Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Extra uitgaven voor ICT in het onderwijs

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 19:58
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Extra uitgaven voor ICT in het onderwijs 2021_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Extra uitgaven voor ICT in het onderwijs

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De huidige crisis zorgt voor tal van uitdagingen. Voor heel onze samenleving en in het bijzonder voor het onderwijs.

De voorbije maanden, zowel vorig schooljaar als dit schooljaar, toonde het onderwijzend personeel heel wat flexibiliteit, zeker op het vlak van afstandsonderwijs.

Tal van filmpjes werden opgenomen, er verschenen camera’s in de klassen en de digitale platformen draaien op volle toeren.

We zagen heel wat mooie voorbeelden, maar laten we eerlijk zijn, deze brengen ook een bijkomende kost met zich mee. Zo dwingt de huidige corona-crisis scholen om bijkomende onvoorziene uitgaven te doen voor ICT.

Vlaanderen voorziet extra middelen waarmee extra kosten op het gebied van ICT-materiaal of extra uren ICT-coördinatie kunnen aangekocht worden.

De minister beloofde inspanningen die dan later blijkbaar van de schoolbudgetten werden afgetrokken.

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

wo 06/01/2021 - 18:08

Toelichting

Welke stappen hebben we, mede dankzij de extra middelen, als schoolbestuur gezet in het stedelijk onderwijs?

Zijn er Gentse stedelijke scholen die net als de scholen in de media ook plots een factuur voor extra computers kregen?

Welke inspanningen doen we als stad voor het gehele onderwijsveld?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor je vraag. Goed afstandsonderwijs veronderstelt idd goede materialen om mee aan de slag te gaan. Zowel binnen het onderwijs als naar de leerlingen toe. Het is duidelijk geworden, door deze crisis, dat er verandering moet komen in de digitale investeringen in het onderwijs. 

PASSAGE STEDELIJK ONDERWIJS: 

De extra middelen voor ICT vanuit Onderwijs Vlaanderen zijn in twee bewegingen gekomen: concreet ging het om 60.000 euro die we kort voor de zomer ontvingen, en 290.000 euro op het einde van het jaar. Dat laatste bedrag werd grotendeels doorgestort aan de scholen zelf, om hun ICT-beleid verder te versterken.  

Binnen het Stedelijk Onderwijs werden in de eerste plaats aangewend om refurbished of ‘opgeknapte’ laptops aan te kopen voor de scholen die ze konden uitlenen aan diegenen die er geen ter beschikking hebben.Ik vind het goed dat we eerst die laptops hebben kunnen ter beschikking stellen, voordat we moesten overschakelen naar afstandsonderwijs. Voor mij was die omschakeling een voorwaarde dat er voldoende computers ter beschikking waren. 

Vóór de herfstvakantie werd het tekort aan laptops van alle stedelijke secundaire scholen met een 2de en 3de graad heel precies in kaart gebracht. Deze tekorten hebben we kunnen inlossen – dat ging op dat moment over 250 laptops; zodat alle scholen nog voor de start van de verlengde herfstvakantie de nodige laptops hadden.  

 • Tegelijk  werden er voor de scholen streampakketten samengesteld, bestaande uit een webcam en 360°-micro's met bijhorende handleiding om streaming van lessen mogelijk te maken. 

Dit om in te zetten voor leerlingen die in quarantaine zitten en van thuis uit de les online meevolgen, maar ook voor leerkrachten die in quarantaine zitten en van thuis uit les geven terwijl een iemand anders toezicht houdt in de klas. 

Naast de laptops die aan de scholen werden verdeeld, zijn er ook refurbished laptops aangekocht, die centraal in de ICTheek van het Stedelijk Onderwijs bewaard worden om aan scholen uit te lenen indien nodig.   Dit zowel voor leerlingen/leerkrachten van het basisonderwijs als voor de 1ste graad secundair onderwijs. Bijvoorbeeld als een volledig klas in quarantaine moet na en hoogrisicocontact binnen de klas. 

Daarnaast is er ook geïnvesteerd in software: de inhaalbeweging rond digitalisering betekent ook dat we wat software en digitale ondersteuning voor scholen en leerkrachten een tandje bij hebben gestoken. Door bijvoorbeeld  mogelijk te maken dat ICT-ondersteuners de laptop vanop afstand kunnen overnemen, dat software-updates centraal gepushed kunnen worden, edm.  

