Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Terugkeer van leerlingen uit code rood (Stedelijk onderwijs)

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 19:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Terugkeer van leerlingen uit code rood (Stedelijk onderwijs) 2021_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Terugkeer van leerlingen uit code rood (Stedelijk onderwijs)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de kerstvakantie werd iedereen aangeraden om niet naar het buitenland te reizen. Wie dit toch deed, moest zich bij terugkeer laten testen en één week in quarantaine gaan.

Sommige ouders zullen de quarantaine omzeilen omdat ze bevoorbeeld een eigen zaak hebben of   toch willen werken en geen opvang kunnen regelen voor de kinderen.

Wie toch naar school komt na een vakantie in het buitenland, brengt potentieel de hele school in gevaar.

Indiener(s)

Mieke Bouve

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

di 05/01/2021 - 16:28

Toelichting

Hoe zal de Stad hiermee omgaan zonder te leerlingen te stigmatiseren ?

Rekent men op voldoende burgerzin van de ouders ?

Kan men de ouders dwingen om hun zoon of dochter thuis te houden ?

Hoe gaat men zorgen dat de leerlingen die deze week toch thuisblijven, omwille van hun buitenlandse reis, geen leerachterstand oplopen ?  

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor je vraag. Het is een bijzondere ervaring voor scholen.   Normaal gezien doen ze alles om leerlingen naar school te lokken.  . Nu moesten ze er eigenlijk, conform de richtlijnen van departement Onderwijs van Vlaanderen, mee over waken dat de richtlijnen worden nageleefd, dat diegene die in quarantaine moeten gaan, dat ook doen. Er leefden dan ook twijfels, maar gelukkig waren de richtlijnen in deze heel duidelijk. 

Binnen het Stedelijk Onderwijs hebben we vooral ingezet op duidelijke en heldere communicatie hierover. In de 1ste plaats met de ouders, maar ook rechtstreeks met de leerlingen.  

De eerste dagen na de kerstvakantie hebben de scholen dit – elk op hun manier – aangepakt. 

De ouders werden op verschillende manieren gevraagd om de school te melden als een leerling zou terug komen van een reis uit een rode zone, zodat de school ook het nodig kon doen om afstandsleren te organiseren. In veel van onze scholen heeft de klasleerkracht ook de leerlingen bevraagd, in andere scholen hield men nog eens de vinger aan de pols door de vakantieverhalen te beluisteren, …  

Want de scholen moesten inderdaad rekenen op de burgerzin van de ouders. Dat heeft ook wel gewerkt. Er waren bijvoorbeeld ook op voorhand meldingen van afwezigheden en bij de bevragingen werkten de meeste ouders goed mee.

De scholen hebben dus op verschillende gepolst bij de leerlingen en hun ouders, maar een 100% garantie dat alle leerlingen die teruggekomen zijn uit een rode zone effectief in quarantaine gegaan zijn, die garantie kunnen we niet geven. En ook dat zorgt in scholenteams soms ook wel voor spanning en bezorgdheid.

In de meeste scholen waren er wel leerlingen afwezig omwille van quarantaine na een reis, maar het gaat overal slechts om enkele leerlingen. 

Het is moeilijk om er duidelijke cijfers op te plakken. Met zorgen rond planlast vond ik het niet aangewezen om scholen op zo’n druk moment te bevragen. We beschikken wel over globale cijfers van het aantal leerlingen uit onze basisscholen die in quarantaine zitten, dus ook om andere redenen – zoals bijvoorbeeld na een hoog risico-contact. Als we even inzoomen op deze cijfers, zien we dat we voorzichtig optimistisch konden zijn: zo’n 1 op de 20 leerlingen op onze basisscholen was de eerste dagen na de kerstvakantie in quarantaine. Om een idee te geven: in de weken voor de herfstvakantie zagen we dat gemiddeld 1 op de 10 leerlingen was.

Om op de vraag naar wat met de leerlingen die thuis in quarantaine zitten onderwijs, vond ik het belangrijk om te vertrekken vanuit het principe van leerrecht voor iedereen, Daarom behandelen de scholen die leerlingen net als alle andere leerlingen die om een andere reden – bijvoorbeeld na een hoogrisico-contact – tijdelijk in quarantaine zitten: aan hen wordt dus afstandsonderwijs aangeboden door de school.  Om te besluiten: ik denk dat dit goed verlopen is en dat men terecht op burgerzin en engagement van de scholen hebben kunnen rekenen. 

do 14/01/2021 - 15:07