Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Ondersteuning kinderopvang

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 19:30
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Ondersteuning kinderopvang 2021_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Ondersteuning kinderopvang

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Ik las het persbericht van het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent. Zij schreven dit naar aanleiding van de reportage van het Laatste Nieuws en VTM over kinderopvang in december 2020. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kroop in zijn pen, niet om de wantoestanden te vergoelijken, maar om aan te klagen wat er structureel fout loopt in de kinderopvang in Vlaanderen. De kinderopvang bleef deze coronacrisis, ondanks de moeilijke situatie, open, maar krijgt weinig waardering.  De schrijvers vragen aandacht voor kwaliteit in de kinderopvang door betere loonvoorwaarden, een lager aantal kinderen per begeleider, betere opleidingen en een diversiteit in personeel. Belangrijke signalen naar onze Vlaamse Overheid. 

Indiener(s)

Bert Misplon

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

di 05/01/2021 - 23:14

Toelichting

Wat gebeurt er op het lokaal niveau om de kwaliteit in de kinderopvang te ondersteunen?

Bespreking

Antwoord

De eerste 1000 dagen van een mensenleven maken het verschil. Ik denk dat u dat wel zal ervaren als kersvers vader. Goede, kwaliteitsvolle kinderopvang is daarin als basisvoorziening cruciaal. Niet alleen kwantiteit (voldoende aanbod), maar ook aandacht voor de kwaliteit van het aanbod is nodig. Het is een pijnpunt om te zien dat dit soort incidenten hebben kunnen plaatsvinden en waar de opvolging te kort heeft geschoten. 

Dat bleek uit enkele reportages. Op VTM was er een debat over de kwaliteit van de kinderopvang.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kroop inderdaad in de pen n.a.v. deze reportages. Ze wilden 2 punten maken: dat mistoestanden niet kunnen en beter aangepakt moeten worden. En het tweede punt dat de sector daardoor op een negatieve wijze in beeld komt. 

De sector kinderopvang is één van de weinige sectoren die in volle lockdown is blijven doorwerken. Ze bleven gedurende de lockdown open en zorgde in moeilijke omstandigheden voor de meest kwetsbaren onder ons. Dat vonden ze jammer dat dit te weinig onder de aandacht is gekomen. Ze hoopten op de maatschappelijke waardering, in plaats daarvan kwam hun geliefde sector in een negatief daglicht te staan.

Ze hopen desalniettemin dat dit een kantelpunt wordt. Dat er meer aandacht komt voor de job van kinderbegeleider en de vraag om meer te investeren in omkadering, diplomavoorwaarden en de waardering voor het beroep.  

Het wordt elke dag moeilijker om mensen te vinden voor deze job. Daarom het belang van investeren in de sector en de omkadering.  

Hierbij de concrete zaken die we vanuit de Stad zullen doen: 

We behouden wat goed is, en nemen tegelijk nieuwe initiatieven. 

Een belangrijk proefproject dat we aan het voorbereiden zijn, is de aanwerving van bachelors in de Stedelijke Kinderopvang. 

De vacatures voor kinderbegeleiders geraken bij de kinderdagverblijven van de Dienst Kinderopvang Stad Gent niet ingevuld, ondanks de maatregelen die we de afgelopen jaren namen zoals het werken met laagdrempelige instroom en begeleiding op de werkvloer. 

We plannen om de komende 2 jaar, binnen de bestaande personeelsbudgetten, 30 bachelors aan te werven in een proefproject. Die inzet zal zorgen voor een betere bezetting op de vloer. We brengen ook andere expertise en vaardigheden binnen in onze kinderopvang, wat de kwaliteit enkel ten goede kan komen. 

Wij zetten dus als Stad in op die aanwervingen, maar willen met dit proefproject ook naar Vlaanderen het signaal geven om hiervan werk te maken voor álle kinderopvanginitiatieven. 

We zijn één van de weinige landen in Europa waar er geen financiering is om een bepaald percentage bachelors bij de kinderen te laten werken. Vele Europese landen zoals Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, ….  zetten bachelors in  

Een tweede initiatief staat vandaag ook op de agenda van deze commissie: het ESF-project ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’. Een aanrader om eens te lezen. Ik ga er nu niet over uitweiden gezien de lange agenda.

Tenslotte wil ik de investering van €2,6 mio in het aanbod kinderopvang onder de aandacht brengen. De convenant hiervoor staat ook op de agenda vandaag. 

We voorzien €2,6 mio op het stadsbudget voor het sneller realiseren van opvangplaatsen waar ouders volgens hun inkomen betalen.  In de criteria voor de toekenning van deze middelen namen we een plan van aanpak op voor organisatoren om te voldoen aan de kwalificatievereisten van de Vlaamse Overheid tegen 2024. 

De eerste 1000 dagen van een mensenleven maken het verschil. Kinderopvang als basisvoorziening is een belangrijke schakel. Daarbij is niet alleen voldoende kinderopvang belangrijk. We moeten ook investeren in de kwaliteit ervan. 

do 14/01/2021 - 15:02