Wat betreft de vraag naar de factuur aan scholen vanuit Brussel, wil ik de zaken even chronologisch duiden: 

Tijdens de eerste lockdown heeft de minister van Onderwijs een oproep gelanceerd aan alle secundaire scholen in het kader van Digital for Youth, een oproep om per school de tekorten aan laptops voor kwetsbare leerlingen door te geven. Omdat de vraag vanuit de scholen het aanbod vanuit Brussel oversteeg, heeft men toen in de bedeling keuzes gemaakt, waardoor een aantal van onze scholen toen uit de boot zijn gevallen en via deze weg geen laptops hebben gekregen. 

Zoals ik eerder aanhaalde, ontvingen we kort voor de zomer voor het Stedelijk Onderwijs een beperkt bedrag aan extra middelen voor ICT (nl. 60.000 euro), waarmee we de scholen die uit de boot gevallen waren, alsnog konden tegemoet komen.

In  november heeft de minister dan een nieuwe oproep gelanceerd, onder de noemer "15000 laptops van minister Weyts". Dit met de bedoeling om proactief de scholen die tijdens de eerste lockdown uit de boot waren gevallen, alsnog laptops te bezorgen.  Dit is niet goed verlopen .Het siert de minister dat hij ambitieus is, maar de uitwerking stond niet op punt.Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat sommige van onze scholen onverwachts een levering van chromebooks kreeg. 

Omdat we binnen het Stedelijk Onderwijs voor alle IT-zaken met Windows werken, en dit niet altijd compatibel is met chromebooks, én omwille van die onduidelijkheid, hebben de secundaire scholen de chromebooks teruggestuurd – en zo een factuur vermeden.  

Maar collega’s, ik ben wel optimistisch in deze: minister Weyts heeft immers aangekondigd dat de reguliere middelen voor digitalisering in het onderwijs substantieel worden opgetrokken. 

Voor het stedelijk onderwijs betekent dit dat de middelen voor digitalisering dit jaar 850.000 euro zal bedragen. 

Collega’s, ik wil deze kans ook grijpen. Ik wil komen tot een strategisch plan, een strategische aanpak, waardoor we deze middelen complementair aan elkaar inzetten en er zo ver mogelijk kunnen springen.  

 

NETOVERSTIJGEND: heel wat initiatieven, samen met collega Sofie Bracke en Rudy Coddens.  

 • Ten eerste met besteding van federale COVID-middelen, besloot de Sociale Dienstverlening Stad Gent, met dank aan schepen Coddens, om 2500 digitale pakketten toe te kennen met lap top, een jaar internet. Dat is belangrijk, want je kan een laptop hebben, maar als je geen stabiele verbinding hebt, kan je moeilijk les volgen. Ook helpdesk ed. zit hierin vervat.  Voor OCMW-cliënten met een actief dossier en mensen die een nieuwe steunaanvraag indienen en ondersteuning opgestart wordt.  

Daarnaast zijn er heel wat initiatieven in samenwerking met District 09 en schepen Bracke in het kader van de digitale kloof

 • Er komen 10 digipunten bij. Er komt een extra projectcoördinator om alles in goede banen te leiden.  Er Er komen ook  1300 leentoestellen voor leerlingen basisonderwijs en secundair onderwijs.

  Het toont dat we heel wat kunnen verwezelijken als we allen onze schouders onder onze scholen zetten.

 

Volledige info District 09: 

Tijdens de eerste lockdown (maart-juni 2020

 • 787 leentoestellen verdeeld naar 56 basisscholen.
 • 1288 papieren infopakketjes voor gezinnen. Vertaling in 11 talen per mail voor alle basisscholen. 

Hierin aanbod van gratis lessen voor ouders, aankoop refurbished laptop en info over regulier e-inclusieaanbod Gent.

 • Digitale en telefonische ondersteuning bij digitaal schoolwerk: 50 leerlingen ondersteund via regelmatig persoonlijk contact met een vrijwilliger. 

 

Vanaf september 2020-juni 2021 voorzien we: 

 • 370 leenlaptops verdeeld naar 13 scholen, voor leerlingen secundair onderwijs 2de en 3de graad (die dus deeltijds afstandsonderwijs volgen).
 • Online studieondersteuning verdergezet met focus op 2de en 3de graad secundair - begeleiding bij het afstandsleren.

