Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Gent bouwt groot centraal vaccinatiedorp

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 19:48
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Gent bouwt groot centraal vaccinatiedorp 2021_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Gent bouwt groot centraal vaccinatiedorp

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eens de senioren, het zorgpersoneel en de kwetsbare mensen gevaccineerd zullen zijn, moet Gent klaar staan om massaal de ‘brede bevolking’ in te enten. Daarvoor moet een centraal vaccinatiedorp worden gebouwd. Blijkbaar zijn er verschillende opties die tegen elkaar moeten afgewogen worden.

Indiener(s)

Caroline Persyn

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

wo 06/01/2021 - 16:39

Toelichting

Welke locaties komen er in aanmerking?

Wat zijn de belangrijkste logistieke uitdagingen?

Zal er voldoende rekening gehouden worden met enerzijds de parkeerproblematiek en anderzijds het openbaar vervoer in de onmiddellijke buurt (bijvoorbeeld UZ Gent en AZ Jan Palfijn versus Flanders Expo)?

Welke overheden zijn betrokken in dit verhaal?

Wie staat er finaal in voor de coördinatie?

Bespreking

Antwoord

Er zijn verschillende locaties verkend in de voorbije weken. Het stadsbestuur kiest ervoor om met Flanders Expo in zee te gaan omdat dit de enige locatie is die voldoet aan de combinatie van volgende criteria:

 • voldoende parkeerplaatsen
 • knooppunt van openbaar vervoer
 • locatie kan worden afgehuurd tot en met eind oktober (versus andere locaties: evenementen gepland)
 • beschikt over voldoende m² om gelijkvloers de nodige vaccinatierijen te kunnen opzetten binnen 1 aansluitende flow
 • groot genoeg om op te schalen naar veel grotere capaciteit indien nodig in functie van pieken  in de levering van vaccins 

Flanders expo biedt voldoende parkeermogelijkheden en is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Samen met het mobiliteitsbedrijf van de stad zal de het circulatieplan verder vorm gegeven worden.    

Nu de locatie gekend is, worden de volgende stappen gezet m.b.t. de opbouw en inrichting van het vaccinatiecentrum en daarnaast ook de exploitatie.

Daarbij zien we volgende logistieke uitdagingen die allen nauwgezet worden opgevolgd:

 • het coronaproof organiseren van de flow
 • continu kunnen opschalen of downsizen in functie van toelevering vaccins
 • het voorzien van een registratiesysteem met slots voor crowd control maar ook aangepast aan de capaciteit (ifv toelevering vaccins)
 • signalisatie (naar parking, naar onthaal, EHBO, sanitair, rustruimte, uitgang)
 • preparatieruimte (koeling…)
 • verluchting (en ontsmetting)
 • ICT
 • personeelsinzet (in functie van wisselend volume vaccins) 

Bij het vaccinatiecentrum zijn verschillende overheden betrokken: de Federale overheid, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de provincie en Stad Gent. 

De planning en aansturing gebeurt bovenlokaal door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De operationele uitwerking gebeurt in samenwerking tussen Stad Gent en de Eerstelijnszone Gent (zorgraad). Daarbij zijn er 3 grote luiken waar voor elk luik zal moeten bepaald worden wie de projectleider is:

 1. de infrastructuur + inzet niet-medisch personeel
 2. het vaccinatieteam (medisch personeel)
 3. het programma management (algemene coördinatie)

Dit wordt allemaal met de hoogste spoed de komende weken uitgewerkt.

do 14/01/2021 - 09:00