020 waar ook ikzelf aanwezig was

Tijdens deze overlegmomenten werd hun aanbod en traject voorgesteld en werden mogelijke samenwerkingsverbanden besproken

 

2. Zijn er Gentse OCMW-cliënten die via dit kanaal geactiveerd worden? Zo ja, wat zijn de ervaringen/resultaten? Zo nee, is de schepen bereid dit activeringskanaal te onderzoeken? 

Ja er zijn reeds op deze manier OCMW-cliënten geactiveerd.

De toeleiding is eerder beperkt maar voor de B-post sessie van september 2020 hebben  3 cliënten van ons deelgenomen, voor die van januari 2021 stuurden we al 2 kandidaten door. Daar bovenop werden er ook OCMW-cliënten doorgestuurd die momenteel begeleid worden door onze jobcoaches van het jobteam.

We kunnen volgende feedback geven over het traject:

  • Goede kans om zowel diploma, rijbewijs als werk te verkrijgen.
  • Leerstofpakket blijkt  goed mee te vallen, aldus onze ervaringen van sommige  cliënten.
  • Het is wel een lang traject, wat cliënten vaak afschrikt, zeker omdat er, voor de stage die ze moeten doen, geen extra inkomsten hiertegenover staan.
  • Ingangstest voor anderstaligen is vrij  moeilijk op vlak van NT2. 
do 14/01/2021 - 10:03