Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00032 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: Daklozenopvang

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 22:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00032 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: Daklozenopvang 2021_MV_00032 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: Daklozenopvang

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vanaf 16 november 2020 tot en maart 2021, kunnen de daklozen terecht in het ICC te Gent. Ze kunnen er terecht voor dag- en avondopvang en dit zeven dagen op zeven ! Ze krijgen er een warme maaltijd of soep, kunnen er zich douchen en hun was doen. Voor gezinnen is er een afgescheiden ruimte.

Op die manier kunnen de dak- en thuislozen veilig en warm opgevangen worden tijdens de koude wintermaanden.

Indiener(s)

Carl De Decker

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 07/01/2021 - 10:50

Toelichting

Hierbij heb ik volgende vragen :

 • Hoe verloopt de werking van het CAW bij private speler Gent ICC ?
  Dienen er in de toekomst aanpassingen te gebeuren in de huidige samenwerking ?
   Wordt er een evaluatiemoment ingelast over de samenwerking ? 
 • Hoeveel bezoekers vonden tot op heden de weg naar het tijdelijk inloopcentrum Gent ICC ?
  Worden deze aantallen per dag bijgehouden ?
   Hebben we weet of gezinnen met kinderen ook gebruik maken van het tijdelijk inloopcentrum te Gent ICC ? 
 • Sinds begin december is de werking van digipunt mee opgenomen in het tijdelijk inloopcentrum te Gent ICC. Hoe verloopt de samenwerking en wordt deze extra dienst ten volle benut door de bezoekers van het inloopcentrum ? 

Bespreking

Antwoord

De werking van het inloopcentrum loopt erg vlot. De ruimte wordt door de uitbater, CAW Oost-Vlaanderen, heel positief ervaren. Alles kan coronaproof verlopen zonder te moeten raken aan de capaciteit van het inloopcentrum. Soms biedt de grote ruimte ook uitdagingen om alles goed te kunnen managen. 

Ook de samenwerking met het ICC loopt vlot. De medewerkers van het ICC zijn heel vlot aanspreekbaar.  

Overdag komen er dagelijks ongeveer 60 à 70 bezoekers, ’s avonds 40 à 45. Bij slechtere weersomstandigheden vinden meer mensen de weg vinden naar het  CC. De aantallen worden dagelijks geturfd. Er zijn geen data over het totale aantal unieke gebruikers van het inloopcentrum in het ICC.  

Er is momenteel 1 gezin met kinderen dat gebruik maakt van het inloopcentrum. Deze worden apart opgevangen. Deze gezinnen krijgen prioritaire aandacht van de aanwezige hulpverleners om zo snel mogelijk te kunnen schakelen richting een opvang- of woonaanbod.  

De gebruikers zijn positief over het inloopcentrum. De gebruikers zijn ook erg tevreden over de maaltijden die geleverd worden door Ikook. Het aanbod van wasmachines en douches wordt doorlopend gebruikt.  

Het samen uitbaten van de twee inloopcentra op 1 locatie laat toe dat het personeel efficiënter kan ingezet worden. Maar een andere locatie betekent ook dat sommige mensen niet meer naar het inloopcentrum komen, ondanks de inzet op toeleiding door verschillende hulpverleners.  

Sinds december is er inderdaad terug een digipunt aanwezig, zoals gewoonlijk in de Pannestraat. Dit computergebruik zorgt voor een bezigheid, maar ook sociaal contact of mogelijkheden om informatie op te zoeken (vb. in de zoektocht naar een woning). Computergebruik is een van de activiteiten die bezoekers aangeboden wordt (van maandag tot vrijdag) naast een aanbod aan tijdschriften, kranten en televisie. Omwille van corona zijn vele andere activiteiten niet mogelijk. 

Er is vanuit de buurt 1 klacht gekomen naar aanleiding van het toegenomen autoverkeer van leveranciers. Dit werd opgelost door de leveranciers elders te laten toekomen.  

Er is permanente afstemming tussen CAW en Stad Gent, departement Welzijn & Samenleving. Na de winter wordt jaarlijks een evaluatie opgemaakt van het winterplan.  

do 14/01/2021 - 09:06