 

Daarnaast starten we vanaf januari 2021 met nog een aantal relance-acties: 

 • Toestellen voor basisonderwijs: 150 laptops voor digitale ondersteuning leerlingen basisonderwijs. Deze worden via studieondersteuning initiatieven uitgeleend aan gezinnen en er wordt actief gewerkt aan digitale vaardigheden in de studieondersteuning. 
 • Toestellen voor secundair onderwijs: 200 laptops aangekocht. Deze worden momenteel ingezet als noodlaptop voor verplicht afstandsonderwijs leerlingen secundair onderwijs.
 • Inzetten op “Onderwijs en e-inclusie”:

Hiervoor voorzien we: 

  1. Voor 3 jaar een fulltime projectleider om dit in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat goede acties opgeschaald worden en ingebed worden in de reguliere werking. 
  2. Financiële middelen voor concrete acties, bijvoorbeeld:
   • zomerkampen digitale vaardigheden voor leerlingen én ouders; 
   • draaiboek digitale begeleiding op school
   • digikriebels voor ouders en leerlingen basisonderwijs
   • mediacoach opleiding voor leerkrachten
   • etc… 

Kortom: inzetten op de digitale vaardigheden bij scholen, ouders en leerkrachten.

 

Naast deze initiatieven, zijn er nog een aantal relance-acties die op deze doelstelling aanhaken: 

 • 100 toestellen langdurig in bruikleen via relanceproject van Dienst Werk, samen met Schepen Van Braeckevelt
 • Wie voor geen van bovenstaande acties in aanmerking komt, kan bij de inzamelactie een refurbished pc krijgen.

 

Daarnaast nog 2 initiatieven ism District 09 naar leerlingen en ouders:  

 • Opzetten van 10 nieuwe Digipunten waar kinderen en jongeren hulp krijgen bij digitaal schoolwerk:
 • Personeelsmiddelen voor 1,5 jaar halftijds projectmedewerker
 • Financiële middelen voor digitaal materiaal en inrichten van de ruimtes

 

 • Digilessen voor ouders: gratis les op school met focus op 'hoe je kind begeleiden bij digitaal schoolwerk'. Zal pas kunnen starten na versoepeling van de maatregelen.

 

Ander e-inclusie aanbod voor onderwijs

Code City: in 2020 is de derde editie opgestart en abrupt gestopt wegens corona. We zetten deze in 2021 verder.

 • een vrijwillige coach komt in de klas een codeerles geven met Micro:bits. Aanbod voor derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs. 
 • De school krijgt de set Micro:bits cadeau zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen in andere klassen, en in volgende schooljaren.
 • 24 gratis studiedagen voor scholen waarbij ze tools en methodieken leren om rond computationeel denken te werken in hun lessen. Dit jaar voor secundair onderwijs, de voorbije jaren basisonderwijs. 

Digitale Uitleendienst: scholen kunnen gratis computers, tablets en educatief digitaal materiaal uitlenen. www.gentleentuit.be 

Hulp bij huiswerk op de computer: op woensdagnamiddag in de Krook en 3 wijkbibliotheken 

Digikriebels: lessenreeks op school voor ouders van kinderen in de derde kleuterklas. Ouders leren educatieve apps gebruiken waarmee ze hun kind kunnen helpen bij de overgang naar het eerste leerjaar. Daarnaast ook focus op mediawijsheid (schermtijd ed). www.digikriebels.be

 

Bijkomende info OCMW: 

 • Aanvraagprocedure? 
  1. De aanvraag verloopt via de maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst tot uiterlijk 24/02 of vroeger indien het aantal van 2500 eerder bereikt is. 
 • Opstart? 
  1. De laptops worden normaal deze week geleverd
  2. Vanaf volgende week contacteren wij de cliënten om hun toestel te komen ophalen en de vormingen in te plannen. Voor de vormingen zullen we eerst werken met een aantal testgroepen.
  3. Bij de verdeling  en planning van de vormingen hanteren we volgende prioritarisering:  
 1. Cliënten met weinig tot geen digitale vaardigheden; 
 2. Gezinnen met schoolgaande kinderen (in het secundair onderwijs); 
 3. Cliënten met voldoende basisvaardigheden die nood hebben aan meer verdiepende digitale vaardigheden. 
do 14/01/2021 - 15:06